Mihai Pop

From Monoskop
Revision as of 12:11, 14 September 2016 by Sorindanut (talk | contribs) (→‎Books)
Jump to navigation Jump to search
Mihai Pop (1907-2000)

Mihai Pop (November 18, 1907 – October 8, 2000) was a Romanian ethnologist. He won the Herder Prize in 1967. He was a member of the Romanian Academy.

Works

Books

 • with A. Golopenţia, Dâmbovnicul. O plasă din sudul judeţului Argeş. Câteva rezultate ale unei cercetări monografice întreprinse în 1939, in: Sociologie Românească, ANUL IV, no. 7-12 iulie-decemvrie 1942, Bucharest: Institutul de Ştiinţe Sociale ale României, 1942, pp 1-17, IA, ARG; reprint, in: Anton Golopenţia, Opere complete, Vol. 1: "Sociologie", Bucharest: Editura Enciclopedică, 2002, pp. 374-400.
 • with T. Vianu and Al. Rosetti (eds.), Studii de poetică şi stilistică, Bucharest: Editura pentru Literatură, 1966.
 • Îndreptar pentru culegerea folclorului, Bucharest: Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1967, PDF, IA.
 • with Pavel Ruxăndoiu, Folclor literar românesc, Bucharest: Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, 368 p.; 2nd edition, 1978, 380 p.; 3rd editon, 1991, 303 p.
 • with Georgeta Stoica, Zona etnografică Lăpuş, Bucharest: Editura Sport-Turism, 1984.
 • Folclor românesc, 2 vols., Nicolae Constantinescu and Al. Dobre (eds.), Bucharest: Editura Grai şi Suflet – Cultura Naţională, 1998, 358 p.; 356 p.
 • Vreau şi eu să fiu revizuit. Publicistica din anii 1937-1940, texts and editor Zoltán Rostás, Bucharest: Paideia, 2010. Excerpts

Selected essays, reviews, intros

 • "Un plan de cercetare linquistică [lingvistică]", Sociologie românească, An 1, nr. 3, 1936, pp. 28-29, IA/jpeg. Recenzie/Review.
 • "Cîntecul popular nou", in: Folclor poetic nou, Bucharest, 1965, pp. 7-21.
 • "Le mythe du “Grand Voyage” dans les chants des cérémonies funébres roumaine", in: To Honor Roman Jakobson, Paris: Mouton, The Hague, 1967. (French)
 • "Metode noi în cercetarea structurii basmelor", in: Folclor literar, vol 1. Timişoara, 1967, pp. 5-13.
 • Preface to Gîndirea sălbatică, trans. I. Pecher, Bucharest: Ştiinţifică, 1970, pp. 5-14, PDF, IA, ARG.
 • "Problèmes généraux de l’ethnologie européenne", in: Travaux du Premier Congrès International d’ Ethnologie Européenne, Paris, 1971. (French)
 • "Problèmes généraux de l’etnologie européene", in: Folclor literar, vol. 4, Timişoara, 1977, pp. 5-23. (French)

Bibliography

Literature

 • Gail Kligman, "Mihai Pop", Research Report 24: Economy, Society and Culture in Contemporary Romania, 1984, pp ix-xi, PDF. (English)

Links