Mihai Pop

From Monoskop
Revision as of 07:57, 4 October 2016 by Sorindanut (talk | contribs) (→‎Links)
Jump to navigation Jump to search
Mihai Pop (1907-2000)

Mihai Pop (November 18, 1907 – October 8, 2000) was a Romanian ethnologist. He won the Herder Prize in 1967. He was a member of the Romanian Academy.

Works

Books

Dâmbovnicul. O plasă din sudul judeţului Argeş, Bucharest, 1942, PDF.
 • D, with Anton Golopenţia, Dâmbovnicul. O plasă din sudul judeţului Argeş. Câteva rezultate ale unei cercetări monografice întreprinse în 1939, Comunicare la Academia Română în sedința din 9 mai 1941, published in: Sociologie Românească, ANUL IV, no. 7-12 iulie-decemvrie 1942, Bucharest: Institutul de Ştiinţe Sociale ale României, 1942, pp 1-17, PDF, PDF, IA, ARG; reprint, in: Anton Golopenţia, Opere complete, Vol. 1: "Sociologie", Bucharest: Editura Enciclopedică, 2002, pp. 374-400.
 • SP, with T. Vianu and Al. Rosetti (eds.), Studii de poetică şi stilistică, Bucharest: Editura pentru Literatură, 1966.
Îndreptar pentru culegerea folclorului, Bucharest, 1967, PDF.
 • ÎC, Îndreptar pentru culegerea folclorului, Bucharest: Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1967, PDF, PDF, IA, [1].
Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucharest, 1976, PDF.
 • OR, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucharest: Institutul de Cercetări etnologice și dialectologice, 1976, 192 p, PDF, PDF, IA, ARG; revised ed., Rodica Zane editor, Bucharest: Univers, 1999, 232 p, PDF, PDF, IA, ARG. Excerpts
 • FL, with Pavel Ruxăndoiu, Folclor literar românesc, Bucharest: Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, 368 p.; 2nd edition, 1978, 380 p.; 3rd editon, 1991, 303 p.
 • ZL, with Georgeta Stoica, Zona etnografică Lăpuş, Bucharest: Editura Sport-Turism, 1984.
 • FR, Folclor românesc, 3 vols., Nicolae Constantinescu and Al. Dobre (eds.), Bucharest: Editura Grai şi Suflet – Cultura Naţională, 1998, 2007.
  • vol. I, Teorie și metodă, 355 p.
  • vol. II, Texte și interpretări, 355 p.
  • vol. III, eds. and intro Nicolae Constantinescu, Adrian Stoicescu and Rodica Zane, Bucharest: Editura Universității din București, 2007, 192 p.
  • vol. IV, 2017, 200 p. [forthcoming]
 • P, Vreau şi eu să fiu revizuit. Publicistica din anii 1937-1940, texts and editor Zoltán Rostás, Bucharest: Paideia, 2010. Excerpts

Selected essays, reviews, articles, intros

 • "Contribuţii la studiul limbilor speciale din Cornova: păsăreasca", Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială, An 10, nr. 1-4, 1932, pp 443-446.
 • "Buletinul laboratorului de fonetică experimentală", Sociologie românească, An 1, nr. 2, Februarie 1936, pp 42-43, PDF, IA, ARG, IA/jpeg. Recenzie/Review.
 • "Un plan de cercetare linquistică [lingvistică]", Sociologie românească, An 1, nr. 3, Martie 1936, pp 28-29, PDF, IA, ARG, IA/jpeg. Recenzie/Review.
 • "Semnele formării unei noi burghezii bucureştene", Sociologie românească, An 2, nr. 1, Ianuarie 1937, pp 27-28.
 • "Pamietniki Chlopow. (Memoriile țăranilor). Warssawa, 1935", Sociologie românească, An 2, nr. 2-3, Februarie-Martie 1937, p 139, IA/jpeg.
 • "Călușarii români la Londra și realitatea folclorică a Bucureștilor", Sociologie românească, An 3, nr. 10-12, Octombrie-Decembrie 1938, pp 561-564; reprint in: FR, vol. II, pp 10-16.
 • "Problemele și perspectivele folcloristicii noastre", Revista de Folclor, An 1, nr. 1-2, 1956, pp 9-36; reprint in: FR, vol. I, pp 1-32.
 • "Recomandările Congresului Internațional de Folclor în materie de terminologie, colecții și învățământ folcloric", Revista de Folclor, An 1, nr. 1-2, 1956, pp 315-315.
 • "Arnold van Gennep", Revista de Folclor, An 2, nr. 3, 1957, pp 106-108.
 • "Folclorul la Congresul Internațional de Slavistică de la Moscova", Revista de Folclor, An 2, nr. 4, 1958, pp 165-167.
 • "Noi orientări în studiile de folclor", Revista de Folclor, An 3, nr. 4, 1958, pp 7-28; reprint in: FR, vol. I, pp 33-54.
 • "Cîntecul nou", in: Cîntecele populare noi, [Bucharest]: Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din RPR, 1959, pp 3-12. Intro.
 • "Tradiție și înnoire în folclorul român contemporan", chap. in: IFMC, Sinaia, 12-17 august 1959, Ananlele Univ. <<C.I. Parhon>> - Seria Științe sociale - Filologie, Bucharest, An VIII, nr. 15, 1959, pp. 39-48; reprint in: FR, vol. I, pp 65-74.
 • "Cîntecul popular nou", in: Folclor poetic nou, Bucharest, 1965, pp. 7-21. Intro.
 • "Le mythe du “Grand Voyage” dans les chants des cérémonies funébres roumaine", in: To Honor Roman Jakobson, Paris: Mouton, The Hague, 1967. (French)
 • "Metode noi în cercetarea structurii basmelor", in: Folclor literar, vol 1. Timişoara, 1967, pp. 5-13.
 • Preface to Gîndirea sălbatică, trans. I. Pecher, Bucharest: Ştiinţifică, 1970, pp. 5-14, PDF, IA, ARG.
 • "Problèmes généraux de l’ethnologie européenne", in: Travaux du Premier Congrès International d’ Ethnologie Européenne, Paris, 1971. (French)
 • "Problèmes généraux de l’etnologie européene", in: Folclor literar, vol. 4, Timişoara, 1977, pp. 5-23. (French)

Bibliography

Literature

Books

 • Ioana Fruntelată, Adrian Stoicescu and Rodica Zane (eds.)Centenar Mihai Pop. 1907-2007. Studii și evocări, Bucharest: Editura Universității din București, 2007.

Articles

 • Gail Kligman, "Mihai Pop", Research Report 24: Economy, Society and Culture in Contemporary Romania, 1984, pp ix-xi, PDF. (English)

Links