History of the name of the area

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

This material was gathered in the mestskeho archiv. more we could not get as the archiv is in transition at the moment (for the next approximately 3 years).
(name of the book)


Studené (z.)(Rača): ?,(1950-1987), pred 1950 Muehlgrund --> Studené. - Pravdepodobne poľný z. Bližšia poloha neurčená.

Zlaté piesky (kúpalisko): 13BD, (1962-1987), 1962 Zlaté piesky - pomenovanie. - Na pôvodnom poľnom z. Krížové polia (Kreuzfelder) využivaním plytkopoloženého nánosu piesku bagrovaním vzniklo prírodne kúpalisko Bratislavčanov (otvorenie 1964), výdatne navštevované rekreantmi z celej ČSSR a zahraničia. K vybavenosti patrí autocamping, od r. 1973 motel (160 postelí), môžnosti plávania, člnkovania a pestovania moderných vodných športov. Piesok sa z bagroviska použil na výstavbu nových br. sídlisk. Na JZ je paneláreň a štrkovisko, od r. 1961 PREFA.

Krížové polia (z.)(Rača): 14C, 18B, (1437-1847), 1437 Holtzern, 1462 Holczhey, 1513 Holtzher, Holtzhew, 1653 Holtz Schnaider, Holzleutnerwinkl-Kreuzfeld, 1753 Prata Civitatis post domum, ľudovo Hauslust (humná), 1801 Holzleuthnerwinckel, 19.st. Kreuzfelder, 1976 Krížové polia. - Pôvodne vinohradnícky a lúčny z. Dnes letisko Ivanka pri Duaji.