VAF(ex) Live Perfromance

From Monoskop
Revision as of 15:26, 7 May 2006 by Sergej (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

piatok 28. apríla 2006, 20:00 performance+audio+video VAF/ex/ LIVE PERFORMANCE@VIDEO (SK) Večer vo výbere Michala Murina a študentov z Akadémie umení v Banskej Bystrici (Fakulta výtvarných umení, katedra Intermédií a audiovizuálnej tvorby pod vedením Mira Nicza). Uvidíte napríklad Murinove performance (spolu s Michalom Snopkom) HelmaFRODIT, v ktorom majú performeri na helmách pripevnené reproduktory s rádiovými signálmi voľne odchytenými anténou. Ďalšie performance: Tone Tone (Erik Bartoš), Ľúbozvučné konvalinky (Matúš Pšenko, Juro Mucha, Paľo Sova), RE action (Jana Huljaková, Michal Snopko) a trojprojekcia rOSe (Ján Adamove). V prestávkach živými vystúpenia krátke videofilmy.