Jan Zálešák

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Jan Zálešák (1979, Kyjov) works as curator, critic and teacher. He is a Ph.D. graduate of the Department of Art Education at Masaryk University in Brno. Since 2011 he has been an assistant professor at the Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology. His interests include participatory art practice (the book Umění spolupráce, 2011), the historiographical turn in art (an exhibition and the book Past Future, 2013), and post-internet aesthetics.

Publications

Books, catalogues

 • editor, with Radek Horáček, Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova, Brno: Masarykova univerzita, 2007, 190 pp. Proceedings from the 2007 colloquium. Publisher. Review: Haškovcová (Ateliér, 2009). (Czech)
 • editor, with Radek Horáček, Veřejnost a kouzlo vizuality. Rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání, Brno: Masarykova univerzita, 2008, 313 pp. (Czech)
 • editor, with Radek Horáček and Petr Kamenický, MU-90 - Křehké jistoty, Brno: Masarykova univerzita, 2009, 55 pp. (Czech)
 • Umění spolupráce, Prague: Akademie výtvarných umění (VVP AVU), and Brno: MUNI Press, 2011, 292 pp. Publisher, Book launch. Review: Jindrová (A2, 2012). (Czech)
 • Past Future / Minulá budoucnost, trans. Phil Jones, Brno: Vysoké učení technické v Brně, and Prague: tranzit.cz, 2013, 128 pp. Publisher. (Czech)
 • with Jan Brož, SSSSSS, trans. Phil Jones, Brno: Fait Gallery, 2014, 64 pp. (Czech)/(English)

Essays, articles, reviews

 • "Adaptace II", Flash Art Czech & Slovak Edition 2:7-8, Dec 2007-May 2008. (Czech)
 • "Participativní projekty v Atriu", Flash Art Czech & Slovak Edition 2:7-8, Dec 2007-May 2008. (Czech)
 • "Cesty k divákům. Nesoustavná typologie projektů prezentace (nejen) sochařského umění ve veřejném prostoru", in Sochy v ulicích, Brno: Dům umění města Brna, 2008, pp 8-15. (Czech)
 • with Jaroslav Vančát, "Koncept vizuální gramotnosti a možnosti jeho aplikace v českém vzdělávání", in Mezi viděním a věděním, Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009, pp 102-106. (Czech)
 • "Za zrcadlem muzea", Flash Art Czech & Slovak Edition 3:11-12, Mar-May 2009. (Czech)
 • "Formáty transformace 89-09", Ateliér 22:25-26, Prague, 2009. Exh. review. (Czech)
 • "Dominik Lang", Flash Art Czech & Slovak Edition 3:13, 2009, pp 42-43. Exh. review. (Czech)
 • "Veronika Vlková", Art+Antiques 9:10, Prague, 2010, pp 24-25. (Czech)
 • "Normálně to (ne)jde. Dvě sondy do českého galerijního provozu", Prague: Komunikační prostor Školská 28, 2010, pp 95-105. (Czech)
 • "Lukáš Jasanský a Martin Polák - Barevná fotografie", Ateliér 23:19, Prague, 2010, p 7. Exh.review. (Czech)
 • "Kritické umění a kurátorství v nejisté době", Sešit 8 (2010). (Czech)
 • "Johanna Billing. Vezměte věci do vlastních rukou", Revue Labyrint 25-26, Prague: Labyrint, 2010, pp 142-146. (Czech)
 • in Hlava, Prague: Karlín Studios, 2010. Catalogue text. (Czech)
 • "Bod zlomu. Hledání sociálního obratu v českém umění", Sešit 11 (2011), pp 40-62. (Czech)
 • "Rafani", Flash Art Czech & Slovak Edition 2:2, 2013. [1] (Czech)
 • "Zrození nové koláže z ducha modernologie" & "The Birth of the New Collage from the Spirit of Modernology", in Maľba v postmediálnom veku / Painting in the Postmedial Age, ed. Jana Geržová, Bratislava: Slovart, 2015. (Czech)/(English)
 • "Jan Brož", Flash Art Czech & Slovak Edition 7:36, Jul-Sep 2015. (Czech)
 • Essays in A2. (Czech)
 • Essays on Artalk. (Czech)

Interviews

 • "Sochy a kontejnery. S Rostislavem Koryčánkem o Sochách v ulicích", Art+Antiques 8:7, Prague, 2009, pp 50-52. (Czech)
 • "Jsme spíš komunitní. Sbírka Marek", Flash Art Czech & Slovak Edition 3:11-12, Mar-May 2009, pp 32-33. (Czech)
 • "Jesper Alvaer. Zaměstnavatel a zaměstnanec", Flash Art Czech & Slovak Edition 5:15, Jan-May 2010, pp 38-41. (Czech)

Thesis

Links