Research material

From Monoskop
Revision as of 09:59, 18 April 2006 by Cudrnakech (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

ARCHIVI ADRESAR

Archiv hlavneho mesta bratislave: Gorkeho ulica 5 --> otvorene: from april on!
statnych archivo a inych archivo: --> [1]


MATERIALY OKOLO ZLATE PIESKY

//TLAČ//

[Image:Vecernik_stvrtok_small.jpg]

Večerník - 29. júla, 1976


//WEB//

AIRPLANE CRASH/HAVARIA ZLATE PIESKY:
What happened on 28th of july 1976 - Czechoslovak airplane IL-18 crashed into Zlate piesky lake in Bratislava. 70 passengers and 6 board crew people died, three have been rescued from the sunken trunk of the airplane.
http://spravy.markiza.sk/?__YPDAfGAhBIAKACSJIEAdOHOJFEDAKAgAdAdAdAH-root-v2

1976 -- v bratislavskom jazere Zlaté piesky havarovalo ãs. dopravné lietadlo IL-18. Zahynulo 70 cestujúcich a 6-ãlenná posádka, troch ranen˜ch vyslobodili z potopeného trupu lietadla.
http://spravy.markiza.sk/?__YPDAfGAhBIAKACSJIEAdOHOJFEDAKAgAdAdAdAH-root-v2
ale
http://www.tjump.sk/accidents.php?show=66_acc_chrono.txt&Menu=main