Lenka Zogatová

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Vystudovala Teorii a dějiny divadla na FF MU Brno. Před rokem 1989 byla jedním z hlavních organizátorů koncertů rockové či jazzové hudby v Brně (mimo jiné pořádala brněnské koncerty Swans či zpěvačky Nico). Po roce 1989 začala pracovat jako produkční v oblasti kultury. Od roku 1994 do roku 2000 zastávala post ředitelky Českého centra v Bratislavě. Poté pracovala jako produkční v Hadivadle nebo Mahenově divadle. V současnosti je nejvíce činná v občanském sdruņení Fléda, kde má na starosti fundraising celého sdruņení a jako hlavní organizátorka projekt Slam poetry. Společně s Marií Ludvíkovou vystupuje v recitačním duu Sestry Medvědy.