Thomas Götselius

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Editor of the book series Mediehistoriskt bibliotek of the Swedish publishing house Glänta.

Books
  • Själens medium. Skrift och subjekt i Nordeuropa omkring 1500, Göteborg: Glänta, 2010, 472 pp. (Swedish) [1], Review, Review. First presented as a doctoral dissertation to the Stockholm University, 2010. [2]
Editor
  • with Eva Haettner Aurelius (eds.), Genreteori, Lund: Studentlitteratur, 1997. (Swedish)
  • Friedrich Kittler, Maskinskrifter. Essäer om medier och litteratur, eds. Otto Fischer and Thomas Götselius, trans. Tommy Andersson, Håkan Forsell and Lars Eberhard Nyman, Göteborg: Daidalos, 2003, 330 pp. ISBN 9789185722242 (Swedish) [3]
  • Michel Foucault, Diskursernas kamp: Texter i urval av Thomas Götselius och Ulf Olsson, eds. Thomas Götselius and Ulf Olsson, Höör: Symposion, 2008, 328 pp. ISBN 978-91-7139-788-1. (Swedish). A collection of essays by Michel Foucault. [4]
  • with Anders Olsson and Boel Westin (eds.), Vandring genom tiden: till Anders Cullhed, Symposion, 2011. (Swedish)
  • with Caroline Haux, Jesper Olsson and Per Anders Wiktorsson, Tal, makt, vansinne: en vänbok till Ulf Olsson, Symposion, 2014, 240 pp. (Swedish) [5]
Links