GLAVNAUKA

From Monoskop
Revision as of 16:12, 4 November 2011 by Dusan (talk | contribs) (Created page with "State Administration for the Arts [Glavnoe upravlenie nauchnym nauchno-khudozhestvennymi, muzeinymi i po okhrane prirody uchrezhdeniiami]. 1921–1930.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

State Administration for the Arts [Glavnoe upravlenie nauchnym nauchno-khudozhestvennymi, muzeinymi i po okhrane prirody uchrezhdeniiami]. 1921–1930.