Constanta Vintila Ghitulescu

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Constanţa Vintilă-Ghiţulescu is a Romanian istorian specialised in history and civilisation.

Works[edit]

(in Romanian unless noted otherwise)

Thesis[edit]

 • "La construction et la désunion du couple. Les jeux du mariage dans la Valachie au XVIIIe siècle", Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociale, Paris, France, 18 June 2004. PhD thesis. Published under the title În şalvari şi cu işlic..., 2004.
 • "The Romanian First Modernity, Faculty of Sociology, University of Bucharest, 2 Mai 2012. PhD thesis. Unpublished.

Books[edit]

 • În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea, Bucharest: Humanitas, 2004, 402 pp, reprint, 2011, ARG.
  • Im Schalwar und mit Baschlik. Kirche, Sexualität, Ehe und Scheidung in der Walachei im 18. Jarhundert, trans. Larisa Schippel, Berlin: Frank&Timmme, 2013, 204 pp. (German)
 • Focul amorului: despre dragoste şi sexualitate în societatea românească (1750–1830), Bucharest: Humanitas, 2006, 267 pp.
  • Liebesglut: Liebe und Sexualität in der rumänischen Gesellschaft 1750–1830, trans. Larisa Schippel, Berlin: Frank&Timme, 2011, 204 pp. (German)
 • Evgheniţii, Bucharest: Humanitas, 2006, 215 pp. Novel.
Spectacolul public între tradiţie şi modernitate: sărbători, ceremonialuri, pelerinaje şi suplicii (secolele XIV–XIX), Bucharest, 2007, PDF.
 • with Mária Pakucs Willcocks, (eds.), Spectacolul public între tradiţie şi modernitate: sărbători, ceremonialuri, pelerinaje şi suplicii (secolele XIV–XIX), Bucharest: Institutul Cultural Român, 2007, PDF, PDF, IA, ARG. Excerpts
 • with Alexandru-Florin Platon (eds.), Le corps et ses hypostases en Europe et dans la société roumaine du Moyen Âge à l’époque contemporaine, NEC, 2010. (French)
 • From Traditional Attire to Modern Dress: Modes of Identification, Modes of Recognition in the Balkans (XVIth-XXth Centuries), Cambridge Scholars, 2011, ARG. (English)
 • Evgheniţi, ciocoi, mojici. Despre obrazele primei modernităţi româneşti (1780-1860), Bucharest: Humanitas, 2013.
 • with Silvia Marton (eds.), Penser le XIXe siècle: nouveaux chantiers de recherche, Iaşi: Universităţii "A.I. Cuza" Iaşi, 2013. (French)/(Romanian)
 • De la işlic la joben. Modă şi lux la Porţile Orientului, Bucharest: Peter Pan, 2013.
 • Patimă şi desfătare. Despre lucrurile mărute ale vieţii cotidiene [Passion and Pleasure. Everyday life in the Romanian Society], Bucharest: Humanitas, 2015.

Links[edit]