Stanislav Ulver

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Nar. 1946, šéfredaktor čtvrtletníku Film a doba. Vedle současného hraného filmu, animace a dokumentu se zabývá zejména avantgardou a experimentem. Napsal řadu dílčích studií publikovaných do roku 1989 většinou v samizdatech nebo Filmu a době, poté i v Iluminaci, Analogonu, ASIFA News a řadě domácích i zahraničních katologů. V roce 1991 napsal knihu Západní filmová avantgarda. Edičně připravil a vydal i několik dalších knih, například scénář Františka Pavlíčka a Františka Vláčila Marketa Lazarová nebo obsáhlý sborník studií o českém animovaném filmu vydaný pod názvem Animace a doba. V r. 2004 jmenován profesorem. Od r. 2005 je členem redakční rady dvou významných mezinárodních časopisů věnovaných animaci: Cartoons a Animation: an interdisciplinary journal.


http://cas.famu.cz/?p=16