Lucie Vítková

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Music composer. Born 1985 in Boskovice, Czech Republic. Graduated from Janáček Academy of Music and Performing Arts, Brno. Currently she studies composition at the Institute of Sonology in The Hague.

Vystudovala Gymnázium v Blansku a následně hru na akordeon a kompozici na brněnské Konzervatoři (2004–2010). V roku 2008 nastoupila na Hudební fakultu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (obor kompozice doc. Martina Smolka a improvizovanou hudbu pod vedením MgA. Jaroslava Šťastného, PhD.). Účastnila se řady skladatelských kurzů: Richard Ayres, Christian Wolff, Elliott Sharp, Thomas Buckner, Rebecca Saunders, Petr Kotík, Phill Niblock, Michael Schumacher, Bernhard Lang, Rod Paton, Walter Zimmerman, Fabián Panisello, David Rosenboom, Mark Bobak. Dále se podílí interpretačně i organizačně na mezinárodním projektu ÖNCZkekwist – 28členný improvizační orchestr, se kterým vystupovala a nahrávala v ÖRF ve Vídni. Je členkou brněnského improvizačního souboru Marijan (Ivo Medek, Petr Pařízek, Jan Kavan, Lenka Sarah Žalčíková…), vystupuje rovněž s židovskou skupinou Hachucpa.


http://soundcloud.com/lucie-v-tkov