Jozef Gruska

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

PhD from Slovak Academy of Science in 1966. Professor of Faculty of informatics, Masaryk university Brno. Member of Academia Europaea. For 15 years visiting professor at major universities of Europe, North America and Asia. Research interests: parallel automata, descriptional complexity, quantum information processing. The author of two books: Foundation of computing, 1997, International Thomson Computer Press, US,. 730 P., Quantum computing, 1999, McGraw-Hill, UK, 430 p., Founder of 5 series of international conferences. Awards: Bolzano medal of Czech Academy of Sciences, Computer pioneer award of IEEE US.

Približne pred 40 rokmi napísal priekopnícke práce o deskriptívnej zložitosti formálnych jazykov. Okolo roku 1977 vytvoril prvé osnovy a učebnice programovania pre stredné školy. Po šiestich rokoch pôsobenia vo valnom zhromaždení hlavnej medzinárodnej informatickej organizácie (IFFIP) sa zaslúžil o vytvorenie technickej komisie pre teoretickú informatiku (1996). Tridsať rokov viedol výskumný seminár v Bratislave, kde vyrástlo veľa odborníkov. V roku 1997 a 1999 vydal dve rozsiahle monografie: v USA Teoretické základy informatiky, vo Veľkej Británii Kvantové spracovanie informácie, čo bola prvá ucelená monografia v tejto oblasti vôbec. V roku 2000 prispel ako jediný Slovák do superknihy (1200 strán), ktorá zhŕňa stav matematiky na prelome 2. a 3. milénia; je to kniha, do ktorej sa iste niekto pozrie aj o tisíc rokov.


http://www.fi.muni.cz/usr/gruska/
http://www.sme.sk/c/3050796/informatik-jozef-gruska-snazme-sa-dosiahnut-na-hviezdy.html