Tomaž Brejc

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Born 1946 in Ljubljana. Studied literature and art history at the University of Ljubljana (Ph.D. 1979). Lectures at the Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, Zagreb.

Literature:

  • T. B., Vid govora. Študije o modernem slovenskem slikarstvu, Maribor, 1972.
  • T. B., Slovenski impresionisti in evropsko slikarstvo, Ljubljana, 1982.
  • T. B., Temni modernizem. Slike, teorije, interpretacije, Ljubljana, 1991