Difference between revisions of "* Exhibit/SK"

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search
Line 43: Line 43:
  
 
*Hommage a Dick Higgins, výstava, kurátor L. Beke, Ernst Múzeum, Budapest, Hungary, http://www.sylvie-ferre.com, detail http://www.sylvie-ferre.com/higgins/oeuvre5.html
 
*Hommage a Dick Higgins, výstava, kurátor L. Beke, Ernst Múzeum, Budapest, Hungary, http://www.sylvie-ferre.com, detail http://www.sylvie-ferre.com/higgins/oeuvre5.html
*VIOLIN IMM, Galeria MaMu, reinštalácia výstavy zo sympózia, Budapešť
+
* Dark Side of the EI Huis, videoinštalácia & koncept, Experimental Intermedia House, Gent, Belgium
*GlobalMix,  Audio Art Festival '99, Goethe-Institute Krakov, Poľsko 
+
* STRING ´EM UP - The Rosenberg Museum, Fluxeum - Humor Kirche, Wiesbaden-Erbenheim, Germany
*MATRIXXX (s P. Kalmus), Human Body Electronics, 11th international performance art festival, Nové Zámky
+
* Nonrealizable work , G99 Gallery – internetový projekt, Dum umění, Brno
*Rodere dentem dente - Hommage a Roland Barthes, Human Body Electronics, 11th international performance art festival, (s J. Cseres, F. Hautzinger, B. Patterson, B. Ostertag), Nové Zámky
+
éty performerov, text, Brno
*We Think the body Electric,  Budapesti Őszi Festival, Human Body Electronics, 11th international performance art festival, , L&H, lecture performance, art – friction with oaraograse the Francois Dallegret’s art utopia, Műcsarnok, Budapest, Maďarsko
+
* STRING ´EM UP - The Rosenberg Museum, V2, Rotterdam
*MATRIXXX (s P. Kalmus), 2. Dni moravského experimentálneho umenia, Sklenená Louka, Club RHIZ, Viedeň
 
*HERZBAUM (for J.G.),  internetový projekt, MERZmuseum, http://front.bc.ca/artbarns/html/index.html
 
http://www.thing.or.at/orfkunstradio/PROJECTS/SCHWITTERS/EXHIBITS/cseres.html
 
* The Dark Side of the EI Huis, videoinštalácia & koncept, Experimental Intermedia House, Gent, Belgium
 
*AUTORADIO – Radio Art performance, Linz – Bratislava, privátny performance
 
* New Acquisitions for The Rosenberg Library, L&H, inštalácia, Violín IMM, Violín, Slovakia
 
*£ENGOW & HEyeRMEar$: Games That Money Can Buy (Inter Arma Silent Musae), ARTEKSPO 99, Novi Sad, Yugoslavia
 
*Het wonder van tarwe, mail – art project „Bread at Dinner“, Sidac Studio, Leiden, Holandsko
 
*LENGOW & HEyeRMEarS Meet Otomo Yoshihide & Sachiko M: Warholes/Warhol Memory Disorder (with DJ Mao and Peter Skala), akustická inštalacia, Múzeum moderného umenia Andy Warhola, Medzilaborce
 
*Travelling Art Museum, Medzilaborce, počas výstavy Warholes
 
*Hand prints, mail – art project, Múzeum moderného umenia Andy Warhol, Medzilaborce
 
*LENGOW & HEarRMEyeS, art príloha časopisu Magyar Muhely, Budapešť, Maďarsko
 
*Pamätná tabuľa pre Egodeistu, akcia, park Kamík, Praha
 
*Si moc a v moc sa obrátiš/ Si moč a v moč sa obrátiš, akcia, sympózium Agora, Pepsi Sziget festival, Budapešť
 
*Agoraphobia (with duo S.K. inštalácia Antiagorafóbický - klaustrofilický box LENGOW & HEarRMEyeS, sympózium  Agora - Pepsi Sziget, Budapešť, Hungary
 
*Preparovaný klavír, performance & experimentálny film, 50 sec., réžia/kamera: B. Paššová & Trigon s.r.o.
 
*ANÓMIA – dokumentárny film o cykle performance EGODEO, B. Paššová
 
* STRING ´EM UP - The Rosenberg Museum, kolektívna výstava, kurátor J. Cseres, Fluxeum - Humor Kirche, Wiesbaden-Erbenheim, Germany
 
* ViolinCross (with Stevie Wishart), performance, Fluxeum - Humor Kirche, Wiesbaden-Erbenheim, Germany
 
* Nonrealized work , G99 Gallery – internetový projekt, Dum umění, Brno
 
* ALMANACH – zborník textov SCCA, Bratislava
 
* Ticho – současník hudby, Zdravotné problémy s diéty performerov, text, Brno
 
* JUKE BOX - revízia a inventarizácia starých a obohraných platní, reinterpretácie diel Erica Andersena, Dicka Higginsa, Petra Kalmusa, Milana Knížáka, George Maciunasa, Michala Murina, Bena Pattersona, Mieko Schiomi, Tomasa Schmita, Rachel Rosenbachovej, Ben Vautiera  v podaní performerského dua Peter Kalmus & Michal Murin, performance, Sklenená Louka, Brno
 
* Koncepcia dôchodkového zabezpečenia umelcov a teoretikov umenia, performance, Sklenená Louka, Brno
 
* Konkurz SNG, akcia z cyklu „Ich činy sú moje hry“, MK SR, Bratislava
 
* STRING ´EM UP - The Rosenberg Museum – kolektívna výstava, kurátor J. Cseres, V2 Rotterdam
 
* LENGOW & HEyeRMEarS Meet Ben Patterson: The Stringent Stringers, performance, String ´Em Up/Rosenberg Museum, V2, Rotterdam, Holland
 
* Self interactiv violance violin, live akustická inštalácia – performance, STRING ´EM UP - The Rosenberg Museum, V2 Rotterdam
 
* Inter Arma Silent Musae II., inštalácia, String ´Em Up/Rosenberg Museum, V2, Rotterdam
 
* Reflexia aktuálnej politiky v akciách a performance M.M., autoportrét, samizdat, Bratislava, v spolupráci so sympózium Pantograph, Plasy
 
* EDODEO, autoportrét, samizdat, Bratislava
 
 
* Intime – Faximilenium, fax art project, Mücsarnok, Budapešť  
 
* Intime – Faximilenium, fax art project, Mücsarnok, Budapešť  
  
 
1998
 
1998
* Zdravotní potíže, diéty a cvičení performeru (spolu s J.Valoch, M. Palla, V. Stratil, P.Kalmus, J. Steklík), akcia, Kabinet múz, Brno,  autor projektu M. Murin
+
 
* Kandidát na funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej národnej galérie, výberove konanie ako akcia „Ich činy sú moje hry“, priestory Ministerstva kultúry SR
+
* SOUND OFF - Rosenberg Museum, Bar-Oko, Nové Zámky
* Akční Praha,, ROXY klub, M.Murin: Zdravotní potíže, diéty a cvičení performeru (spolu s M. Palla, V. Stratil, P.Kalmus), Spomalený presun návykových látok (s P. Kalmus)
+
* STRING ´EM UP - The Rosenberg Museum, Podewil, Berlin
* Erotická E55, scéna, réžia a hudba pre performance podľa námetu P.Kalmusa, MALAMUT, Ostrava
 
* Spomalený prevoz M. Murina a P. Kalmusa,  MALAMUT – performance festival, , Ostrava
 
* More Kolářian Than Collage - Kolářovskejší než koláž, performance, LENGOW & HEarRMEyeS in Budapest, Ludwig Museum
 
* Pokus o únik z času, s P. Kalmusom, Transart Communication, Műcsarnok, Budapešť
 
* Pokus o únik z času, s P. Kalmusom, Transart Communication, Nové Zámky
 
* “Sú žlté nohavice lepšie ako ženské prsia?“ akcia pre projekt TRIPTYCHON (s J. Rose, W. Puntigam), Transart Communication – Sound Off, Nové Zámky
 
* SOUND OFF - Rosenberg Museum, kolektívna výstava, Bar-Oko, Nové Zámky
 
* LENGOW & HEyeRMEarS Play For You According Taste Of September L.t.d - LENGOW & HEarRMEyeS hrajú podľa chuti September s.r.o. , Travelling Art Museum – inštalácia, Sound Off, Nové Zámky
 
* LENGOW & HEyeRMEarS Meet Ben Patterson: From Fluxus To Subconsciousness, From Rhizome To Polyphrenia
 
...příští vlna/next wave...festival, Skleněná Louka, Prague - Brno, Czech Republic
 
LENGOW & HEarRMEyeS meets Ben Patterson, festival Next Wave, Praha,
 
* Defalcation, §248 - Sprenevera/Dokonalý zločin, inštalácia, LENGOW & HEarRMEyeS, ...MEDZI...,  Skalica
 
* Prezentácia CD – Left Hand of the Universum spolu s R. Bolleterom, Plasy, Centrum pre Metamédia, Česká republika
 
* Off The Wagon Again - LENGOW & HEarRMEyeS apropriácia, projekt Travelling Art Museum, AGORA - sympózium, PEPSI Sziget festival, Budapešť, Maďarsko
 
* PAIDEAE – ILYNX, performance, At home Gallery, kurátor M. Vojtěchovský, Zívanie
 
*Meditácia na Prantlovom kameni, Piešťanské parky, performance, internetová prezentácia a videoprezentácia na sympóziu Laboratórium, Vyšné Ružbachy (s P. Kalmus)
 
* A.K.T.II, Pokus o únik z času, s P.Kalmusom, Dom umenia, Brno a text pre katalóg A.K.T. II – Umenie akcie na Slovensku v 90. rokoch
 
*  RITES De Pasage - sympózium Plasy, Centrum pre META – Média, Česká republika
 
* Zvukový objekt, vizuálna partitúra – heslo pre  Slovník súčasného výtvarného umenia, editor J. Geržová
 
* STRING ´EM UP - The Rosenberg Museum – kolektívna výstava, kurátor J. Cseres, Podewil, Berlin
 
  
 
1997
 
1997
  
* SOUND OFF 1997 – PIANO HOTEL, kurátor výstavy akustických objektov, At Home Gallery - Synagóga Šamorín
+
* SOUND OFF 1997 – PIANO HOTEL, At Home Gallery - Synagóga Šamorín
*  The Left Hand of the Universe, multimediálne (vizuálno-akusticko-divadelno-literárne) performance - oratórium  (Ross Bolleter (AUS), Zdenek Plachy (CZ), Milan Adamčiak (SK), Stefen Scott (USA)),  At Home Gallery - Synagóga Šamorín
 
* flexible:X PERFORMER operationwork, Galerie kunst der zeit gmbh, Dražďany, Nemecko
 
* Akustické objekty Vladimíra Labata – prednáška a text do katalógu, Báčsky Petrovec, YU
 
* BORE – BORE - BORE, grafika, LEOPOLD BLOOM 10, album na tému Ulysses - James Joyce, Szombathelly, Maďarsko
 
* Klavír v dejinách umenia 20. storočia (prierez dejinami farebného klavíra, Fluxus - neofluxus a klavír, estetizácia demolovaných klavírov v 90. rokoch), uverejnenie textu v českom hudobnom časopise TICHO
 
* THE  DEATH OF CURATOR, Performance Art Festival Malamut, Ostrava
 
* Mäsiarov portrét, VII. časť, Pig Barrel - Zakáľačka, viDEOperformance, TransArt Communication 5, Nové Zámky
 
* VERTIGO ANTIBORUS - hra v kocky, s P. Kalmusom, TransArt Communication 5, Nové Zámky
 
 
* Hudobné artefakty a ekofakty od eocénu až po futurocén, vizuálno-akustická inštalácia s performance pre LENGOW & HEyeRMEarS TRAVELING ART MUSEUM, s J. Cseresom, sympózium Kép-Ze-Let v Múzeu Viktora Loisa pri Bánskom Múzeu, Tatabanya, Maďarsko
 
* Hudobné artefakty a ekofakty od eocénu až po futurocén, vizuálno-akustická inštalácia s performance pre LENGOW & HEyeRMEarS TRAVELING ART MUSEUM, s J. Cseresom, sympózium Kép-Ze-Let v Múzeu Viktora Loisa pri Bánskom Múzeu, Tatabanya, Maďarsko
 
* LENGOW & HEyeRMEarS TRAVELLING ART MUSEUM, vystavný projekt pre budúce tisícročie
 
* LENGOW & HEyeRMEarS TRAVELLING ART MUSEUM, vystavný projekt pre budúce tisícročie
* CD SOUND OFF, publikácia J. Cage - M. Feldman - realizácia s J. Cseresom, vydanie a distribúcia ako socio-akcia
 
* 4´33´´ opery v mysli - Od akúzy hudby ku konceptu Marvina Minského, prednáška, súčasť prezentácie SNEH-u, Sklenená lúka, Brno, príspevok pre časopis TICHO a DOTYKY 1/98
 
* 4´33´´opery v mysli - Od akúzy hudby ku konceptu Marvina Minského, hudba v mysli, prednáška, University workshop 97, Katedra hudobnej vedy, FF UK, Bratislava
 
 
* International Exhibition of Photo-Booth Photography, kolektívna výstava, Happy Gallery, Students Cultural Center, Belehrad
 
* International Exhibition of Photo-Booth Photography, kolektívna výstava, Happy Gallery, Students Cultural Center, Belehrad
 
* MEDIUM 4 - International exhibition of Living Art Documentation, St. George Art Gallery, Rumunsko
 
* MEDIUM 4 - International exhibition of Living Art Documentation, St. George Art Gallery, Rumunsko
* VERTIGO ANTIBORUS - hra v kocky, s P. Kalmusom, PERMANENT PERFORMANCE - Performance Art Festival, Galéria G4, CHEB
 
  
1996
 
* SubRosa - SubTerra, sympózium, Kláštor Plasy
 
* A Memory Palace, sympózium, The Artists Museum, Lodz, Poľsko
 
* URBAN ABORIGINAL - performance, ...MEDZI..., intermediálny festival, Skalica, s M. Adamčiakom
 
* BARLA - Video - journal, prezentácie - Synagóga Nitra v rámci festivalu Divadelná Nitra, TransArt Communication 4 - Nové Zámky, BEE96CAMP Bratislava
 
* VERTIGO - anhedonická anomiofília, viDEOperformance, TransArt Communication 4, Nové Zámky
 
* Urýchlený prevoz slimákov, akcia s P. Kalmusom, TransArt Communication 4, Nové Zámky
 
* Princíp peepshow vo výtvarnom umení, prednáška s prezentáciou objektov, medzinárodná konferencia "SHOW ako forma estetickej komunikácie a výrazový princíp", Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FHV VŠPG v Nitre, publikované v zborníku a časť v mesačníku Kankán 2/97
 
* Smrť bankového úradníka, Bankový úradník v lone undergroundu - komunikácia s M. Kozelkom, Performance Art Festival Malamut, Ostrava
 
* VERTIGO ANTIBORUS - hra v kocky, performance s P. Kalmusom, Performance Art festival Malamut, Ostrava
 
* SOUND OFF, Synagóga Šamorín, intermediálny výstavný projekt s koncertami, s J. Cseresom
 
  
 
1995
 
1995
* Performance Art - edukačný videoperformance, TransArt Communication 3, Nové Zámky
+
 
* Eine Kleine Langweiliche Nachtmusik (s M. Adamčiakom), akustický performance, TransArt Communication 3, Nové Zámky
 
* SISkia KaGeBová, videoperformance, Performance Fest Malamut, Ostrava
 
* Urýchlený prevoz korytnačky, akcia s P. Kalmusom, Performance Fest Malamut, Ostrava
 
* Pivné kvarteto, s J. Suruvkom a P. Kalmusom, Performance Art Festival Malamut, Ostrava
 
* ANIMA ANIMUS- performance, Galeria Zlatno oko, Novi Sad, YU
 
* Globálne a lokálne v umení konca storočia, prednáška na medzinárodnom umelecko-teoretickom sympóziu Umenie deväťdesiatych, Galeria Zlatno oko, Novi Sad, YU
 
 
* International Mail Art Show, Museo National, Havana, Kuba
 
* International Mail Art Show, Museo National, Havana, Kuba
* Performance načierno, Galéria mesta Bratislavy
 
* SOUND OFF, kurátor výstavy, Centrum českej kultúry, Bratislava
 
 
* "46.411,-" s M. Boďom, Galéria J. Koniarka, Trnava
 
* "46.411,-" s M. Boďom, Galéria J. Koniarka, Trnava
 
* "46.411,-" s M. Boďom, Galéria J. Jakobyho, Košice
 
* "46.411,-" s M. Boďom, Galéria J. Jakobyho, Košice
Line 156: Line 74:
  
 
1994
 
1994
* Fragmenty z etnoparku - Asimilovaný Rusín, Intuitívny individuálny folklór, Slovenská národná baroková antika, rustikálna adjustácia, performance - inštalácia, Happy Gallery kolektívna výstava Päť umelcov zo Slovenska (S. Filko, M. Adamčiak, P. Kalmus, P. Rónai), Belehrad, YU
+
* Tradičné alternatívne umenie zo Slovenska, Galéria Z. Medveďovej, Báčsky Petrovec, YU, (S. Filko, M.Adamčiak)
* NUDA, inštalácia - Galéria Z. Medvedovej, kolektívna výstava Tradičné alternatívne umenie zo Slovenska, Báčsky Petrovec, YU, (S. Filko, M.Adamčiak)
 
* Mäsiarove tančeky, akcia, nám. SNP, Bratislava
 
* Medzinárodný divadelný projekt "Surabaya Johnny", Divadelný festival BROUHAHA, Liverpool
 
* iDEOMANIAC AS FUCKMEDIUM, mail art projekt
 
* Otvorená komunikácia s verejnosťou, Mienkotvorné masmediálne manipulácie, akcia, nám. SNP, Bratislava
 
 
* "46.411,-" s M. Boďom, Galéria Poľnobanky, Žilina
 
* "46.411,-" s M. Boďom, Galéria Poľnobanky, Žilina
 
* "46.411,-" s M. Boďom, Galéria NOVA, Bratislava
 
* "46.411,-" s M. Boďom, Galéria NOVA, Bratislava
  
 
1993
 
1993
* NEW SLOVAK RADICAL CensorSHIT II. - SONDA DO SLOVÄKOVEJ DUŠE – mixmedialny videoperformance pre mix - mediálne podujatie Severné Anglicko na Severnom Slovensku, Tatranská galéria - Elektráreň, Poprad
 
* Pray of Egodeist, akcia pre foto a olejomaľbu v "Kostole"
 
* Zemné divadlo, performance, Severné Anglicko na Severnom Slovensku, Tatranská galéria - Elektráreň, Poprad
 
* Mestská galéria Znojmo, performance na vernisáži M. Pokorný
 
* Medzinárodný divadelný projekt "Surabaya Johnny", Gelsenkirchen, Nemecko (org. ARTSCENICO s BROUHAHA FEST, Liverpool)
 
  
 
1992
 
1992
* Pastier tela, performance na vernisáži M. Pokorný, Castle Gallery, Ostrihom, Maďarsko
 
* Exhibícia existencie - akcie
 
* EGO-DEO 1984, 1987, 1990, 1991 - Modlitba egodeistu - text, 1992 - Text ako citát
 
* Legnavské tančeky, Galéria mladých, Brno, vernisáž M. Magniho
 
* Samovražda závesného obrazu - Kŕmenie mŕtveho obrazu, prednáška a performance, Galéria ARTdeco, N. Zámky
 
* "Individual Intuitive Folklor" - International Performancefest - Postdam (Nemecko), s P. Machajdíkom
 
* SOLO SLOVAKIA (Mäsiarove tančeky) - Berliner Festwoche - Grenzenlos Prag - Berlin, Die Leichtigkeit das Klang, s P. Machajdíkom
 
* Festival undergroundovej kultúry (B), Karlove Vary
 
* Mäsiarove tančeky, Noc v STOKE, Bratislava
 
* Pocta Cavelinimu, Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, Medzilaborce, mail art
 
* Ako som kopal hroby pre Pallových mumifikovaných slimákov, akcia, park v Nitre
 
* Zemné divadlo, (BALVAN a M. Palla), Divadelná Nitra
 
* CensorSHIT - Kinetické manipulácie - cirkus, performance pre haldu divadelných rekvizít, 10 hercov a manipulantov a prerobené hľadisko, Dni inšpiratívnych vystúpení, Trnavské divadlo
 
* LOKAJ - FOREVER?- happening na otvorení Slovenskej kreditnej banky, s M. Adamčiakom
 
  
 
1991
 
1991
* FIT - Festival Intermediálnej Tvorby , (TMC a B), Bratislava
+
 
* TANEC HYPOCHONDRA - Spišská Nová Ves, divadelný festival (B)
 
* Večery novej hudby, (s TMC), Bratislava
 
* MOREN MURIN - Svícení jara, Poľská ambasáda, Praha
 
* Burlaci na Volge, interpretácia, akcia, Slov. národná rada, Bratislava
 
* PATAFUNUS - dokumentárno - hraný film, záznamy z akcií, pre STV
 
* Všeobecná čs. výstava, (TMC a B), Praha
 
 
* PHILIOPHILIA, PHILIOPHOBIA,PHOBIOPHILIA, PHOBIOPHOBIA - performance, Intermediálne Sympózium Hammerschlag - 91, Scheifling, Rakúsko, Theseus Tempel - Viedeň, Rakúsko, M+ Galéria - Bratislava, Galéria ART DECO - Nové Zámky, Galéria Sýpka - Vlkov
 
* PHILIOPHILIA, PHILIOPHOBIA,PHOBIOPHILIA, PHOBIOPHOBIA - performance, Intermediálne Sympózium Hammerschlag - 91, Scheifling, Rakúsko, Theseus Tempel - Viedeň, Rakúsko, M+ Galéria - Bratislava, Galéria ART DECO - Nové Zámky, Galéria Sýpka - Vlkov
* BOREDOM - NUDA - ako inšpiračný zdroj, otvorený projekt
 
* Individuálny intuitívny folklór, Interrooms - MIX MEDIA PERFORMANCE, Bardejovské kúpele
 
* Mäsiarove tančeky, Alternative Art Festival, Nové Zámky
 
* SAN FRANCISCO - Performance Art Festival, (B), Bratislava
 
* NA KOBERCI - akcia, cenzúrno politická reakcia na články v Katolíckych novinách a Zmene o mojom texte v Kultúrnom živote, ktorý bol o San Francisco Performance Art Festivale v Bratislave a ktorý sa uskutočnil aj v kostole Klárisiek, spoluúčasť L. Snopko, M. Adamčiak, P. Uličný a zástupcovia biskupského úradu v Bratislave, Ministerstvo kultúry SR, Bratislava
 
* TANEC HYPOCHONDRA - sólo, Scénická žatva,(B), Martin
 
* TANEC HYPOCHONDRA, Experimentálne divadlo zo Slovenska,(B), Brno
 
* Dance of Hypochonder - performance, vernisáž výstavy Jaro Košš, Ambasáda ČSFR, Viedeň
 
* Eunuchove frustrácie, performance, Nitrianska štátna galéria, (J. Košš)
 
* Die Trotzigen, (B), STÄDTISCHE MUSEEN Heilbronn, Nemecko,
 
* Europaisch Kultur WerkStatt, (s TMC), Weimar - Nemecko
 
* Béla Bartók symposium, (s TMC) - Szombathely, Maďarsko
 
* Sochársky salón (B), Šarišská galéria Prešov
 
* M+, Bratislava, vernisáž P. Kvičalu, (B)
 
* Konceptualizmus v hudbe - performance s TMC, Galéria mesta Prahy, Dom u kamenného zvonu, Praha
 
* Sněmovní, Dům U divého muže, (s TMC) Praha
 
* Festival experimentálnej hudby, (s TMC), Brno
 
* Sen o múzeu, (s TMC), Považská galéria umenia, Žilina
 
* Geometria v poľskom sochárstve, (s TMC), SNG, Bratislava
 
* Mienkotvorné masmediálne manipulácie, otvorený koncept
 
* Transmusic Médiá, film pre STV
 
 
1990
 
* Konvergencie Ovsište (B a TMC), Bratislava
 
* Hudba pre klavír - realizácia verbálnej kompozície - akčná hudba
 
* Belopotockého divadelný Mikuláš - víťaz republikovej súťaže (B)
 
* 3. experimentálno umelecko-literárny festival, (B) Nové Zámky
 
* Mirrors (B) - performance, vernisáž výstavy Laco Čarny, Marianka
 
* Scénická žatva (B), divadelný festival, Martin
 
* Festival atraktívneho divadla,  (B), Zvolen
 
* Večer alternatívy (B), Elam - klub, Bratislava
 
* Sebaukameňovanie, ako dôskledok nevydareného ukrižovania vlastného spôsobu myslenia. Marmolada, Taliansko 7.7.1990, privátne performance
 
* Legnavské tančeky, Slowakische Woche (s TMC), Regensburg, Nemecko
 
* Tančeky pre kleptomaniaka v Nemecku - uzavreté performance, Regensburg, Nemecko
 
* Erotische Nachtmusik - Beer masturbations, Noc v Ovsišti (recitácia vlastných textov)
 
* Žranica pre a proti - radikálna protestná demonštrácia - teatralizovaný politický míting, happenning, nám. SNP, Bratislava
 
* Medzičas I. - Zatrpknutý mladý muž (r. B. Uhlár)
 
* Podhubie-podhudbie, (s TMC), podchod na Mierovom nám., Bratislava
 
* Mezinárodný festival experimentálnej hudby, (s TMC), Bratislava
 
* Meditation made in action, Večery novej hudby, (s TMC), Bratislava
 
* Teatralizácia bicích, Meditácie, festival People to people, (s TMC), Praha
 
* Dni novej slovenskej hudby, (s TMC), Bratislava
 
* Flux fest (s TMC), Bratislava
 
* Dirigentské manipulácie (s TMC) - Querdurch moderného rakúskeho umenia, Dom umenia, Bratislava
 
* Umenie proti totalite, (s TMC), Bratislava-hrad,
 
* Konzumná a flambovaná hudba, Odideologizovanie LP - performance, vernisáž T.Sládek a M.Kern ml., Galéria mladých, Bratislava
 
* Hommage ..., s M. Adamčiakom, Interpretácie, Bratislava, Slovenský rozhlas
 
* UM - Transmusic Comp., film pre STV
 
* Pop - Music, hudobné performance, Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, (s TMC), Medzilaborce
 
* Partizánske divadlo - performance, Šarišská galéria, Prešov
 
 
1989
 
* Malý /veľký/ Tresk, festival alternatívneho umenia (B), Bratislava
 
* ...si vyžaduje amputáciu poslednej končatiny ( ...= Československo ) - akcia, Veľký (Malý) Tresk, Bratislava
 
* Feelings - Hommage a MOMA 60 - New York, koncept inštalácie – projekt múzea pre jediné dielo, múzea v predstave, odpoveď K.Varnedoa- riaditeľa MOMA
 
* Simultánnne improvizácie - koncept hudobného mostu Bratislava - Perth (Austrália)
 
* Mojím choreografom je smrť, performance, Deväťrýchlostný oblačný bicykel, MDKO Trnava
 
* UROB SO MNOU UDALOSŤ - vyhlásenie celoživotného, otvoreného performancu
 
* 2. experimentálno umelecko-literárny festival, (B), Nové Zámky
 
* divadelný performance (B) na vernisáži výstavy Nová slovenská fotografia, Bratislava
 
* Sexuálne deviácie (B), performance na vernisáži výstavy Ľubo Stacho, Bratislava
 
* Vernisáž na výstave, Slovenská fotografia (B), Brno
 
* Galéria pod podloubím, Olomouc, (B)
 
*  Noc kúzelníkov, Bratislava a reinštalácia Dom slovenského umenia v Praha
 
* SLORUGÉNI - samizdatom vydal artbook, čestné ocenenie v literárnej súťaži, Kysuce, 1990
 
 
1988
 
* Kumšty I. (B), DK Ovsište, Bratislava
 
* Break the curtain, info mail art akcia
 
* Poetická Lýra, (B), Bratislava
 
* URE IMO - tanečno - akustické performance pre dynamickú, pohybovú recitáciu onomatopoických textov, 1. experimentálno umelecko-literárny festival, Nové Zámky
 
*  Weise Harlekin (s M. Kozelka, V. Stratil), výtvarno - tanečno - hudobný performance, 1. experimentálno umelecko-literárny festival, Nové Zámky
 
* Dni alternatívneho umenia,(B), Rožnov pod Radhoštem
 
* Du bist ein Vogel, Hommage a K. Stockhausen, Objekt a vítr, Sovinec, akcia reinterpretovaná fotografom Ľ. Stachom ako Pocta J. Palachovi
 
* Bonifácová zamrznutá mucha, (B), subkultúrne prezentácie, (Balvan, Ronai, ...), Klub Mladá garda, Bratislava
 
* Biela, Noc kúzelníkov,  UND, Prešov
 
 
1987
 
* Pamiatky a súčasnosť - Pocta strednej Európe, Bratislava
 
* Hommage a Cage, Nichi Nichi Koriko Nichi Bratislava - Praha, zatajená akcia na 4 roky a 33 mesiacov
 
* DIVADLO pre prírodu a aktéra bez dokumentácie - GREEN CONTACTS, Kladno, Legnava, Nízke Tatry
 
* Týždeň pantomímy a pohybového divadla (B), Bratislava
 
* A Visual Composition - Feelings and Moment with Own Music in Mind, text ako partitúra pre multimediálne performance - Warneműnde, Nemecko (DDR), realizované tiež 18.6.1989 v Dog Beach, Leighton, West Australia, realizátori: Ross Bolleter - akordeón, Linda Rossen - flauta, Lindsay Vickery - bass klarinet, John Austin, Terry Mayberry. Druhá realizácia Rossom Bolleterom v 1991.
 
* Óm namo narajana - akcia, pozdravná meditácia Nízke Tatry - Joga Camp Himaláje - India
 
* Exteriéry I., (B), Bratislava
 
* Dni alternatívneho umenia, (B), Rožnov pod Radhoštěm
 
* ARS SLOVAKIA - projekt celonárodného performancu pre uvedomenie si národnej príslušnosti Slovákov - nezrealizované, publikované v r. 1992 v Medzičasopise
 
* "01" - pocta ARS ELCTRONICA, performance pre terminálovú sieť, tlačiareň, tanečníka a generátor náhodných čísel, MEOPTA, Bratislava
 
* Koncerty pre lisy, MEOPTA, Bratislava
 
 
1986
 
* Zemná hudba - archeomusic, Pamiatky a súčasnosť - Bukovohorská kultúra a hudba, Bratislava
 
* KRUH - Labyrint, divadelné akcie, DK Ovsište, Bratislava
 
* ABSURDITY - samizdatom vydal publikáciu vlastných textov
 
 
1985
 
* Hry hier - projekt vytvárania multimediálneho priestoru, prezentované, nerealizované
 
* Divadlo hudby K. Stockhausen-Sternklang - hvezdáreň Prešov
 
* Interpersonálne vzťahy, kontakty a konflikty, sociogramy ako forma umeleckej komunikácie
 
 
1984
 
* EX - EX - akcie odkazujúce na exkrementy
 
* Verbálne socio akcie - Teória stien spoločnosti, Teória všeobecného pesimizmu mladej generácie, Teória extremalizácie styčných plôch, VŠE - FR-EMV, Bratislava
 
 
1983
 
MOPRE - experimentálne divadlo, Akademický Prešov
 
 
..........................
 

Revision as of 20:30, 2 March 2006

Michal Murins exhibition and other presentatons in Slovakia.

 • 1984 ....

and

 • 2006

2003


2002

 • On je rád feministka, Buryzone, Bratislava
 • Madona v slovenskom výtvarnom umení, Nitrianská galéria, Nitra
 • HÍD, (Filko, Adamčiak, Kalmus, Koller, Murin, L&H)Vajda Lajos Studio, Sentendre, Maďarsko
 • Performance Art Exhibition, MaMu, Budapešť
 • Typewriting Aloud - Typoxxs Allowed, SOUND OFF, Galéria umenia, Nové Zámky
 • String them up, ROSENBERG MUSEUM, Mains D´oeuvres, Saint-ouen, Pariž

2001

 • LIGHTHouse, Tatranská galéria, Poprad
 • Akčné tendencie na Slovensku 90. rokov, Nitrianská galéria, Nitra
 • Akčné tendencie na Slovensku 90. rokov, Tatranská galéria, Poprad
 • Umenie akcie 1965 – 1989, SNG, Bratislava
 • Ready to ..., Roxy Gallery, IKG a FCCA, Praha
 • LIGHThouse, Galéria J. Koniarka, Trnava
 • Plank Down the Ready! (installation, „Check- In/Check-Out“, IKG Meeting, NoD, Prague, October, 2001)
 • Objekt – Text – Zvuk, Galerie Strěpy, výstava, Brno
 • Umenie akcie 1965 – 1989, SNG, Bratislava
 • LIGHThouse, Považská galéria, Žilina
 • Not So Good Music, Galéria J. Koniarka, Trnava


2000

 • The Rosenberg Museum, Galerie Střepy, Brno
 • The Rosenberg Museum, festival Alternativa 2000, Praha
 • Not So Good Music, festival Alternativa 2000, Praha
 • IMAF 2000, 2nd International Multimedial Art festival, MAS Gallery, Odzaci, YU
 • REALITY/REAL (E)STATE, SCCA, Bratislava
 • AXIS MUNDI – pramene umenia 20. storočia, SNG – Galéria insitného umenia, Pezinok
 • 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení, SNG, Bratislava

1999


 • Hommage a Dick Higgins, výstava, kurátor L. Beke, Ernst Múzeum, Budapest, Hungary, http://www.sylvie-ferre.com, detail http://www.sylvie-ferre.com/higgins/oeuvre5.html
 • Dark Side of the EI Huis, videoinštalácia & koncept, Experimental Intermedia House, Gent, Belgium
 • STRING ´EM UP - The Rosenberg Museum, Fluxeum - Humor Kirche, Wiesbaden-Erbenheim, Germany
 • Nonrealizable work , G99 Gallery – internetový projekt, Dum umění, Brno

éty performerov, text, Brno

 • STRING ´EM UP - The Rosenberg Museum, V2, Rotterdam
 • Intime – Faximilenium, fax art project, Mücsarnok, Budapešť

1998

 • SOUND OFF - Rosenberg Museum, Bar-Oko, Nové Zámky
 • STRING ´EM UP - The Rosenberg Museum, Podewil, Berlin

1997

 • SOUND OFF 1997 – PIANO HOTEL, At Home Gallery - Synagóga Šamorín
 • Hudobné artefakty a ekofakty od eocénu až po futurocén, vizuálno-akustická inštalácia s performance pre LENGOW & HEyeRMEarS TRAVELING ART MUSEUM, s J. Cseresom, sympózium Kép-Ze-Let v Múzeu Viktora Loisa pri Bánskom Múzeu, Tatabanya, Maďarsko
 • LENGOW & HEyeRMEarS TRAVELLING ART MUSEUM, vystavný projekt pre budúce tisícročie
 • International Exhibition of Photo-Booth Photography, kolektívna výstava, Happy Gallery, Students Cultural Center, Belehrad
 • MEDIUM 4 - International exhibition of Living Art Documentation, St. George Art Gallery, Rumunsko


1995

 • International Mail Art Show, Museo National, Havana, Kuba
 • "46.411,-" s M. Boďom, Galéria J. Koniarka, Trnava
 • "46.411,-" s M. Boďom, Galéria J. Jakobyho, Košice
 • "46.411,-" s M. Boďom, Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, Medzilaborce
 • "46.411,-" s M. Boďom, Investičná rozvojová banka, filiálka Poprad v spolupráci s Tatranskou galériou Poprad


1994

 • Tradičné alternatívne umenie zo Slovenska, Galéria Z. Medveďovej, Báčsky Petrovec, YU, (S. Filko, M.Adamčiak)
 • "46.411,-" s M. Boďom, Galéria Poľnobanky, Žilina
 • "46.411,-" s M. Boďom, Galéria NOVA, Bratislava

1993

1992

1991

 • PHILIOPHILIA, PHILIOPHOBIA,PHOBIOPHILIA, PHOBIOPHOBIA - performance, Intermediálne Sympózium Hammerschlag - 91, Scheifling, Rakúsko, Theseus Tempel - Viedeň, Rakúsko, M+ Galéria - Bratislava, Galéria ART DECO - Nové Zámky, Galéria Sýpka - Vlkov