Aktivity šudentov, 2006

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

http://www.fvu.aku.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=57

Umelecké aktivity študentov
Výstavy, festivaly, workshopy a projekcie (január - jún 2006)

Banskobystrickí študenti Fakulty výtvarných umení sa v letnom semestri prezentovali svojimi prácami na viacerých výtvarných podujatiach na Slovensku a v Čechách. Za úspech možno považovať aj fakt, že nie za všetkými verejnými prezentáciami stáli pedagógovia, ale iniciátormi sa stali aj študenti, ktorí intenzívne participovali na vzniku niektorých akcií, čo na druhej strane rozhodne bola významná praktická skúsenosť.

Nepochybne k najdôležitejšiemu popudu sa odhodlala študentka 6. ročníka Katedry intermédií a audiovizuálnej tvorby Jana Kapelová, ktorá v spolupráci s kurátorkou Annou Maximovou pripravila výstavu s názvom Entry Point v priestoroch bratislavskej Open Gallery. Týmto svojím počinom sa zaslúžila o prvú výstavu našej fakulty v Bratislave, kde prezentovali svoje práce študenti uvedenej katedry (Tomáš Benedikovič, Patrik Gemeš, Martin Havran, Jana Huljaková, Jana Kapelová, Arnold Kojnok, Peter Palárik, Michal Snopko, Juraj Valica). Na vernisáži sa performanciou HelmaFRODIT predstavil projekt – Sound Lab (Michal Snopko, 5.roč. a Michal Murin). Výstava trvala od 30. 3. do 21. 4. 2006 a recenziu výstavy priniesol týždenník Dominofórum (14/2006; 05/04/2006; s: 21; Miloš Krekovič), ktorého plné znenie je na webe FVU.

Z výstavných projektov spomeňme ešte účasť Michala Snopka na výstave Hry s umením, zvukové objekty a inštalácie v Tatranskej galérii v Elektrárni za podpory projektu VAF(ex) na podporu mimoškolských aktivít študentov FVU zaoberajúcimi sa novými médiami vo výtvarnom umení.

Vo výstavných priestoroch Galérie Jána Koniarka v Trnave sa 27. apríla uskutočnila prehliadka krátkych videofilmov a performancií študentov Fakulty výtvarných umení Banská Bystrica a Fakulty výtvarných umení Brno. Akcia vznikla pod záštitou projektu VAF(ex) LIVE a iniciovali ju študenti Jana Huljaková (FaVU B. Bystrica) a Roman Gajdoš (FaVU Brno), ktorí na tomto podujatí prezentovali spoločnú performanciu USERS. Program počas večera priniesol prierez z video tvorby študentov Tomáša Benedikoviča, Patrika Gemeša, Jany Huljakovej, Jany Kapelovej, Michala Snopka, Erika Bartoša, Filipa Jurkoviča, Jána Kostolanského a Michala Šimonfyho (FaVU B. Bystrica) a študentov Jana Picka a Jana Suchomela (FaVU Brno), ktorí celú akciu zahájili performanciou Bez názvu. Program zahŕňal aj Live prezentáciu zvukovo - vizuálneho projektu hudobnej skupiny „Ľubozvučné konvalinky“ (Matúš Pšenko, Juro Mucha, Paľo Sova, FaVU B. Bystrica ) a Erika Bartoša.

V rámci Live platformy projektu VAF(ex) na FaVU AU v Banskej Bystrici, zameraného aj na nové médiá, performance, zvukové umenie, experimentálny film, videoart, video dokument, sa uskutočnil 26. 4. – 29. 4. 2006 v Žilinskej stanici - Záriečie Multimedia ping-pong (fr/sk) | workshop nových médií (http://www.multiplace.sk/2006/?id=51). Členovia francúzskej organizácie Ping spolu so študentami banskobystrickej Akadémie umení a košickej Fakulty umení TU zdieľali svoje skúsenosti a pracovali v spoločnom workshope. Témou bola práca s technológiami a (open source) softwarom pre tvorbu videa, zvuku a internetových prezentácií, streamovanie, vysielanie rádia a TV cez internet, ale hlavne VJ-ing. V týchto priestoroch sa paralelne s workshopom 28. apríla uskutočnil VAF /ex/ Live Performance Video | performance+audio+video+veda, kde študenti FVU dostali príležitosť uviesť krátke videofilmy. K menám, ktoré boli prezentované v Trnavskej galérii Jána Koniarka, sa pridali ďalšie: Ján Viazanička, Katka Poliačiková, Patrik Ševčík. Prehliadka krátkych videofilmov vypĺňala časový priestor medzi performanciami HelmaFRODIT (Michal Snopko a Michal Murin), RE action (Jana Huljaková, Michal Snopko) a Live vystúpením zvukovo - vizuálneho projektu hudobnej skupiny „Ľubozvučné konvalinky“ (Matúš Pšenko, Juro Mucha, Paľo Sova) a software artový RGB noise Erika Bartoša.

Performancie HelmaFRODIT a RE action boli prezentované aj 27. mája na festivale performance - Tu ii onde, (http://www.skolska28.cz/en/06/05var-tuiionde.php) v Prahe, na ktorej sa tiež zúčastnili študenti aj pedagógovia (napr. Miloš Vojtěchovský, Tomáš Ruller) z AVU a FAMU v Prahe a FaVU v Brne.

Záverečným prezentačným podujatím (24. 5.) bola účasť na kurátorskom projekte Mgr. Lucie Gregorovej Dotyky a spojenia v bratislavskom Cik Cak Centre. Pri príležitosti vernisáže Rólanda Farkaša bola v hodinovom bloku videí vo výbere Doc. Miroslava Nicza, akad. mal. a MgA. Michala Murina, ArtD., ktorý mal aj úvodné slovo pred projekciou, prezentácia študentských prác katedry Intermédií a audiovizuálnej tvorby (Michal Snopko, Jana Huljaková 5. roč., Filip Jurkovič 3.roč., Stanislav Veselovský, Michal Šimonfy, Erik Bartoš, Jano Dida, Robert Palkovič 1.roč.).

Jana Huljaková, 6. ročník, katedra Intermédií a audiovizuálnej tvorby, FVU