Michal Snopko

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Studies at Intermedia and Audiovisual Creativity FVU AKU Banská Bystrica. Since 2005 member of Helmafrodit.


Musical body Dielo je interaktívnym zvukovým objektom kubusovitého tvaru s dvoma senzormi dotyku a dvoma reproduktormi. Podľa tlakovej intenzity dotyku na vyznačenú plochu objektu sa spúšťa mechanizmus, náhodne prisudzujúci zvuky tónovej stupnice. Divák striedavým dotykom oboch platní vytvára minimalistickú zvukovú skladbu. Autorovi by som však odporučila prehodnotiť celkový dizajn objektu a taktiež, ak nechce, aby dielo prišlo galerijnou sterilitou o interaktivitu, nápis TLAČIŤ či PUSH. http://www.umenie.net/index.php?id=8,1805,0,0,1,0