Revision history of "Talks/Michal Murin/sk"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • (cur | prev) 20:01, 2 August 2015Dusan (Talk | contribs)m . . (89,044 bytes) (-121). . (Text replacement - "monoskop.multiplace.org" to "monoskop.org") (undo)
 • (cur | prev) 18:24, 25 July 2015Dusan (Talk | contribs)m . . (89,165 bytes) (+99). . (Text replacement - "{{SERVERNAME}}" to "monoskop.multiplace.org") (undo)
 • (cur | prev) 23:52, 23 July 2015Dusan (Talk | contribs)m . . (89,066 bytes) (+22). . (Text replacement - "http://monoskop.org" to "http://{{SERVERNAME}}") (undo)
 • (cur | prev) 11:17, 21 January 2015Dusan (Talk | contribs). . (89,044 bytes) (-3). . (Viackrát si spolupracoval okrem iných aj s Petrom Machajdíkom, Jurajom Ďurišom, Jozefom Cseresom, Miroslavom Niczom. Ako ste sa stretli, čo vás spájalo, ako vnímaš ich tvorbu?) (undo)
 • (cur | prev) 11:06, 21 January 2015Sergej (Talk | contribs). . (89,047 bytes) (0). . (Viackrát si spolupracoval okrem iných aj s Petrom Machajdíkom, Jurajom Ďurišom, Jozefom Cseresom, Miroslavom Niczom. Ako ste sa stretli, čo vás spájalo, ako vnímaš ich tvorbu?) (undo)
 • (cur | prev) 11:03, 21 January 2015Sergej (Talk | contribs). . (89,047 bytes) (+86). . (Spolupracovníci) (undo)
 • (cur | prev) 02:20, 29 December 2014Sergej (Talk | contribs). . (88,961 bytes) (+7). . (/* Vytvoril si viacero prác s videom, počítačmi a internetom. Koncom 90. rokov si napísal kritický článok Nové technológie v slovenskom umení alebo vyhoďme sa z kola von (1998), a vzápätí editoval tematické číslo Profilu 4/2000 o nov...) (undo)
 • (cur | prev) 11:13, 26 May 2013Sergej (Talk | contribs). . (88,954 bytes) (+274). . (Ako sa k Transmusic comp. viaže SNEH?) (undo)
 • (cur | prev) 17:10, 16 September 2012Sergej (Talk | contribs). . (88,680 bytes) (+19). . (/* Vytvoril si viacero prác s videom, počítačmi a internetom. Koncom 90. rokov si napísal kritický článok Nové technológie v slovenskom umení alebo vyhoďme sa z kola von (1998), a vzápätí editoval tematické číslo Profilu 4/2000 o...) (undo)
 • (cur | prev) 16:56, 16 September 2012Sergej (Talk | contribs). . (88,661 bytes) (+37). . (/* Vytvoril si viacero prác s videom, počítačmi a internetom. Koncom 90. rokov si napísal kritický článok Nové technológie v slovenskom umení alebo vyhoďme sa z kola von (1998), a vzápätí editoval tematické číslo Profilu 4/2000 o...) (undo)
 • (cur | prev) 16:40, 16 September 2012Sergej (Talk | contribs). . (88,624 bytes) (-2). . (Ako ťa ovplyvnili tieto kontakty a informácie?) (undo)
 • (cur | prev) 16:39, 16 September 2012Sergej (Talk | contribs). . (88,626 bytes) (0). . (Ako ťa ovplyvnili tieto kontakty a informácie?) (undo)
 • (cur | prev) 16:38, 16 September 2012Sergej (Talk | contribs). . (88,626 bytes) (+118). . (Ako ťa ovplyvnili tieto kontakty a informácie?) (undo)
 • (cur | prev) 16:30, 16 September 2012Sergej (Talk | contribs). . (88,508 bytes) (+11). . (/* Akú rolu hrala a akú hrá história umenia, divadla, hudby pre teba ako tvorcu? Spomínaš si na moment, kedy si vo svojej práci začal brať do úvahy to, čo bolo urobené predtým? Aké má pre teba miesto história v umeleckom procese?...) (undo)
 • (cur | prev) 16:28, 16 September 2012Sergej (Talk | contribs). . (88,497 bytes) (+17). . (Spolupracovníci) (undo)
 • (cur | prev) 13:15, 15 September 2012Sergej (Talk | contribs). . (88,480 bytes) (+4). . (/* Vytvoril si viacero prác s videom, počítačmi a internetom. Koncom 90. rokov si napísal kritický článok Nové technológie v slovenskom umení alebo vyhoďme sa z kola von (1998), a vzápätí editoval tematické číslo Profilu 4/2000 o...) (undo)
 • (cur | prev) 13:14, 15 September 2012Sergej (Talk | contribs). . (88,476 bytes) (+232). . (/* Vytvoril si viacero prác s videom, počítačmi a internetom. Koncom 90. rokov si napísal kritický článok Nové technológie v slovenskom umení alebo vyhoďme sa z kola von (1998), a vzápätí editoval tematické číslo Profilu 4/2000 o...) (undo)
 • (cur | prev) 12:47, 15 September 2012Sergej (Talk | contribs). . (88,244 bytes) (+137). . (/* Vytvoril si viacero prác s videom, počítačmi a internetom. Koncom 90. rokov si napísal kritický článok Nové technológie v slovenskom umení alebo vyhoďme sa z kola von (1998), a vzápätí editoval tematické číslo Profilu 4/2000 o...) (undo)
 • (cur | prev) 12:21, 1 August 2012Sergej (Talk | contribs). . (88,107 bytes) (0). . (/* Vytvoril si viacero prác s videom, počítačmi a internetom. Koncom 90. rokov si napísal kritický článok Nové technológie v slovenskom umení alebo vyhoďme sa z kola von (1998), a vzápätí editoval tematické číslo Profilu 4/2000 o...) (undo)
 • (cur | prev) 12:10, 24 June 2012Sergej (Talk | contribs). . (88,107 bytes) (+506). . (/* Vytvoril si viacero prác s videom, počítačmi a internetom. Koncom 90. rokov si napísal kritický článok Nové technológie v slovenskom umení alebo vyhoďme sa z kola von (1998), a vzápätí editoval tematické číslo Profilu 4/2000 o...) (undo)
 • (cur | prev) 20:56, 12 May 2012Sergej (Talk | contribs). . (87,601 bytes) (+12). . (Stály výstavný a edukačný priestor pre mediálne umenie a kultúru. Je to reálna potreba alebo nereálna realizácia?) (undo)
 • (cur | prev) 20:55, 12 May 2012Sergej (Talk | contribs). . (87,589 bytes) (-1). . (Stály výstavný a edukačný priestor pre mediálne umenie a kultúru. Je to reálna potreba alebo nereálna realizácia?) (undo)
 • (cur | prev) 20:55, 12 May 2012Sergej (Talk | contribs). . (87,590 bytes) (+13). . (Stály výstavný a edukačný priestor pre mediálne umenie a kultúru. Je to reálna potreba alebo nereálna realizácia?) (undo)
 • (cur | prev) 20:54, 12 May 2012Sergej (Talk | contribs). . (87,577 bytes) (+86). . (Stály výstavný a edukačný priestor pre mediálne umenie a kultúru. Je to reálna potreba alebo nereálna realizácia?) (undo)
 • (cur | prev) 20:43, 12 May 2012Sergej (Talk | contribs). . (87,491 bytes) (+258). . (Viackrát si spolupracoval okrem iných aj s Petrom Machajdíkom, Jurajom Ďurišom, Jozefom Cseresom, Miroslavom Niczom. Ako ste sa stretli, čo vás spájalo, ako vnímaš ich tvorbu?) (undo)
 • (cur | prev) 19:47, 12 May 2012Sergej (Talk | contribs). . (87,233 bytes) (0). . (Viackrát si spolupracoval okrem iných aj s Petrom Machajdíkom, Jurajom Ďurišom, Jozefom Cseresom, Miroslavom Niczom. Ako ste sa stretli, čo vás spájalo, ako vnímaš ich tvorbu?) (undo)
 • (cur | prev) 19:46, 12 May 2012Sergej (Talk | contribs). . (87,233 bytes) (+4). . (Viackrát si spolupracoval okrem iných aj s Petrom Machajdíkom, Jurajom Ďurišom, Jozefom Cseresom, Miroslavom Niczom. Ako ste sa stretli, čo vás spájalo, ako vnímaš ich tvorbu?) (undo)
 • (cur | prev) 19:43, 12 May 2012Sergej (Talk | contribs). . (87,229 bytes) (+17). . (Viackrát si spolupracoval okrem iných aj s Petrom Machajdíkom, Jurajom Ďurišom, Jozefom Cseresom, Miroslavom Niczom. Ako ste sa stretli, čo vás spájalo, ako vnímaš ich tvorbu?) (undo)
 • (cur | prev) 19:42, 12 May 2012Sergej (Talk | contribs). . (87,212 bytes) (+420). . (Viackrát si spolupracoval okrem iných aj s Petrom Machajdíkom, Jurajom Ďurišom, Jozefom Cseresom, Miroslavom Niczom. Ako ste sa stretli, čo vás spájalo, ako vnímaš ich tvorbu?) (undo)
 • (cur | prev) 11:59, 22 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (86,792 bytes) (+23). . (Stály výstavný a edukačný priestor pre mediálne umenie a kultúru. Je to reálna potreba alebo nereálna realizácia?) (undo)
 • (cur | prev) 10:36, 22 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (86,769 bytes) (-36). . (/* Akú rolu hrala a akú hrá história umenia, divadla, hudby pre teba ako tvorcu? Spomínaš si na moment, kedy si vo svojej práci začal brať do úvahy to, čo bolo urobené predtým? Aké má pre teba miesto história v umeleckom procese?...) (undo)
 • (cur | prev) 10:34, 22 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (86,805 bytes) (+36). . (/* Akú rolu hrala a akú hrá história umenia, divadla, hudby pre teba ako tvorcu? Spomínaš si na moment, kedy si vo svojej práci začal brať do úvahy to, čo bolo urobené predtým? Aké má pre teba miesto história v umeleckom procese?...) (undo)
 • (cur | prev) 10:30, 22 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (86,769 bytes) (+317). . (/* Akú rolu hrala a akú hrá história umenia, divadla, hudby pre teba ako tvorcu? Spomínaš si na moment, kedy si vo svojej práci začal brať do úvahy to, čo bolo urobené predtým? Aké má pre teba miesto história v umeleckom procese?...) (undo)
 • (cur | prev) 09:44, 22 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (86,452 bytes) (0). . (Viackrát si spolupracoval okrem iných aj s Petrom Machajdíkom, Jurajom Ďurišom, Jozefom Cseresom, Miroslavom Niczom. Ako ste sa stretli, čo vás spájalo, ako vnímaš ich tvorbu?) (undo)
 • (cur | prev) 09:42, 22 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (86,452 bytes) (+5). . (Viackrát si spolupracoval okrem iných aj s Petrom Machajdíkom, Jurajom Ďurišom, Jozefom Cseresom, Miroslavom Niczom. Ako ste sa stretli, čo vás spájalo, ako vnímaš ich tvorbu?) (undo)
 • (cur | prev) 09:39, 22 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (86,447 bytes) (+12). . (Viackrát si spolupracoval okrem iných aj s Petrom Machajdíkom, Jurajom Ďurišom, Jozefom Cseresom, Miroslavom Niczom. Ako ste sa stretli, čo vás spájalo, ako vnímaš ich tvorbu?) (undo)
 • (cur | prev) 09:35, 22 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (86,435 bytes) (+12). . (Viackrát si spolupracoval okrem iných aj s Petrom Machajdíkom, Jurajom Ďurišom, Jozefom Cseresom, Miroslavom Niczom. Ako ste sa stretli, čo vás spájalo, ako vnímaš ich tvorbu?) (undo)
 • (cur | prev) 09:27, 22 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (86,423 bytes) (+46). . (/* Vytvoril si viacero prác s videom, počítačmi a internetom. Koncom 90. rokov si napísal kritický článok Nové technológie v slovenskom umení alebo vyhoďme sa z kola von (1998), a vzápätí editoval tematické číslo Profilu 4/2000 o...) (undo)
 • (cur | prev) 09:22, 22 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (86,377 bytes) (-18). . (/* Vytvoril si viacero prác s videom, počítačmi a internetom. Koncom 90. rokov si napísal kritický článok Nové technológie v slovenskom umení alebo vyhoďme sa z kola von (1998), a vzápätí editoval tematické číslo Profilu 4/2000 o...) (undo)
 • (cur | prev) 09:20, 22 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (86,395 bytes) (+1). . (/* Vytvoril si viacero prác s videom, počítačmi a internetom. Koncom 90. rokov si napísal kritický článok Nové technológie v slovenskom umení alebo vyhoďme sa z kola von (1998), a vzápätí editoval tematické číslo Profilu 4/2000 o...) (undo)
 • (cur | prev) 09:20, 22 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (86,394 bytes) (-3). . (/* Vytvoril si viacero prác s videom, počítačmi a internetom. Koncom 90. rokov si napísal kritický článok Nové technológie v slovenskom umení alebo vyhoďme sa z kola von (1998), a vzápätí editoval tematické číslo Profilu 4/2000 o...) (undo)
 • (cur | prev) 09:19, 22 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (86,397 bytes) (+68). . (/* Vytvoril si viacero prác s videom, počítačmi a internetom. Koncom 90. rokov si napísal kritický článok Nové technológie v slovenskom umení alebo vyhoďme sa z kola von (1998), a vzápätí editoval tematické číslo Profilu 4/2000 o...) (undo)
 • (cur | prev) 09:11, 22 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (86,329 bytes) (+365). . (/* Vytvoril si viacero prác s videom, počítačmi a internetom. Koncom 90. rokov si napísal kritický článok Nové technológie v slovenskom umení alebo vyhoďme sa z kola von (1998), a vzápätí editoval tematické číslo Profilu 4/2000 o...) (undo)
 • (cur | prev) 08:54, 22 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (85,964 bytes) (-31). . (/* Vytvoril si viacero prác s videom, počítačmi a internetom. Koncom 90. rokov si napísal kritický článok Nové technológie v slovenskom umení alebo vyhoďme sa z kola von (1998), a vzápätí editoval tematické číslo Profilu 4/2000 o...) (undo)
 • (cur | prev) 08:51, 22 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (85,995 bytes) (+21). . (Ako ťa ovplyvnili tieto kontakty a informácie?) (undo)
 • (cur | prev) 22:55, 19 April 2012Dusan (Talk | contribs). . (85,974 bytes) (+35). . (undo)
 • (cur | prev) 21:18, 16 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (85,939 bytes) (+124). . (Čo konkrétne viedlo k vzniku zoskupenia Transmusic comp.?) (undo)
 • (cur | prev) 21:08, 16 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (85,815 bytes) (+44). . (Čo konkrétne viedlo k vzniku zoskupenia Transmusic comp.?) (undo)
 • (cur | prev) 21:02, 16 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (85,771 bytes) (+6). . (Čo konkrétne viedlo k vzniku zoskupenia Transmusic comp.?) (undo)
 • (cur | prev) 18:40, 16 April 2012Sergej (Talk | contribs). . (85,765 bytes) (+34). . (/* S intermediálnym umelcom a skladateľom Milanom Adamčiakom ťa od roku 1987 spája priateľstvo, ktoré pred niekoľkými rokmi viedlo k dnes stále pokračujúcej Sociálnej plastike M.A. - (Altruism as Artruism). Ňou výrazne intervenuješ...) (undo)
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)