Profil

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Quarterly magazine for contemporary art published by Kruh in Bratislava since 1990.

Editor-in-chief: Jana Geržová.
Editor-in-chief Deputy: Michal Murin.

Selected issues
Selected articles
 • Michal Murin, "Ars Electronica", Profil 14-15, 1992, pp 24-25 (Slovak) PDF
 • Michal Murin, "John Cage v Bratislave", Profil 14-15, 1992, pp 36-38 (Slovak) PDF
 • Ľubica Krénová, "Videnie cez video", Profil 22-23, 1992, pp 1-3 (Slovak) PDF
 • Performance Art - monotématické číslo, (ed. Michal Murin) Profil 3, 1993, pp 1-15 (Slovak) PDF
 • Marvin Minsky, "Budúcnosť zjednotí vedu, umenie a psychológiu", Profil 3-4, 1993, pp 1-3 (Slovak) PDF
 • Michal Murin, "Ars Electronica ´93 - Osmy div sveta", Profil 8-9, 1993, pp 30 -31
 • Michal Murin, "Orlan - moje telo, text a jazyk", Profil 8-9, 1993, pp 31
 • Juraj Rakovský, "Osmy div sveta", Profil 8-9, 1993, pp 32 - 33
 • Katarína Rusnáková, "New York - Londýn", Profil 3-4, 1994, pp 16-17 (Slovak) PDF
 • Michal Murin, "Ars Electronica Linz", Profil 5-6-7, 1994, pp 22
 • Ľuba Lacinová, "Kybernetický priestor pre telo, intelekt a dušu", Profil 1-2, 1995, pp 2-9 (Slovak) PDF
 • Stephan Berg, "Keď sa obrazy učili lietať. Umenie a virtuálna realita", Profil 1-2, 1995, pp 10-15 (Slovak) PDF
 • Martin Šperka, "ISEA95 Montréal", Profil 1-2, 1995, pp 16-19 (Slovak) PDF
 • Michal Murin, "Ars Electronica", Profil 1-2, 1995, pp 20-27 (Slovak) PDF
 • Michal Murin, "Rádio-Art", Profil 4, 2000, pp 6-21 (Slovak) PDF
 • Michal Murin, "Ars Electronica", Profil 4, 2000, pp 22-37 (Slovak) PDF
 • Jozef Cseres, "Neinteraktívne umenie je mŕtve. Rozhovor s Donom Ritterom", Profil 4, 2000, pp 52-55 (Slovak) PDF
 • Jana Geržová, "Intermédiá a (alebo) multimédiá?", Profil 4, 2000, pp 64-65 (Slovak) PDF
 • Dieter Daniels, "Nové médiá", Profil 4, 2000, pp 66-68 (Slovak) PDF
 • Michal Murin, "C3. Rozhovor s Miklósom Peternákom", Profil 4, 2000, pp 56-64 (Slovak) PDF
 • Pavlína Morganová, "Umenie akcie 1965-1989", Profil 3, 2001, pp 6-15 (Czech) PDF
 • Andrea Bátorová, "Zopakovať jedinečné. Rozhovor so Zorou Rusinovou", Profil 3, 2001, pp 16-29 (Slovak) PDF
 • Andrea Bátorová, "Považujete akčné umenie za revolučné? Rozhovor s Luciou Gregorovou-Stachovou", Profil 3, 2001, pp 30-39 (Slovak) PDF
 • Gábor Hushegyi, "Actinart - medzinárodné sympózium", Profil 3, 2001, pp 40-47 (Slovak) PDF
 • Michal Murin, "Od utópií cez virtualitu k digitálnej realite", Profil 2, 2004, pp 80-93 (Slovak) PDF
 • Jana Geržová, "Rozhovor s Michaelom Bielickým", Profil 4, 2004, pp 88-90 (Slovak) PDF
 • Miloš Vojtěchovský, "Nástin: Gary Hill a videopoetika", Profil 4, 2004, pp 80-87 (Czech) PDF
 • Texts on computer art, Ars Electronica review, video art, interactive installations by Michal Murin
Links