Ondřej Merta

From Monoskop
Revision as of 00:08, 19 December 2011 by Waseg (talk | contribs) (Created page with "*1980 study: Atelier multimedia FaVU VUT Brno / doc. Richard Fajnor, Mgr. Petr Zubek, MgA. Tomáš Hruza Atelier video FaVU VUT Brno / MgA. Jesper Alvaer, Jirí Ptácek solo ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • 1980

study:

Atelier multimedia FaVU VUT Brno / doc. Richard Fajnor, Mgr. Petr Zubek, MgA. Tomáš Hruza

Atelier video FaVU VUT Brno / MgA. Jesper Alvaer, Jirí Ptácek

solo exibitions: Cokoláda/Schocolade / Eat art gallery / Mikulov / 2011 M+- / galerie Art / Brno / 2010

collective exibitions: Symposium Efram / Mikulov / 2011 Shaping the new / Kulturpark Košice / Košice / 2011 klauzury ateliéru Multimédia / House of arts / Brno / 2011 Struny mesta / 4AM / Brno / 2011 Zlomené kvetiny / galerie Trafacka / Praha / 2011 klauzury ateliéru Multimédia / House of arts / Brno / 2011 Level E3 / Reduta / Brno / 2011 …a mezi malíri / galerie Art / Brno / 2010 In flagranti / galerie Starý pivovar / Brno / 2010 Reset / NoD / Praha / 2010 Hatapata / galerie Dvanáctka / Zlín / 2010 FaVU records / galerie Aula / Brno /2010 Jen pockej / galerie Sklep / Brno / 2009 Jdi a dívej se / Anne Frank memorial gallery / Brno / 2009 DaDaDa / atelier Intermédia FaVU / Brno /2009

group member:

Grau Kllktv, Bouhaus dessau, Artycok.tv

of Ondřej Merta