Vít Janeček

From Monoskop
Revision as of 00:07, 11 April 2012 by Dusan (talk | contribs) (Created page with "Nar. 1970, na filosofické fakultě UK v Praze absolvoval obor filmová věda a na FAMU obor Dokumentární tvorba. Působí jako dokumentarista, esejista a pedagog FAMU. V 90...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Nar. 1970, na filosofické fakultě UK v Praze absolvoval obor filmová věda a na FAMU obor Dokumentární tvorba. Působí jako dokumentarista, esejista a pedagog FAMU. V 90. letech pracoval jako dramaturg filmových projektů Experimentálního prostoru ROXY, divadla Archa a jako kurátor historických retrospektiv na několika ročnících MFF Karlovy Vary. Dlouhodobě se zabývá filmovou teorií, dokumentárním filmem a interdisciplinárními vztahy mezi uměleckými obory a obory poznání. Spoluzaložil Centrum audiovizuálních studií FAMU, které vedl první čtyři roky a kde nadále působí. Natočil nebo se spolupodílel m.j. na filmech Rodina v poušti (1994), V centru filmu, v teple domova (spolu s P.Markem, 1997), Houba (2000), Bitva o život (2000, spolu s M.Jankem a R.Vávrou), Máme NATO? (2002), Pravidla hry – vymezení prostoru (2004), Dějiny Jaroslava Šabaty (2008), Dobrodružství Anny Barbory – Mezihra (2008), Ivetka a hora (2008), memOry (2010), Skvělá příležitost (2010), Závod ke dnu (2011). Vede vzdělávací projekt FAMU v Barmě.


http://cas.famu.cz/?p=10