Radovan Richta

From Monoskop
Revision as of 22:51, 9 November 2014 by Dusan (talk | contribs) (Created page with "Radovan Richta (6 June 1924 – 21 July 1983) was a Czech sociologist and philosopher. He was a proponent of the concept of scientific-technological revolution, ie. of the int...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Radovan Richta (6 June 1924 – 21 July 1983) was a Czech sociologist and philosopher. He was a proponent of the concept of scientific-technological revolution, ie. of the intellectual labour replacing the manual.

Works

(in Czech unless noted)

 • Česká otázka a Masarykova kosmopolitní filosofie, 1953.
 • Člověk a technika v revoluci našich dnů, Prague: Mír, 1963, 87 pp.
 • Komunismus a proměny lidského života (K povaze humanismu naší doby), Prague: čs.společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1963, 54 pp. Dissertation.
 • Civilizace na rozcestí – společenské a lidské souvislosti vědecko-technické revoluce, Prague: Svoboda, 1966, HTML.
 • "Vědecko-technická revoluce a marxismus", Otázky míru a socialismu 1 (1967).
 • Ekonomika jako civilizační dimenze, 1967, 70 pp.
 • "Vědecko-technická revoluce a alternativy moderní civilizace", Sociologický časopis 5 (1968).
 • Vědecko-technická revoluce a socialismus, Prague: Svoboda, 1971, 114 pp.
 • with B.M. Kedrov and S.P. Odujev, Člověk – věda – technika. K marxisticko-leninské analýze VTR, 1974, 375 pp.
 • Krize perspektiv buržoazní společnosti, c1974, 47 pp; repr., abridged, in Nová mysl 1 (1975).
 • co-author, Československo 2000. Prognóza vývoje čs. společnosti, c1979. Not published.
Links