Studio erté

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Studio erté was founded in October 1987 in Nové Zámky as an association dealing with the organization of art events, mostly from the area of performance art. Since 1998 it organizes festivals, exhibitions, symposia, internet conferences and concerts of contemporary music, and publishes multimedia CD-ROMs, catalogues and video cassettes. Its annual international festival of performance art Transart Communication, organized since 1988, became wordly renowned. Cca 350 artists from 35 countries took part in the events organized by Studio erté till today.

Head: Jozsef R. Juhász. Other members: Ilona Németh, Ottó Mészáros, Attila Simon.

Literature[edit]

Books
  • Gábor Hushegyi, Zsolt Sőrés, Transart Communication, Performance & Multimedia Art Studio erté 1987-2007, Kalligram, 2008. 296 pp. Monografia dokumentuje dvadsaťročnú činnosť legendárneho umeleckého združenia Štúdio erté v anglickom, slovenskom a maďarskom jazyku. Skupinu založili József R. Juhász, Ilona Németh, Ottó Mészáros a Attila Simon v roku 1987 v Nových Zámkoch. Počas svojho pôsobenia sa združenie preslávilo organizovaním festivalov alternatívneho, experimentálneho a multimediálneho umenia, umením performancie, výstavnou, ale aj edičnou a edukačnou činnosťou. Aktivity zoskupenia nie je možné vnímať mimo spoločensko-politického kontextu strednej Európy v 80. a 90. rokoch minulého storočia. Práve spoločenská realita totalitného systému a menšinového geta boli príčinou ich vzniku. Činnosť skupiny v knihe priblížia texty Gábora Hushegyiho a Zsolta Sőrésa a rozsiahla obrazová dokumentácia. [1] (Slovak)/(Hungarian)/(English)
  • H. Nagy Péter, Michal Murin, Jozef Cseres, PARAF, Budapest, 2008. József R. Juhász's monography. [2]
Articles
  • Gábor Hushegyi, "Stúdio erté 1987-1997", in Transart Communication. 7th International Contemporary Art Festival - 8th International Contemporary Art Festival 1995-1996, ed. Jozsef R. Juhász, Nové Zámky: Studio erté, 1997. CD-ROM. (Slovak)/(English)
  • Michal Murin, Transart Communication - Studio erté CD-ROM, in Almanach, Bratislava: SCCA, , 1998. PDF. (Slovak)
  • Gábor Hushegyi, "Importance. Place et rôle du Studio erté (1987-1997) dans l´art de la (Tchéco)Slovaquie" [The Importance, Position and Role of Studio erté (1987-1997) in the Art of (Czécho)Slovakia], in Art Action 1958-1998, ed. Richard Martel, Éditions Intervention, Québec, Canada, 2001, pp 458-467. (French)
  • Michal Murin, "Joszef R. Juhász (and Transart Communication, Studio Erte)", in PARAF, Budapest, 2008. [3]
  • Sylvie Ferré, "Nové Zamky, cœur du monde !". (French)

See also[edit]

Links[edit]