MediaLab*

From Monoskop
Revision as of 22:04, 12 December 2011 by Dusan (talk | contribs) (Created page with "MediaLab* je špecializovaný priestor v rámci Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave. Vytvára technologické, teoretické a ľudské zázemie pre š...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

MediaLab* je špecializovaný priestor v rámci Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave. Vytvára technologické, teoretické a ľudské zázemie pre štúdium dôležitých fenoménov ako čas, interaktivita, multimediálnosť vo (vizuálnej) komunikácii.

MediaLab* vznikol z priamej iniciatívy dizajnéra a pedagóga katedry Jána Šicka, ktorý v roku 2005 začal realizovať so študentami workshopy a prezentácie zamerané na VJing a animáciu.

MediaLab* sa zaoberá praktickými otázkami práce s technológiami, ale diskutuje aj o širších súvislostiach multimediálnej kultúry. V súčasnosti sa venuje trom základným oblastiam, ktoré vyplývajú aj z profesionálneho zamerania troch aktuálnych členov MediaLabu*:


http://www.medialab.sk