Petra Jedličková

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Petra Štogrová Jedličková is a researcher at the Institute of Information Studies and Librarianship, Faculty of Philosophy, Charles University, Prague.

Petra Jedličková absolvovala Ústav informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde od roku 2006 pracuje jako odborná asistentka. Ve stejném roce byla zvolena do kurie akademických pracovníků a do předsednictva Akademického senátu FF UK. Vyučuje problematiku rozvoje informační společnosti, teorii informační vědy a nových médií a elektronické publikování. V roce 1994 absolvovala Graduate Institute Democracy and Diversity, Graduate Faculty of the New School for Social Research, v roce 1999 strávila 6 měsíců na stáži na vídeňském Institut für die Wissenschaften vom Menschen jako Junior Fellow, kde pracovala na samostatném výzkumu „Transformation of the Czech Republic towards the Information society, EU objectives, equal opportunities“. V roce 2004 strávila 6 měsíců na výzkumném pobytu v USA. V roce 1997 spoluzaložila elektronický časopis o informační společnosti Ikaros. Ve své dosavadní praxi působila jako knihovnice (Knihovna Středoevropské university, Centrum Gender Studies), programová manažerka (NVF) a od roku 2005 vede konzultantskou a vzdělávací společnost Navreme Boheme s.r.o. jako součást sítě navreme knowledge development.


http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=4951
http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/jedlickova-petra/author/jedlickovap
http://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=04955