Michal Murin - FAQ

From Monoskop
Revision as of 11:19, 30 July 2012 by Sergej (talk | contribs) (Created page with "Michal Murin - Archív: FAQ: 1. Aktivizmus a politické umenie 2. Rodové umenie / Gender /Queer 3. Zvuk 4. Umenie spolupráce 5. Performance Art 6. 7. 8. 9. 10. Exp...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Michal Murin - Archív:

FAQ: 1. Aktivizmus a politické umenie

2. Rodové umenie / Gender /Queer

3. Zvuk

4. Umenie spolupráce

5. Performance Art

6.

7.

8.

9.

10. Experimentálne divadlo - Balvan

11. Transmusic comp.


Dodatky:

Nové médiá: