DigiVAF(ex)

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search


DigiVAF(ex) - otvorený festival digitálneho umenia VIDEO AUDIO FESTIVAL (VAF)

Projekt DigiVAF(ex) 2008 - 2010 je kontinuálnym pokračovaním štyroch ročníkov festivalu nových médií VAF(ex) (2004 – 2007) organizovaným Michalom Murinom na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.


DigiVAF(ex) je platformou, ktorá sprostredkuje medzinárodné aktivity v oblasti digitálnych technológií do akademického prostredia, integruje domáce umenie digitálnych technológií do medzinárodných projektov, organizuje teoretické konferencie a prezentačné fóra, realizuje publikačné aktivity, organizuje študentské workshopy, pripravuje prezentácie prác študentov na medzinárodných a domácich festivaloch a výstavných podujatiach a pod.

Projekt tiež prezentuje výsledky tvorivých aktivít študentov vzniknutých na akademickej pôde, vytvára prezentačnú platformu aj konfrontačný priestor so študentmi iných vysokých škôl, umožňuje študentom získať praktickú skúsenosť s prezentáciami umenia, ponúka postprodukčné možnosti a aktívnu participáciu na workshopoch.


Platforma DigiVAF(ex) má následovné subprojekty:

Digi VAF(ex) Research – výskumná vedecká a umelecká činnosť Digi VAF(ex) Lab – laboratórium pre vzniku diel a prác študentov a umelcov Digi VAF(ex) Live – živá prezentácia diel v reálnom čase Digi VAF(ex) Diplay – organizovanie výstav Digi VAF(ex) Stream – prezentácia festivalových prác cez streaming na serveri FVU Digi VAF(ex) Talk – prednáškové fórum autorov a teoretikov Digi VAF(ex) Doc – dokumentačná činnosť projektu (internet, databázové súbory, archív) Digi VAF(ex) Press – vydavateľská činnosť (DVD, internet, publikácie)


Vydané edukačné DVD

V edícii DigiVAF(ex) Press doteraz vyšli:


 • edícia DigiVAF(ex) Press 000

Michal Murin: Perception Shift – Zmena pohľadu, Graffiti a európske mesto, katalóg a DVD, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 000, náklad 300 ks, ISBN: 80-89078-19-2, 2006

 • edícia DigiVAF(ex) Press 001

Michal Murin: Warhol Workshop, DVD, DVD-ROM katalóg z workshopu v Múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 001, náklad 100 ks, ISBN: 80-89078-30-3, 2006

 • edícia DigiVAF(ex) Press 002

VideoArt VAF(ex), Academy of Fine Arts, Banská Bystrica, kurátor: Michal Murin, DigiVAF(ex) Press 002, náklad 50 ks, 2007

 • edícia DigiVAF(ex) Press 003

HamletMachine, Divadlo P.A.T., Slávka Daubnerová, DVD, vydal: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 003, náklad 200 ks, ISBN 978-80-89078-37-0, Banská Bystrica, 2008

 • edícia DigiVAF(ex) Press 004

Lukáš Matejka a Michal Murin: Videoart match vol. 1, Banská Bystrica vs. Trnava, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 004, náklad 100 ks, ISBN 978-80-89078-38-7, 2009

 • edícia DigiVAF(ex) Press 005

Michal Murin a Lukáš Matejka: Videoart match vol. 2, Bratislava vs. Košice, DVD, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 005, náklad 100 ks, ISBN 978-80-89078-58-5,2009

 • edícia DigiVAF(ex) Press 006

Lukáš Matejka a Michal Murin: Videoart match vol. 3, Banská Bystrica vs. Ostrava, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 006, náklad 100 ks, ISBN nepridelené, 2009

 • edícia DigiVAF(ex) Press 007

Michal Murin: Festival nových médií VAF(ex) 2004 – 2007, DVD - ROM, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 007, náklad 100 ks, ISBN 978-80-89078-57-8, 2009

 • edícia DigiVAF(ex) Press 008

Michal Murin a Marián Balko: IDM in COOP project, DVD z projektu COOP a DigiVAFex, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, DigiVAF(ex) Press 008, náklad 200 ks, ISBN 978-80-89078-60-8, 2009

 • edícia DigiVAF(ex) Press 009

Michal Murin: PERFORMACTION I. - miniFest akčného umenia a performancie, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 009, náklad 100 ks, ISBN 978-80-89078-60-8 , 2009

 • edícia DigiVAF(ex) Press 010

Lukáš Matejka a Štefan Oliš: Videoart match vol. 4, Plzeň vs. Bratislava, DVD, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 010, náklad 100 ks, 2009

 • edícia DigiVAF(ex) Press 011

Miroslava Majorošová: Výstava ArtBus, pohyblivá výstava študentov FVU Akadémie umení, Banská Bystrica, v MHD v Banskej Bystrici a v Trenčíne, DVD, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 011, náklad 100 ks, 2010

 • edícia DigiVAF(ex) Press 012

Stephen Scott: The Bowed Piano, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, spolupráca Filmová a televízna fakulta, VŠMU, Bratislava, edícia DigiVAF(ex) Press 012, náklad 200 ks, 2010

 • edícia DigiVAF(ex) Press 013

Michal Murin: PERFORMACTION II. / DoubleFest akčného umenia a performancie, FU TU Košice a IDM FVU AU, Banská Bystrica, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 013, náklad 200 ks, ISBN 978-80-89078-76-9, 2010

 • edícia DigiVAF(ex) Press 014

Murin, Michal: DigiVAF ex 2008 – 2010, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 014, náklad 200 ks, ISBN 978-80-89078-75-2, 2010

 • edícia DigiVAF(ex) Press 015

Nové pohľady na nové umenia Od analógového k digitálnemu v audiovizuálnom veku, Jozef Cseres a Michal Murin (editori), vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 015, náklad 500 ks, ISBN 978-80-89078-78-3, 2010

 • edícia DigiVAF(ex) Press 016

Michal Murin a Tamáš Marušiak: New Media Point volume 1, DVD, vydavateľ: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, edícia DigiVAF(ex) Press 016, ISBN 978-80-98078-82-0, náklad 100 ks, 2010