Difference between revisions of "Mihai Pop"

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "libgen.io/" to "gen.lib.rus.ec/")
m (Text replacement - "//gen.lib.rus.ec" to "//libgen.rs")
 
Line 32: Line 32:
 
====Monographs====
 
====Monographs====
 
[[Image:Art_pop_golopentia_1942-page-001.jpg|thumb|258px|''Dâmbovnicul. O plasă din sudul judeţului Argeş'', Bucharest, 1942, [[Media:Golopen%C5%A3ia_Anton_Pop_Mihai_Dambovnicul_1942.pdf|PDF]].]]
 
[[Image:Art_pop_golopentia_1942-page-001.jpg|thumb|258px|''Dâmbovnicul. O plasă din sudul judeţului Argeş'', Bucharest, 1942, [[Media:Golopen%C5%A3ia_Anton_Pop_Mihai_Dambovnicul_1942.pdf|PDF]].]]
* {{a|Pop1942}} '''D''', with Anton Golopenţia, ''Dâmbovnicul. O plasă din sudul judeţului Argeş. Câteva rezultate ale unei cercetări monografice întreprinse în 1939'', Comunicare la Academia Română în sedinţa din 9 mai 1941, published in: ''Sociologie Românească'', ANUL IV, no. 7-12 iulie-decemvrie 1942, Bucharest: Institutul de Ştiinţe Sociale ale României, 1942, pp 1-17, [[Media:Golopen%C5%A3ia_Anton_Pop_Mihai_Dambovnicul_1942.pdf|PDF]], [http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=537642B38D4620A0BA851EEB58254B1C PDF],  [https://archive.org/details/ArtPopGolopentia1942 IA], [http://aaaaarg.fail/ref/537642b38d4620a0ba851eeb58254b1c ARG]; reprint, in: Anton Golopenţia, ''Opere complete'', Vol. 1: "Sociologie", Bucharest: Editura Enciclopedică, 2002, pp. 374-400; reprint in: '''FR''', vol. I, 1998, pp 331-357; reprint, in: Cornel Constantinescu (ed.), ''Satul românesc: trecut - prezent - viitor: 75 de ani de la cercetarea sociologică a plasei Dâmbovnic'', Piteşti: Editura Universităţii din Piteşti, 2014, pp 9-45, [http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=B8090CE70AD9D901085A3B458C6B670F PDF],  [https://archive.org/details/Dambovnicul.OPlasaDinSudulJudetuluiArges.CatevaRezultateAleUneiCercetariMonograficeIntreprinseIn1939 IA], [http://aaaaarg.fail/static/reader.htm?0=b8090ce70ad9d901085a3b458c6b670f-0 ARG]. [https://archive.org/details/SatulRomanescTrecutPrezentViitorBRUT Excerpts]  
+
* {{a|Pop1942}} '''D''', with Anton Golopenţia, ''Dâmbovnicul. O plasă din sudul judeţului Argeş. Câteva rezultate ale unei cercetări monografice întreprinse în 1939'', Comunicare la Academia Română în sedinţa din 9 mai 1941, published in: ''Sociologie Românească'', ANUL IV, no. 7-12 iulie-decemvrie 1942, Bucharest: Institutul de Ştiinţe Sociale ale României, 1942, pp 1-17, [[Media:Golopen%C5%A3ia_Anton_Pop_Mihai_Dambovnicul_1942.pdf|PDF]], [http://libgen.rs/book/index.php?md5=537642B38D4620A0BA851EEB58254B1C PDF],  [https://archive.org/details/ArtPopGolopentia1942 IA], [http://aaaaarg.fail/ref/537642b38d4620a0ba851eeb58254b1c ARG]; reprint, in: Anton Golopenţia, ''Opere complete'', Vol. 1: "Sociologie", Bucharest: Editura Enciclopedică, 2002, pp. 374-400; reprint in: '''FR''', vol. I, 1998, pp 331-357; reprint, in: Cornel Constantinescu (ed.), ''Satul românesc: trecut - prezent - viitor: 75 de ani de la cercetarea sociologică a plasei Dâmbovnic'', Piteşti: Editura Universităţii din Piteşti, 2014, pp 9-45, [http://libgen.rs/book/index.php?md5=B8090CE70AD9D901085A3B458C6B670F PDF],  [https://archive.org/details/Dambovnicul.OPlasaDinSudulJudetuluiArges.CatevaRezultateAleUneiCercetariMonograficeIntreprinseIn1939 IA], [http://aaaaarg.fail/static/reader.htm?0=b8090ce70ad9d901085a3b458c6b670f-0 ARG]. [https://archive.org/details/SatulRomanescTrecutPrezentViitorBRUT Excerpts]  
  
 
* '''SP''', with T. Vianu  and Al. Rosetti (eds.), ''Studii de poetică şi stilistică'', Bucharest: Editura pentru Literatură, 1966.  
 
* '''SP''', with T. Vianu  and Al. Rosetti (eds.), ''Studii de poetică şi stilistică'', Bucharest: Editura pentru Literatură, 1966.  
Line 41: Line 41:
 
[[Image:Pop_Mihai_Obiceiuri_tradiţionale_româneşti_1976.jpeg|thumb|258px|''Obiceiuri tradiţionale româneşti'', Bucharest, 1976, [[Media:Pop_Mihai_Obiceiuri_tradi%C5%A3ionale_rom%C3%A2ne%C5%9Fti_1976.pdf|PDF]].]]
 
[[Image:Pop_Mihai_Obiceiuri_tradiţionale_româneşti_1976.jpeg|thumb|258px|''Obiceiuri tradiţionale româneşti'', Bucharest, 1976, [[Media:Pop_Mihai_Obiceiuri_tradi%C5%A3ionale_rom%C3%A2ne%C5%9Fti_1976.pdf|PDF]].]]
 
[[Image:Pop_Mihai_Obiceiuri_traditionale_romanesti_1999.jpg|thumb|258px|''Obiceiuri tradiţionale româneşti'', Bucharest, 1999, [[Media:Pop_Mihai_Obiceiuri_traditionale_romanesti_1999.pdf|PDF]].]]
 
[[Image:Pop_Mihai_Obiceiuri_traditionale_romanesti_1999.jpg|thumb|258px|''Obiceiuri tradiţionale româneşti'', Bucharest, 1999, [[Media:Pop_Mihai_Obiceiuri_traditionale_romanesti_1999.pdf|PDF]].]]
* {{a|Pop1976a}} '''OR''', ''Obiceiuri tradiţionale româneşti'', Bucharest: Institutul de Cercetări etnologice și dialectologice, 1976, 192 p, [[Media:Pop_Mihai_Obiceiuri_tradi%C5%A3ionale_rom%C3%A2ne%C5%9Fti_1976.pdf|PDF]],  [http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=D8A7B8FE3E3970CA8B1F009F47510E28 PDF], [https://archive.org/details/PopMihaiObiceiuriTraditionaleRomanesti1976_201611 IA], [http://aaaaarg.fail/static/reader.htm?0=d8a7b8fe3e3970ca8b1f009f47510e28-0 ARG]; revised ed., Rodica Zane editor, Bucharest: Univers, 1999, 232 p, [[Media:Pop_Mihai_Obiceiuri_traditionale_romanesti_1999.pdf|PDF]], [http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=FB0C7A10CC872645C86D13897499042E PDF], [https://archive.org/details/MihaiPopObiceiuriTraditionaleRomanesti IA], [http://aaaaarg.fail/static/reader.htm?0=fb0c7a10cc872645c86d13897499042e-0 ARG]. [https://archive.org/details/convert-jpg-to-pdf.net_2016-09-27_10-48-08 Excerpts]
+
* {{a|Pop1976a}} '''OR''', ''Obiceiuri tradiţionale româneşti'', Bucharest: Institutul de Cercetări etnologice și dialectologice, 1976, 192 p, [[Media:Pop_Mihai_Obiceiuri_tradi%C5%A3ionale_rom%C3%A2ne%C5%9Fti_1976.pdf|PDF]],  [http://libgen.rs/book/index.php?md5=D8A7B8FE3E3970CA8B1F009F47510E28 PDF], [https://archive.org/details/PopMihaiObiceiuriTraditionaleRomanesti1976_201611 IA], [http://aaaaarg.fail/static/reader.htm?0=d8a7b8fe3e3970ca8b1f009f47510e28-0 ARG]; revised ed., Rodica Zane editor, Bucharest: Univers, 1999, 232 p, [[Media:Pop_Mihai_Obiceiuri_traditionale_romanesti_1999.pdf|PDF]], [http://libgen.rs/book/index.php?md5=FB0C7A10CC872645C86D13897499042E PDF], [https://archive.org/details/MihaiPopObiceiuriTraditionaleRomanesti IA], [http://aaaaarg.fail/static/reader.htm?0=fb0c7a10cc872645c86d13897499042e-0 ARG]. [https://archive.org/details/convert-jpg-to-pdf.net_2016-09-27_10-48-08 Excerpts]
  
 
[[Image:Pop_Mihai_ed_Folclor_din_Tara_Lovistei_1970.JPG|thumb|258px|''Folclor din Ţara Loviştei (Boişoara)'', Râmnicu Vâlcea, 1970.]]
 
[[Image:Pop_Mihai_ed_Folclor_din_Tara_Lovistei_1970.JPG|thumb|258px|''Folclor din Ţara Loviştei (Boişoara)'', Râmnicu Vâlcea, 1970.]]
Line 192: Line 192:
 
* "Poezia populară, partea I (stenogramă)", Bucharest, 1966, [[Media:Pop_Mihai_1966_Poezia_populara_stenograma.pdf|PDF]], [https://archive.org/details/mihai-pop-poezia-populara-partea-i-stenograma IA], [http://aaaaarg.fail/static/reader.htm?0=544575a52cf523415b914baad5346406-0 ARG]. Unpublished paper.
 
* "Poezia populară, partea I (stenogramă)", Bucharest, 1966, [[Media:Pop_Mihai_1966_Poezia_populara_stenograma.pdf|PDF]], [https://archive.org/details/mihai-pop-poezia-populara-partea-i-stenograma IA], [http://aaaaarg.fail/static/reader.htm?0=544575a52cf523415b914baad5346406-0 ARG]. Unpublished paper.
 
[[Image:Pop_Mihai_Călușarii_români_la_Londra_1998.JPG|thumb|258px|''Căluşarii români la Londra și realitatea folclorică a Bucureştilor - studiu din 1938 al prof. univ. dr. Mihai Pop'', Bucharest, 1998, [[Media:Pop_Mihai_Căluşarii_români_la_Londra_și_realitatea_folclorică_a_Bucureştilor_1998.pdf|PDF]].]]
 
[[Image:Pop_Mihai_Călușarii_români_la_Londra_1998.JPG|thumb|258px|''Căluşarii români la Londra și realitatea folclorică a Bucureştilor - studiu din 1938 al prof. univ. dr. Mihai Pop'', Bucharest, 1998, [[Media:Pop_Mihai_Căluşarii_români_la_Londra_și_realitatea_folclorică_a_Bucureştilor_1998.pdf|PDF]].]]
* ''Căluşarii români la Londra și realitatea folclorică a Bucureştilor - studiu din 1938 al prof. univ. dr. Mihai Pop'', intro dr. Al. Dobre, text by Doina Prisecaru, Bucharest: CCVTCP Bucharest, collection "Restituiri", 1998, 27 pp, [[Media:Pop_Mihai_Căluşarii_români_la_Londra_și_realitatea_folclorică_a_Bucureştilor_1998.pdf|PDF]], [http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=D117A4DC79181BB83B3FE7FE5C3107C8 PDF], [https://archive.org/details/CluuariiRomoniLaLondraRiRealitateaFolcloricoABucureutilor IA], [https://archive.org/details/pag18 IA/JPG], [http://aaaaarg.fail/static/reader.htm?0=d117a4dc79181bb83b3fe7fe5c3107c8-0 ARG]. Includes an essay from 1938 and a biography of Mihai Pop.
+
* ''Căluşarii români la Londra și realitatea folclorică a Bucureştilor - studiu din 1938 al prof. univ. dr. Mihai Pop'', intro dr. Al. Dobre, text by Doina Prisecaru, Bucharest: CCVTCP Bucharest, collection "Restituiri", 1998, 27 pp, [[Media:Pop_Mihai_Căluşarii_români_la_Londra_și_realitatea_folclorică_a_Bucureştilor_1998.pdf|PDF]], [http://libgen.rs/book/index.php?md5=D117A4DC79181BB83B3FE7FE5C3107C8 PDF], [https://archive.org/details/CluuariiRomoniLaLondraRiRealitateaFolcloricoABucureutilor IA], [https://archive.org/details/pag18 IA/JPG], [http://aaaaarg.fail/static/reader.htm?0=d117a4dc79181bb83b3fe7fe5c3107c8-0 ARG]. Includes an essay from 1938 and a biography of Mihai Pop.
  
* Constantin Stancu, ''Căluşul. Antologie de studii'', [http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=0DCC095880916D9922B60AFAB23EA259 PDF], preface Mihai Pop, Piteşti: Tiparg, 1997, 200 p. [https://archive.org/details/convert-jpg-to-pdf.net_2017-02-14_12-13-19 Intro] & [https://archive.org/details/convert-jpg-to-pdf.net_2017-02-16_11-42-17 essay]  ("Rosturile căluşului", pp 61-63) reprint from '''OR''', 1976, pp 100-101, 187. [https://archive.org/details/convert-jpg-to-pdf.net_2017-02-15_10-48-02 Excerpts]
+
* Constantin Stancu, ''Căluşul. Antologie de studii'', [http://libgen.rs/book/index.php?md5=0DCC095880916D9922B60AFAB23EA259 PDF], preface Mihai Pop, Piteşti: Tiparg, 1997, 200 p. [https://archive.org/details/convert-jpg-to-pdf.net_2017-02-14_12-13-19 Intro] & [https://archive.org/details/convert-jpg-to-pdf.net_2017-02-16_11-42-17 essay]  ("Rosturile căluşului", pp 61-63) reprint from '''OR''', 1976, pp 100-101, 187. [https://archive.org/details/convert-jpg-to-pdf.net_2017-02-15_10-48-02 Excerpts]
  
 
====Bibliography====
 
====Bibliography====

Latest revision as of 10:57, 5 March 2021

Born November 18, 1907(1907-11-18)
Glod, Maramures area, Romania
Died October 7, 2000(2000-10-07) (aged 92)
Bucharest, Romania
Web

Aaaaarg, Wikipedia, Wikipedia-RO,

Internet Archive.

Mihai Pop (1907–2000) was a Romanian ethnologist. He won the Herder Prize in 1967, and was a member of the Romanian Academy.

Biography[edit]

Taken from Gail Kligman, "Mihai Pop", 1984.

In 1907, Mihai Pop was born in Glod, a tiny, desolate village in Maramures, today situated eight kilometres from a cement road, the nearest indication that the "modern” world is indeed accessible. It is more difficult to imagine how Pop made his way from this isolated enclave to Bucharest than it is to later discover him travelling from the Romanian capital to the other capitals of Eastern Europe. Travel is a valued tool of the anthropologist. Fortunately, pop's curiosity and insight insured that he continued to travel throughout his life, broadening his own knowledge and contributing to the understanding of the complexities of culture. His first ethnographic experience was in Fundul Moldovii in 1928 when, as a member of D. Gusti's rural sociology group, Pop studied problems of oral literature. It was during this trip that his collaboration with the musicologist C. Brailoiu began. Many field trips ensued. Another important field research occurred in 1939; then Pop worked with the sociologist A. Golopentia in Plasa Dambonic, Arges, on socio-economic differentiation among villages. In between these years, pop found time to study in Czechoslovakia where he was exposed to the Prague School of Linguistics. He was particularly influenced by R. Jacobson and P. Bogatyrev, and structural-functional analysis of folklore.

The 40s were very significant for him: his doctorate was finished in 1942; in 1949, he and the ethnomusicologist Hari Brauner collaborated to establish the Institute of Ethnography and Folklore in Bucharest. Pop remained director of the Institute from 1950-74. When asked to comment, in retrospect, upon his influence on Romanian anthropology, ethnography, and folklore, Mihai Pop — with a characteristic twinkle in his eye — responded: "Nimica-ca nu ma asculta nimeni." (None — because no one listens to me.) In actuality, under his guidance, the Institute flourished, and became one of the finest ethnographic institutes on the continent. Pop initiated ambitious programs for fieldwork, procedures for the collection of data and the organization of the archives were established; to these ends, pop introduced the usage of technical aids such as film and tape. He was also responsible for the systematization of data, the development of typologies for popular literature and music (tales and ballads, in particular). Along more analytic lines. Pop encouraged new approaches to the study of social processes and meaning; he stimulated the study of folklore as a cultural act, incorporating semiotic perspectives into the interpretive process. Throughout, Pop generously shared his access to the international scholarly literature with members of the Institute, and with his students. (Pop's linguistic facilities have contributed to his breadth of knowledge; he is conversant in French, Italian, English, German, Hungarian and all of the Slavic languages.) He succeeded in attracting foreign researchers to Romania, opening doors for Romanian colleagues, as well as for us.

But being director of the Institute did not curtail his academic pursuits. In 1963, Pop became a Professor at the University of Bucharest. He was also an editor of Revista de Etnografie si Folclor until 1980. Subsequent international appointments have included: resident fellow at the Center for Advanced Studies of the Behavioral Sciences, Stanford; corresponding member of the Austrian Anthropological Society; member of the executive board of the International Association for Semiotic Studies; member of the executive board of the International Center for Semiotic and Linguistic Studies, Urbino; President of the International Society for Ethnology and Folklore. The sojourn at Stanford’s Center for Advanced Studies was significant to Pop's ongoing intellectual development. There he became familiar with American socio-cultural anthropology. Later on, due to the continued influence of Jakobson, and of Levi-Strauss, he explored French structuralism. Pop has also been a visiting professor of anthropology at the University of Marburg; at Berkeley, 1974; Michigan, 1975; the College de France, Paris, 1976; and U.C.L.A., 1984.

Pop's bibliography attests to the diversity of his pursuits. More recent additions include two books, one on Romanian oral literature (Pop si Ruxandoiu, Folclor Literar Romanesc, Bucuresti: Editura didactica si pedagogica, 1976), and one on traditional customs (Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucuresti, 1976). The latter reflects Pop's most enduring personal and professional interest spawned in the '30s by reading Bogatyrev's Rites et Croyan ces: the study of calendar and life-cycle rituals. Presently, he is interested in the "symbolic meaning of ritual structures and signs" with special emphasis on funeral customs and ancester worship in Romania, and Southeastern Europe in general. Other primary concerns are semiotics and text analysis.

Works[edit]

Books[edit]

Monographs[edit]

Dâmbovnicul. O plasă din sudul judeţului Argeş, Bucharest, 1942, PDF.
 • D, with Anton Golopenţia, Dâmbovnicul. O plasă din sudul judeţului Argeş. Câteva rezultate ale unei cercetări monografice întreprinse în 1939, Comunicare la Academia Română în sedinţa din 9 mai 1941, published in: Sociologie Românească, ANUL IV, no. 7-12 iulie-decemvrie 1942, Bucharest: Institutul de Ştiinţe Sociale ale României, 1942, pp 1-17, PDF, PDF, IA, ARG; reprint, in: Anton Golopenţia, Opere complete, Vol. 1: "Sociologie", Bucharest: Editura Enciclopedică, 2002, pp. 374-400; reprint in: FR, vol. I, 1998, pp 331-357; reprint, in: Cornel Constantinescu (ed.), Satul românesc: trecut - prezent - viitor: 75 de ani de la cercetarea sociologică a plasei Dâmbovnic, Piteşti: Editura Universităţii din Piteşti, 2014, pp 9-45, PDF, IA, ARG. Excerpts
 • SP, with T. Vianu and Al. Rosetti (eds.), Studii de poetică şi stilistică, Bucharest: Editura pentru Literatură, 1966.
Îndreptar pentru culegerea folclorului, Bucharest, 1967, PDF.
 • ÎC, Îndreptar pentru culegerea folclorului, Bucharest: Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1967, PDF, PDF, IA, ARG, reprint in: FR, vol. I, 1998, pp 95-150.
Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucharest, 1976, PDF.
Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucharest, 1999, PDF.
 • OR, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucharest: Institutul de Cercetări etnologice și dialectologice, 1976, 192 p, PDF, PDF, IA, ARG; revised ed., Rodica Zane editor, Bucharest: Univers, 1999, 232 p, PDF, PDF, IA, ARG. Excerpts
Folclor din Ţara Loviştei (Boişoara), Râmnicu Vâlcea, 1970.
 • FB, editor, Folclor din Ţara Loviştei (Boişoara), Râmnicu Vâlcea: Casa creaţiei populare, 1970, 207 p.
 • FL, with Pavel Ruxăndoiu, Folclor literar românesc, Bucharest: Didactică şi Pedagogică, 1976, 368 p.; 2nd edition, 1978, 380 p.; 3rd editon, 1991, 303 p.
Zona etnografică Lăpuş, 1984.
 • ZL, with Georgeta Stoica, Zona etnografică Lăpuş, Bucharest: Sport-Turism, 1984.

Writings published posthumously[edit]

 • FR, Folclor românesc, eds. and intro Nicolae Constantinescu, Adrian Stoicescu and Rodica Zane, Bucharest: Editura Universităţii din Bucureşti, 2007 ff.
  • vol. III, 2007, 192 p.
  • vol. IV, 2017, 200 p. [forthcoming]
 • P, Vreau şi eu să fiu revizuit. Publicistica din anii 1937-1940, texts and editor Zoltán Rostás, Bucharest: Paideia, 2010. Excerpts

Selected articles, essays, reviews, intros[edit]

 • "Contribuţii la studiul limbilor speciale din Cornova: păsăreasca", Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială, An 10, nr. 1-4, 1932, pp 443-446.
 • "Buletinul laboratorului de fonetică experimentală", Sociologie românească, An 1, nr. 2, Februarie 1936, pp 42-43, PDF, IA, ARG, IA/jpeg. Recenzie/Review.
 • "Un plan de cercetare linquistică [lingvistică]", Sociologie românească, An 1, nr. 3, Martie 1936, pp 28-29, PDF, IA, ARG, IA/jpeg. Recenzie/Review.
 • "Semnele formării unei noi burghezii bucureştene", Sociologie românească, An 2, nr. 1, Ianuarie 1937, pp 27-28.
 • "Pamietniki Chlopow. (Memoriile țăranilor). Warssawa, 1935", Sociologie românească, An 2, nr. 2-3, Februarie-Martie 1937, p 139, IA/jpeg.
 • "Căluşarii români la Londra și realitatea folclorică a Bucureștilor", Sociologie românească, An 3, nr. 10-12, Octombrie-Decembrie 1938, pp 561-564; reprint in: FR, vol. II, pp 10-16; reprint 'Călușarii...', intro Al. Dobre, Bucharest: CCVTCP Bucharest, 1998.
 • "Problemele şi perspectivele folcloristicii noastre", Revista de Folclor, An 1, nr. 1-2, 1956, pp 9-35; reprint in: FR, vol. I, 1998, pp 1-32.
 • "Recomandările Congresului Internațional de Folclor în materie de terminologie, colecţii şi învățământ folcloric", Revista de Folclor, An 1, nr. 1-2, 1956, pp 314-315.
 • "Arnold van Gennep", Revista de Folclor, An 2, nr. 3, 1957, pp 106-108. [1]
 • "Cronica - Din realizările folcloristicii noastre", Revista de Etnografie şi Folclor, Anul 3, nr. 3, 1958, pp 119-120. Reviews.
 • "Folclorul la Congresul Internațional de Slavistică de la Moscova", Revista de Folclor, An 2, nr. 4, 1958, pp 165-167.
 • "Noi orientări în studiile de folclor", Revista de Folclor, An 3, nr. 4, 1958, pp 7-28; reprint in: FR, vol. I, 1998, pp 33-54.
 • "Cîntecul nou", in: Cîntecele populare noi, [Bucharest]: Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din RPR, 1959, pp 3-12. Intro.
 • "Câteva observaţii privind cercetarea folclorului contemporan [1958]", Revista de Folclor, An 4, nr. 1-2, 1959, pp 57-66; reprint in: FR, vol. I, 1998, pp 55-64.
 • "Tradiţie și înnoire în folclorul român contemporan", chap. in: IFMC, Sinaia, 12-17 august 1959, Ananlele Univ. <<C.I. Parhon>> - Seria Ştiinţe sociale - Filologie, Bucharest, An VIII, nr. 15, 1959, pp. 39-48; reprint in: FR, vol. I, 1998, pp 65-74.
 • Preface to Flori alese din poezia populară. Antologia poeziei lirice, editor Ioan Șerb, [Bucharest]: ESPLA, 1960, pp III-XLIX, 495 p; 2nd ed rev, Bucharest: EPL, 1967, pp V-LII; reprint as "Lirica populară", FR, vol. II, 1998, pp 158-184. Intro.
 • "Nunta din Ţara Oaşului" and "Noi studii sovietive de folclor", Revista de Folclor, Anul 6, nr. 1-2, 1961, p 136, pp 139-140, IA, ARG. Reviews.
 • "Basme satirice rusești", trans. M. Sevastos and M. Protopopov, editor and preface Mihai Pop, Bucharest: Editura pentru Literatura Universala, 1964. Intro.
 • Introducere, Antologie de folclor din Judetul Maramures, editor Ion Chis Ster, Baia Mare: Asociatia Etnografilor si Folcloristilor din Judetul Maramures, 1980. Intro.
 • "Consideraţii etnografice şi medicale asupra Căluşului oltenesc", Despre medicina populară românească, Institutul de Igienă şi Sănătate Publică, Bucharest: Editura Medicală, 1962, pp 213-223; reprint in: FR, vol. II, 1998, pp. 77-86.
 • Preface to Ion Socol, Cîntecele ţării. Prelucrări din folclorul poetic contemporan, [Bucharest], Edit. pentru literatură, 1962, 254 [256] p., pp 5-7. Intro.
 • "Caracterul istoric al epicii populare. Comunicare la Sesiunea ştiinţifică a IEF (București, 1963)", Revista de Etnografie şi Folclor, Anul 9, nr. 1, 1964, pp 5-15, IA, ARG; reprint in: FR, vol. II, 1998, pp 109-120.
 • "Nouvelles variantes roumaines du chant du Maître Manole (Le sacrifice de l’emmurement)", Romanoslavica, IX, Bucharest, 1963, pp 427-445; reprint in: FR, vol. II, 1998, pp 87-108, PDF, IA, ARG. (French)
 • "Cîntecul popular nou", in: Folclor poetic nou, edition by Ioan Meiţoiu, Bucharest: CSCA, CCCP, 1965, pp 7-21. Intro.
 • "Eminescu şi folclorul", LL, vol. IX, 1965, pp 233-239; reprint in: FR, vol. II, 1998, pp 130-137.
 • "Două congrese folclorice internaţionale", Revista de Etnografie şi Folclor, An 10, nr. 1, 1965, pp 101-105.
 • "Cercetările interdisciplinare şi studiile de poetică şi stilistică în teoria folcloristică a lui O. Densuşianu", Revista de etnografie şi folclor, 11, nr. 5-6, 1966, pp 443-449; reprint in: FR, vol. I, 1998, pp 81-88.
 • "Sensul unei solemnităţi tradiţionale", Scînteia, 36, nr. 7172, 24 nov. 1966, pp 1, 5.
 • "Geniul poetic al poporului român", Albina, 69, nr. 990, 1966, p 1.
 • "Perspective în cercetarea poetică a folclorului", SP, 1966, pp 41-47; reprint in: FR, vol. I, 1998, pp 89-94.
 • "Obiceiuri de Anul Nou", Albina, 69, nr. 992, 29 dec. 1966, pp 4-5.
 • "Valorificarea materialelor inedite din muzee şi arhive în cercetările de etnografie şi folclor", Revista muzeelor, 3, nr. 2, 1966, pp 103-106.
 • "Cîşlegile – un ciclu al obiceiurilor de iarnă", Albina, 70, nr. 994, 12 ian. 1967, p 4.
 • "Cînd se şlefuiesc excesiv nestematele artei populare", România liberă, 25, nr. 7092, 6 aug. 1967, p 3.
 • "Păstrătorii tezaurului folcloric", Scînteia, 37, nr. 7665, 26 dec. 1967, pp 1, 4.
 • "Caracterul formalizat al creaţiei orale", Secolul 20, nr. 5, 1967, pp 155-161; reprint in: FR, vol. I, 1998, pp 160-169.
 • "La collecte et la diffusion de la musique traditionelle en Roumanie", Alain Daniélou (ed), Proceedings of a conference held in Berlin in cooperation with the International music council, 12th to the 17th June 1967, Berlin, 1967, pp 186-198. (French)
 • "Aspects actuels des recherches sur la structure des contes", Fabula, Berlin, 9(1-3), 1967: pp 70-77, ARG; reprint in: FR, vol. I, 1998, pp 170-178. [2]
 • "Le mythe du “Grand Voyage” dans les chants des cérémonies funébres roumaine", in: To Honor Roman Jakobson. Essays on the occasion of his seventieth birthday, Paris/ Mouton: The Hague, 1967, pp 1602-1609; reprint in: FR, vol. II, 1998, pp 185-194. (French)
 • "Metode noi în cercetarea structurii basmelor", in: Folclor literar, vol 1, Timişoara: Universitatea din Timişoara, 1967, pp. 5-12; reprint in: FR, vol. I, 1998, pp 151-159.
 • "Paşi pe drumul sintezelor în folclorul nostru", Scînteia, 37, nr. 7684, 25 apr. 1968, p 4.
 • "Snoava. Humor popular", Albina, 71, nr. 35, 29 aug. 1968, p 8.
 • "Argumentul omeniei. Pentru cine scriu? Pentru ce scriu?", Scînteia tineretului, 24, nr. 6047, 29 oct. 1968, p 2.
 • "Autentic şi autenticitate", Îndrumătorul cultural, 21, nr. 11, nov. 1968, p 44.
 • "Die formelhafte Charakter der Volksdichtung", Deutsches Jahrbuch für Volkskunde, Berlin: Akademie, vol 14, Jahrgang, 1968, Teil I, pp 1-15; reprint in: FR, vol. I, 1998, pp 179-195. (German)
 • "Die Funktion der Anfangs- und Schlussformeln im rumänischen Märchen", in: Volksüberlieferung. Festschrift für Kurt Ranke zur Vollendung des 60. Lebensjahren, Göttingen: Otto Schwartz, 1968, pp 321-326; reprint in: FR, vol. II, 1998, pp 195-202. (German)
 • "Mitul marii treceri", in: Folclor literar, vol 2, Timişoara, 1968, pp 79-90; reprint in: FR, vol. II, 1998, pp 203-218.
 • "Une expérience méthodologique dans la recherche des coutumes de famille", in: Proceedings of the VIIth. International Congress of Anthropological and Ethnographical Sciences, 1968, Tokyo and Kyoto, vol. II, Etnology, Tokyo: Science Council of Japan, 1968, pp 25-27. (French)
 • Adrian Fochi (editor), Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc, vol. I, 1800-1891, Bucharest: Editura pentru Literatură, 1968, XL + 723 p. Intro by Mihai Pop.
 • Preface to Gîndirea sălbatică, trans. I. Pecher, Bucharest: Ştiinţifică, 1970, pp 5-14, PDF, IA, ARG.
 • "Problèmes généraux de l’ethnologie européenne", in: Travaux du Premier Congrès International d’ Ethnologie Européenne, Paris, 1971. (French)
 • "Căluşul: Lectura unui text", Revista de Etnografie şi Folclor, Anul 20, nr. 1, 1975, pp 15-32; FR, vol. II, 1998.
 • "Problèmes généraux de l’etnologie européene", in: Folclor literar, vol. 4, Timişoara, 1977, pp 5-23. (French)
 • "Conceptul de cântec popular la Constantin Brăiloiu", Revista de Etnografie şi Folclor, Anul 24, nr. 1, 1979, pp 5-10; reprint in: FR, vol. I, 1998, pp 306-312.
 • Ce este literatura? Școla formală rusă, anthology and preface Mihai Pop, Bucharest: Univers, 1983, pp IV-XV. Preface.
 • "Orientările actuale ale antropologiei culturale", Folclor Literar, vol. VII (1986-1987), Timișoara: Univ. din Timișoara, Fac. de Filologie, 1988, pp 25-32; reprint in: FR, vol. I, 1998, pp 313-318. Essay
 • "Evocarea primului curs de folclor ținut la Universitatea din București", Memmoriile Comisiei de Folclor, II (1988), Bucharest: Academiei, 1992, pp 7-10; reprint in: FR, vol. I, 1998, pp 326-330.

Translations[edit]

 • with Lili Soare, Jiri Marek, Turnul Babel, Bucharest: Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1955.
 • with Mircea Bratucu, Antonin Zapotocky, Văpăi deasupra oraşului Kladno, Bucharest: Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1955.
 • with Constantin Ţoiu and Maria Ionescu-Nisov, Karel Capek, Hordubal; Meteorul; O viaţă obişnuită, Bucharest: Editura pentru literatură universală, 1967.
 • with Constantin Ţoiu, Karel Capek, Război cu salamandrele, Bucharest: Editura pentru Literatură, 1964; 2nd edition, Bucharest: Univers, 1985.

Selected works[edit]

 • FR, Folclor românesc, 2 vols., Nicolae Constantinescu and Al. Dobre (eds.), Bucharest: Editura Grai şi Suflet – Cultura Naţională, 1998.
  • vol. I, Teorie şi metodă, 355 p.
  • vol. II, Texte şi interpretări, 355 p.

Miscellanea[edit]

 • "Limbajul poetic al creaţiilor folclorice româneşti", University of Bucharest, Cursurile de vară şi colocviile ştiinţifice, Sinaia, 25 iulie - 25 august 1966, text dactilografiat. Unpublished paper.
 • "Poezia populară, partea I (stenogramă)", Bucharest, 1966, PDF, IA, ARG. Unpublished paper.
Căluşarii români la Londra și realitatea folclorică a Bucureştilor - studiu din 1938 al prof. univ. dr. Mihai Pop, Bucharest, 1998, PDF.
 • Căluşarii români la Londra și realitatea folclorică a Bucureştilor - studiu din 1938 al prof. univ. dr. Mihai Pop, intro dr. Al. Dobre, text by Doina Prisecaru, Bucharest: CCVTCP Bucharest, collection "Restituiri", 1998, 27 pp, PDF, PDF, IA, IA/JPG, ARG. Includes an essay from 1938 and a biography of Mihai Pop.
 • Constantin Stancu, Căluşul. Antologie de studii, PDF, preface Mihai Pop, Piteşti: Tiparg, 1997, 200 p. Intro & essay ("Rosturile căluşului", pp 61-63) reprint from OR, 1976, pp 100-101, 187. Excerpts

Bibliography[edit]

 • I.D. [Iordan Datcu], "[Mihai Pop]", in: Iordan Datcu, S.C. Stroescu, Dicționarul folcloriștilor. Folclorul literar românesc, Bucharest: Ştiințifică și Enciclopedică, 1979, pp. 351-354, PDF, PDF, IA, ARG.

Literature[edit]

Books[edit]

 • Stelian Cârstean, "O viață cât veacul. O operă pentru veacurile ce vor să vină", Buletin informativ, CNCVTCP, nr. 11 (102), nov. 2000, pp 1-9.
 • Ioana Fruntelată, Adrian Stoicescu and Rodica Zane (eds.), Centenar Mihai Pop. 1907-2007. Studii și evocări, Bucharest: Editura Universității din București, 2007.
 • Gheorghe Deaconu, Mihai Pop: discurs despre folclor vol. 1, Conceptul, Golești [Râmnicu Vâlcea]: Fântâna lui Manole, 2007, 159 p.
 • Gheorghe Deaconu, Mihai Pop: discurs despre folclor vol. 2, Metoda, Golești [Râmnicu Vâlcea]: Fântâna lui Manole, 2008, 207 p.
 • Adrian Stoicescu, Narcisa Alexandra Stiuca, Mihai Pop. Romanian Ethnography and Folklore Studies, Bucharest: Editura: ETNOLOGICA, 2017, 164 p. (English)

Articles, chapters[edit]

 • Ştefan Bellu, "Valea Cosăului - un Maramureş în miniatură 'Despre cer­ce­tarea - eşantion organizată de Mihai Pop pe Valea Vaserului în anii 70'", Mara­mureş, august 1971, 14 p.
 • Gail Kligman, "Mihai Pop", Research Report 24: Economy, Society and Culture in Contemporary Romania, 1984, pp ix-xi, PDF. (English)
  • Sorin Radu Dănuţ, "Mihai Pop de Gail Kligman [1984]", Târgoviştea Literară, Anul VI, no. 1, ianuarie-martie 2017, pp 83-85, IA.
 • Nicolae Constantinescu, "Profesorul Mihai Pop la 90 de ani", Studii şi comunicări, tomul XI, 1997, pp 182-183.
 • Silviu Angelescu, "Mihai Pop şi cercetarea etnologică românească", Datini, nr. 3-4 (24-25), 1997, pp 17-18, IA, IA/JPG.
 • Zoltán Rostás, "Mihai Pop: Arhiva de folclor... în şura de fân", pp 261-379, PDF in: Sala luminoasă. Primii monografiști ai Şcolii gustiene, Bucharest: Paideia, 2003, 393 p, PDF.

Links[edit]