Media, Art

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

In ca. 2006, several events promoting media art changed the focus to media, art. Armin Medosch píše na Mazine urazený článok o kapitánoch vyskakujúcich z potápajúcej sa lode ("Good Bye Reality! How Media Art Died And Nobody Noticed" [1]), a Geert Lovink následne esej o kríze seba-referenčného mediálneho umenia ("The Cool Obscure. Crisis of New Media Arts").


Sú súčasné umenie a mediálne umenie dva svety?

Lepší pohľad: experimentálne umenie, umenie ako výskum.
tzv. formalisti
Je spojenie 'voľný umelec' pre dnes relevantnejšie ako 'technologický umelec'?
Aký je rozdiel medzi programovaním a maľovaním?


Umelci pracujúci s Pure Data hovoria o dôležitosti slobodného softvéru
Prečo je 'sloboda' taká doležitá v súvislosti s nástrojom, ktorý umelec používa?
Čo má spoločné audiovizuálny koridor a Galéria Entrance?
Je audiovizuálna performance umením?
Prečo je vôbec "mediálne umenie" samostatnou kategóriou?
Ktoré videá na Youtube sú umenie, a ktoré nie?
Je Creative Commons propagandou a ideológiou, alebo spoločenskou kritikou?