Viktor Ernest Maşek

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Victor Ernest Maşek (13 January 1937 - 20 September 2002) was an aesthetician, translator and theatre critic. He was the son of Hedwiga (born Ekhardt) and Carol Maşek, economist. He graduated from the Faculty of Philosophy in 1965 and obtained a PhD with the thesis Introduction to Information Aesthetics, published in 1972 under the title Art and Matematics. After 1989, he was director of the Nottara Theatre in Bucharest.

Publications[edit]

Arta naivă, 1989, PDF.

(in Romanian unless noted otherwise)

 • Mărturia artei. Eseu despre cunoaşterea prin artă [The Testimony of Art], Bucharest: Academiei, 1972.
 • Artă şi matematică. Introducere în estetica informaţională [Art and Mathematics. Introduction to Information Aesthetics], Bucharest: Editura Politică, 1972. The first Romanian text applying Max Bense's aesthetic theories to semiotics of visual art. The book is based on his PhD thesis, Introducere în estetica informaţională, 1971.
 • editor, Estetică, informaţie, programare [Aesthetics. Information. Programming], Bucharest: Editura Ştiinţifică, 1972, 216 pp. An anthology with texts by A. Moles, M. Bense, H. Frank, S. Maser, K. Alsleben, Mihai Dinu, Cezar Radu, Stefan Niculescu, and others.
 • Arta - o ipostază a libertăţii [Art - an Aspect of Freedom], Bucharest: Univers, 1977.
 • editor, Arta viitorului, Bucharest: Meridiane, 1979.
 • Literatură şi existenţă dramatică. Replici intr-o estetică a teatrului, Bucharest: Meridiane, 1983.
 • Arta de a fi spectator. Contribuţii la estetica receptării, Bucharest, 1986.
 • Spiru Vergulescu, Bucharest: Meridiane, 1986.
 • Designul şi calitatea vieţii, Bucharest: Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988.
 • Arta naivă, Bucharest: Meridiane, 1989.
 • Pariul cu teatrul: Idei la rampă, Bucharest: Tehnica, 1998.

See also[edit]

Links[edit]