Mihai Dinu

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Mihai Dinu is a Romanian teacher at University of Bucharest (PHD from 1979). Awarded for the volume (Personalitatea limbii române - fizionomia vocabularului) by the Romanian Academy in 1996.

Literature[edit]

  • Ritm si rimă în poezia românească, Cartea Românească Publish House, 1986
  • Introducere în teoria comunicării, Editura Universităţii Bucureşti, Bucharest, 1993
  • Personalitatea limbii române - fizionomia vocabularului, Cartea Românească Publish House, Bucharest, 1996
  • Comunicarea - repere fundamentale, Editura Ştiinţifică, Bucharest, 1997, 2nd edition, ALGOS Publishing House, 2000
  • Chronosophia - chipuri ale timpului, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2002
  • "E uşor a scrie versuri..." - mic tratat de prozodie românească, Editura Institutului Cultural Român, 2004
  • Fundamentele comunicării interpersonale, Editura All, 2004

Links[edit]