Anton Pann

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search
Portrait of Anton Pann

Anton Pann (born Antonie Pantoleon-Petroveanu, and also mentioned as Anton Pantoleon or Petrovici; 1790s—2 November 1854), was an Ottoman-born Wallachian composer, musicologist, and Romanian-language poet, also noted for his activities as a printer, translator, and schoolteacher. Pann was an influential folklorist and collector of proverbs, as well as a lexicographer and textbook author.

Works[edit]

Literary works
 • Versuri musiceşti / [Musical Lyrics]
 • Culegere de proverburi sau Povestea vorbei / [Collection of Proverbs or the Story of the Word], Bucharest, 1847; 3 vols., Bucharest: Tipografia lui Anton Pann, 1853; Craiova: Scrisul românesc, 1936; Chişinău: Litera, 1998; 2002.
 • Spitalul amorului sau Cântătorul dorului, Bucharest, 1852.
 • Adiata / [Testament]
Textbooks
 • Noul Erotocrit, Sibiu, 1837. (in Romanian Cyrillic)
 • Bazul teoretic şi practic al muzicii bisericeşti sau Gramatica melodică / [The Theoretical and Practical Basis of Church music or the Melodic Grammar], Bucharest, 1846.
 • Dialog în trei limbi, ruseşte, româneşte şi turceşte / [Dialog in Three Languages: Russian, Romanian and Turkish].
 • Mică gramatică muzicală teoretică şi practică / [Concise Musical Grammar, Theoretical and Practical]
 • Despre învăţătură / Anda' o siklipe' , trans. Sorin-Aurel Sandu, illustrated by Eugen Raportoru, UNICEF Romania, 2005. (in Romani)

Literature[edit]

 • G. Dem. Teodorescu, Operele lui Anton Pann: recensiune bibliografică, Bucharest: Editura Librărieĭ Socecǔ & Comp., 1891.
 • G. Dem Teodorescu, Viéţa şi activitatea luĭ Antonŭ Pann : Cu noţiunĭ despre istoriculŭ musiceĭ orientale şi despre sĕrdarulŭ Dionisie Fotino, 2 vols., Bucharest: Tipografia “Gutenberg” Joseph Göbl, 1893.
 • Paul Cornea, Anton Pann, Bucharest: ELU, 1964.
 • Ilie Dan, Anton Pann, Bucharest: Albatros, 1989.
 • Pr. Grigorie Băbuş, Bibliografia tipăriturilor psaltice ale lui Anton Pann, Bucharest: Editura Cristiana, 2002.
 • Constantin Mohanu, Anton Pann – între spiritul balcanic şi mirajul Europei, Bucharest: Editura Ager, 2005.
 • Pr. dr. Zaharia Matei, Profesorul, protopsaltul și compozitorul Anton Pann, Bucharest: Editura Basilica, 2014.

Links[edit]