Difference between revisions of "Bruce Nauman"

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "'''Bruce Nauman''' (6. prosince 1941) Americký současný umělec pochází z Fort Wayne v Indianě. Vystudoval matematiku a fyziku na Madisonské univerzitě ve Wisconsinu....")
 
(Replaced content with "Nauman, Bruce")
Line 1: Line 1:
'''Bruce Nauman''' (6. prosince 1941)
+
[[Category:Video|Nauman, Bruce]]
 
 
Americký současný umělec pochází z Fort Wayne v Indianě. Vystudoval matematiku a fyziku na Madisonské univerzitě ve Wisconsinu. V té době se vzdělával i v oblasti hudební teorie, znalosti z tohoto oboru později využil i v některých svých video performance, ktreré jsou koncipované podobně jako hudební skladby. Aplikovaným principem je například opakování. Od roku 1965 se už Nauman naplno věnuje umění.
 
 
 
Nauman je považován za jednoho z klíčových konceptuálních umělců 2. poloviny 20. století v USA. Ve svých konceptuálních video performance se zamýšlí nad časoprostorovými vztahy, často užívá převrácený obraz, detailní záběry a statickou kameru. Hlavním aktérem jeho performance je z velké části Nauman sám, pracuje v uzavřeném prostoru, nepoužívá mnoho rekvizit a hlavním objektem se stává (jeho) tělo. Někdy Nauman odchází ze záběru, jindy je kamera zaměřená jen na některé části jeho těla. Umělecké dílo nechápal jako izolovaný akt, spíše jej chápal ve společenském kontextu. Jeho tvorba je ovlivněna minimalismem, hnutím Fluxus, akčním uměním a především filosofickými myšlenkami Ludwiga Wittgensteina.
 
 
 
Práci s videem si poprvé vyzkoušel roku 1965. Jeho přítel Leo Castelli mu vybavil ateliér video zařízením, které mělo původně sloužit k dokumentaristické práci, Nauman se však začal zajímat o jeho technický potenciál. Následně mu video začalo sloužit jako umělecký prostředek.
 
 
 
'''Art Make-Up'''
 
Art Make-Up je čtyřicetiminutový záznam překonvertovaný z 16 mm filmu na video. Původní videoinstalace měla obsahovat čtyři desetiminutové zasmyčkované filmy, které měly být promítány na čtyři různé stěny galerijního prostoru. K tomu však na místě realizace nakonec nedošlo. V tomto díle Nauman před statickou kamerou nanáší na horní část svého těla a obličej make-up bílé, černé, růžové a zelené barvy (1968 první verze pouze s bílou barvou, 1969 čtyřbarevná varianta). Art Make-Up je symbolickým obrazem Naumanova způsobu chápání.
 
 
 
'''Lip Sync'''
 
Naumanův intimní černobílý hodinu trvající autoportrét je opět zaznamenán statickou kamerou s obrazem otočeným o 180°. Kamera je přiblížená na Naumanovy rty a jazyk, které stále dokola vyslovují "lip sync" se zřetelnou artikulací, zvuková stopa se spustí až dvacet sekund po začátku videozáznamu. Lidské tělo je Naumanovým oblíbeným námětem. V tomto díle se jazyk stává nositelem myšlenek, zrpostředkovatelem je však lidské tělo, zde konkrétně hlas.
 
 
 
'''Bouncing in the Corner, No. 1'''
 
Opět se setkáváme se statickou kamerou a s otočeným obrazem (tentokrát o 90° doleva). Jde o černobílý hodinový záznam z roku 1968 se zvukovou stopou. Na začátku můžeme vidět prázdný prostor, poté jsou slyšet kroky a hned po stínu se v záběru objevuje Nauman oblečen do všedního oděvu. Následně Nauman přejde do rohu místnosti, kde se postaví zády ke zdi, o kterou se střídavě opírá a opět se vrací do původní polohy, přičemž kamera zabírá jen spodní část těla. Po čase začne Nauman vypadávat z rtymu a začne se posouvat pryč ze záběru.
 
 
 
'''Slow Angle Walk (Beckett Walk)'''
 
Záznam vytvořený statickou kamerou s obrazem pootočeným o 90°. Dílo (stejně jako ta předešlá) zkoumá lidské tělo jako nástroj vědomí. Kamera natáčí Naumana, jak se pohybuje po svém ateliéru. Vzhledem k postavení kamery je pro recipienta velmi obtížné, zorientovat se v prostoru.
 
 
 
'''Wall-Floor Position'''
 
Při této performance Nauman stojí asi minutu zády ke zdi, poté se odkloní, ohne, dřepne si, sedne a nakonec lehne. Úkony pak opakuje ještě několikrát, ale jinak natočený, celkem zaujme 28 pozic. Záznam trvá asi půl hodiny a vznikl na základě jiné performance z roku 1968.
 

Revision as of 08:57, 30 August 2014