Anna Tretter

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Born 1956. Conceptual visual artist: multimedia, installation, new media. Former Head of New Media Studio at the Visual Arts and Intermedia FU TU Košice (2003 - 2011).

Nemecká výtvarníčka, zakladateľka a vedúca Ateliéru nových médií na Katedre výtvarných umení a intermédií TU v Košiciach. Zaoberá sa tvorbou v oblasti multimédií, inštalácií a nových médií v rovine súčasného konceptuálneho umenia. Je autorkou početných výstav u nás i zahraničí. Narodila sa v roku 1956 v Kirchzelli v Odenwalde v Nemecku, v súčasnosti žije v Stuttgarte, Amorbachu a v Košiciach. Škola umeleckého rezbárstva v Bischofsheime a.d.Rhön. Diplom Master Craftsman. Štúdium sochárstva na Štátnej akadémii výtvarných umení v Stuttgarte a maľby na Akadémii výtvarných umení v Mníchove. Diplom magistry výtvarných umení. Podporný grant hlavného mesta Mníchov / Propagačný stánok na umeleckom veľtrhu Art Cologne / Štipendium Cité Internationale des Arts, Paríž / Nadácia pre umenie Baden-Württemberg / Umelecká cena mesta Obernburg / Európsky výmenný program štátu Baden-Württemberg & Art 3, Valence (F). Členka Medzinárodného umeleckého fóra (IKG), členka poroty nadácie Kunstfonds. 2002–2003 hosťujúca profesorka na Štátnej akadémii výtvarných umení v Stuttgarte a prednášajúca na Katedre výtvarných umení Štátnej akadémie výtvarných umení v Stuttgarte. 2004-2006 hosťujúca prednášajúca na Katedre výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach, zakladateľka a vedúca Ateliéru nových médií Katedry výtvarných umení a intermédií v Košiciach. Od roku 2007 hosťujúca profesorka v Košiciach. Od roku 1985 početné medzinárodné a národné výstavy v oblasti sochárstva, maľby a multimediálneho umenia.


http://www.annatretter.de/start.html
http://www.nmpoint.com/nmp/people/anna-tretter.html