Koło Naukowe Medioznawców

From Monoskop
Revision as of 23:06, 2 April 2012 by Dusan (talk | contribs) (Created page with "Koło Naukowe Medioznawców powstało przy Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ z inicjatywy studentów filmoznawstwa (medioznawstwo jest specjalnością filmoznawstwa, którą...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Koło Naukowe Medioznawców powstało przy Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ z inicjatywy studentów filmoznawstwa (medioznawstwo jest specjalnością filmoznawstwa, którą studenci wybierają po trzecim roku - co nie znaczy, że jesteśmy zamknięci na studentów niższych lat). Zatem, ujmując w paru słowach, jesteśmy grupą zapaleńców, którym zależy na poszerzaniu własnych zainteresowań.

Zarząd:
Przewodniczący - Michał Gulik
Wiceprzewodnicząca - Paulina Kaucz
Sekretarz/Skarbnik - Jakub Mihilewicz


http://www.medioznawcy.filmoznawcy.pl