Májka Fukerová

From Monoskop
Revision as of 14:57, 31 May 2013 by Valcetron (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Májka Fukerová je slovenská umelkyňa, maliarka a fotografka, ktorej hlavnou špecialitou sú koláže, sculptúry, plastiky, trash art a obrazové fotografie, v ktorých spája rôzne techniky do jedného diela. Narodila sa 2. júla 1991 v Spišskej Novej Vsi, kde aj navštevovala Základnú umeleckú školu. Po skončení stredne školy v roku 2010 sa presťahovala do Canterbury v Anglicku, kde študuje na Canterbury Christ Church University s umeleckým zameraním až doteraz (2013). Jej hlavne pôsobenie je v Spišskej Novej Vsi, kde máva aj súkromné výstavy, ale rozširuje svoje pôsobisko aj v Canterbury. Patrí medzi významných slovenských predstaviteľov, ktorý spájajú výtvarné umenie s mediálnym.

Technika

Jej umenie je jej vlastným spôsob psychoterapie (art therapy), v ktorom využíva hlavne farbičky, akryl a fixu, do čoho potom komponuje fotky, alebo výstrižky s novín následne obrazy odfoti a upravuje v grafických programoch, kde dotvára finálnu podobu umeleckého diela. Tieto finálne diela existujú len v elektronickej podobe. Okrem štetcov na maľovanie používa aj ruky, hrebeň a iné. Taktiež využíva starý odpad ako kartóny noviny, fľaše a žiarovky, s ktorých ďalej vytvára rôzne sculptúry. Typickými znakmy jej tvorby sú tváre s charakteristickými črtami, hranie so svetlom, farbami , abstraktnosť a chaos, z ktorého vznikajú diela v diele. Momentálne (2013) jej repertoár obsahuje cez 50 obrazových fotografií a 20 plastických obrazov 10 sculptúr a viac ako 200 menších prác. Medzi najslávnejšie patria "My Dreaming Sky" a "In Front of Botton Cup".My Dreaming Sky.jpg