Umělec

From Monoskop
(Redirected from Umelec)
Jump to navigation Jump to search

Contemporary arts magazine published by Divus in Prague since 1997. Editor-in-chief: Palo Fabuš, former: Jiří Ptáček.

Literature
  • Jiří Ptáček, "Přece si nebudeme stavět monumenty. O knihách, časopisech a intenzitě. Rozhovor s Ivanem Mečlem" / "We're Not Going to Create Monuments. On Books, Magazines and Intensity. Interview with Ivan Mečl", in Mezi první a druhou moderností, 1985-2012 / Between the First and Second Modernity, 1985-2012, eds. Jiří Ševčík and Edith Jeřábková, Prague: VVP AVU, 2011, pp 365-374 & 375-382. (Czech)/(English)
Links