Display

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Display - Association for Research and Collective Practice (Display - Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi) is a platform for contemporary art, based in Prague.

Display was established in 2001 by David Kulhánek, Ondřej Chrobák, Tomáš Svoboda and Zbyněk Baladrán as a space for contemporary art. Between 2007-2017 it continued as a tranzitdisplay contemporary art initiative, curated by Vít Havránek and Zbyněk Baladrán. Since 2016, Display has organised its activities under the label of Display - association for research and collective practice and with a team including Zbyněk Baladrán, Zuzana Jakalová, Marie Neumannová, Hanka Šťastná, and Ondřej Kozák.

Literature
  • Václav Magid, Jakub Stejskal, "Rozhovor se zakladateli galerie Display Zbyňkem Baladránem, Ondřejem Chrobákem a Tomášem Svobodou a spoluzakladatelem iniciativy pro současné umění tranzit Vítem Havránkem" / "Interview with Display Gallery Founders Zbyněk Baladrán, Ondřej Chrobák and Tomáš Svoboda and the Co-founder of the Tranzit Initiative for Contemporary Art, Vít Havránek", in Mezi první a druhou moderností, 1985-2012 / Between the First and Second Modernity, 1985-2012, eds. Jiří Ševčík and Edith Jeřábková, Prague: VVP AVU, 2011, pp 383-396 & 397-408. (Czech)/(English)
Links