Piano Hotel

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

http://www.radioart.sk/doc/soundoff97


16. 12. 1997 - 25. 2. 1998

At Home Gallery - Synagóga Šamorín Kurátor výstavy/curator of exhibition: Michal Murin

Vystavujúci autori/exhibited artists: Otis Laubert, Milan Adamčiak, Peter Kalmus, Jozef Cseres (SK), Viktor Lois (H), František Skála (CZ), Bartolomé Ferrando (E), Rachel Rosenbach (USA)

LEFT HAND OF THE UNIVERSE (LHU) The Left Hand of the Universe (15. Sept. and 16. Dec. 1997,15. Jan. 1998) multimediálny hudobno-divadelný performance pre tri zruinované piána, šiestich ľavorukých klaviristov, na troch kontinentoch a v tom istom čase/ multimedial performance for three ruined pianos, six lefthanded pianists on three continents at same time.

Koncepcia/Concept: Michal Murin a Ross Bolleter

Realizácia na Slovensku: Michal Murin (SK), Zdenek Plachý (CZ), Milan Adamčiak (SK)

Realizácia v Austráii: Ross Bolleter (AUS), Nathan Crotty (AUS)

Realizácia v USA: Stefan Scott (USA), Dan Wiencek (USA)


SOUND OFF '97 - Projekt Piano Hotel je nositeľom Lengow Art Award. Rovnako ako je nevyhnutná existencia hotelov pre psov, bola pociťovaná potreba zriadiť hotel pre opustené, stratené, zničené, poškodené a zdemolované klavíry. Rovnako ako existuje potreba oslobodiť zvieratá, mala by prirodzene existovať aj potreba chrániť staré hudobné nástroje - pamätníky kultúrneho dedičstva. Spolok na ochranu a za slobodu klavírov prostredníctvom svojho hotela, či skôr útulku, poskytuje hudobným nástrojom resuscitačné služby ich umeleckou apropriáciou a reinterpretáciou. Práca umelcov v tomto procese je viac než len asanačná, pretože výtvarne poňaté akustické objekty znovuožívajú pred očami umeniachtivého diváka - poslucháča a už nie sú odsúdené na dožitie v kadejakých inštitúciách, ústavoch, skladoch či pôjdoch. Mentálne aj fyzicky postihnuté zdemolované klavíry sa svojou kvalitatívne novou prezentáciou opať začleňujú do plnohodnotného života a participujú na formovaní nášho kultúrnospoločenského prostredia. Náš Piano Hotel ponúka bed&breakfast, bezplatné parkovanie, umeleckú saunu a body-building, vo večerných hodinách spoločenské posedenie, hudbu, tanec a zábavu.