Sara Danius

From Monoskop
Revision as of 14:04, 5 February 2014 by Sorindanut (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Sara Maria Danius (born 5 April 1962) is a Swedish scholar of literature and aesthetics. Danius is Professor of Aesthetics at Södertörn University and Docent of Literature at Uppsala University.

Literature

  • The senses of modernism: technology, perception, and aesthetics, Ithaca: Cornell University Press, ISBN 0-8014-3899-3, 2002
  • The prose of the world: Flaubert and the art of making things visible, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, ISBN 91-554-6599-4, 2006
  • Voices: contemporary ceramic art from Sweden, Stockholm: Carlsson, ISBN 91-7203-778-4, 2006
  • Proust-Benjamin : om fotografin, ISBN 97-8918688-305-8, 2011
  • Näsa för nyheter : essä om James Joyce, ISBN 97-8918721-902-3, 2013
  • Den blå tvålen: Romanen och konsten att göra saker och ting synliga, ISBN 97-8910012-049-8, 2013

Links