Barbara Kita

From Monoskop
Revision as of 15:34, 6 April 2012 by Dusan (talk | contribs) (Created page with "Adiunkt w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się głównie teorią filmu i nowych mediów oraz przekładami tekstów z...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Adiunkt w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się głównie teorią filmu i nowych mediów oraz przekładami tekstów z zakresu kultury audiowizualnej.

Selected publications
  • Barbara Kita, Między przestrzeniami. O Kulturze nowych mediów. Wydawnictwo RABID. Kraków 2003.