Erne Kiraly

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Avantgarde composer from Serbia.


Publications
  • Erne Kiraj, Refleksije, Forum, Novi Sad 1998
  • Ira Prodanov, »Razgovor sa kompozitorom Erneom Kiraljem«, Novi zvuk, br. 19, Beograd
  • Milica Doroški, »Stvaralaštvo Ernea Kiraja u kontekstu nove umetničke prakse (prekriveni glasovi kulture: vojvođanska alternativna umetnička scena s kraja sedme i tokom osme decenije XX veka)«, diplomski rad, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu, 2005