Arttoday

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

ARTTODAY, občianske združenie založené v roku 2009.

"Aktivity združenia siahajú až do roku 2006, odkedy pôsobilo ako neformálne združenie výtvarníkov. Našim zámerom je prostredníctvom umenia a kreativity posilňovať činnosť komunít. Organizujeme a podporujeme aktivity predovšetkým vo verejnom priestore miest a obcí. Podporujeme komunikáciu medzi subkultúrami, pripravujeme vlastné výstavy a projekty, realizujeme výtvarné workshopy. Zatial neobhosopadarujeme vlastné priestory. Sídlom ARTTODAY je Banská Bystrica, pôsobíme najmä v jej regióne. Naše aktivity sme realizovali aj v širšom kontexte strednej Európy. Členmi tímu sú vizuálni tvorcovia, profesionálni umelci, aktivisti, environmentalisti. Naše interdisciplinárne aktivity konzultujeme s odborníkmi z rôznych oblastí. Pri našich aktivitách často komunikujeme s predstaviteľmi samosprávy aj s občanmi daných lokalít a iniciujeme ich spoluprácu s tvorcami. Členovia združenia vystavujú doma aj v zahraničí (Bratislava/SK, B. Bystrica/SK, Brno/CZ, Berlín/D, Varšava/PL, Nagano/JP, Cluj – Napoca, Huta/RO …) a absolvovali viaceré stáže v rámci Európy (Varšava/PL, Oulu/F, Cluj – Napoca/RO, Praha/CZ …)."


http://www.arttoday.sk