Tomaž Brejc

From Monoskop
Revision as of 14:12, 20 August 2011 by Dusan (talk | contribs) (Created page with "Born 1946 in Ljubljana. Studied literature and art history at the University of Ljubljana (Ph.D. 1979). Lectures at the Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, Zagreb. Literatu...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Born 1946 in Ljubljana. Studied literature and art history at the University of Ljubljana (Ph.D. 1979). Lectures at the Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, Zagreb.

Literature:

  • T. B., Vid govora. Študije o modernem slovenskem slikarstvu, Maribor, 1972.
  • T. B., Slovenski impresionisti in evropsko slikarstvo, Ljubljana, 1982.
  • T. B., Temni modernizem. Slike, teorije, interpretacije, Ljubljana, 1991