Difference between revisions of "* Performance Art"

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search
Line 401: Line 401:
  
 
..........................
 
..........................
 
 
 
 
2003
 
 
 
• Múzeum v signature, časopis Arch 11/2003
 
• „Knee-puff“ Mix (studio plunderphony, July 2003)
 
• Obhajoba doktorantúry s výstavou SIGANTURES
 
• Bio – chron, Artist Village, Taipei, Taiwan
 
• Pont de la différ&nce  and The Last Supper, TIPAF -  Taiwan Performance Art Festival, Taipei, Taiwan
 
• NIPAF Spring Seminar, Nagano, Japonsko
 
• Pont de la différ&nce  and The Last Supper,  NIPAF –  The 10th Nipon Performance Art Festival, Tokyo, Nagoya - Aichi, Kyoto, Osaka, Nagano, Japonsko
 
• Contemporary art Museum in Signature, Your name in my signature, performance, Gallery B&b, Nagyoa Art University, Architecture & Design Department, Aichi, Japonsko
 
 
March 18 Art Complex 1928, Kyoto
 
 
'Dental Koto'-Performance with Jozef Cseres, Michal Murin and gal (special guest)
 
Part of the Nippon International Performance Art Festival 2003.
 
 
http://www.pan-kyoto.com/ac1928
 
 
 
2002
 
• On je rád feministka, Buryzone, Bratislava
 
• Rotterdamská Madona, Madona v slovenskom výtvarnom umení, Nitrianská galéria, Nitra
 
• LSSD, HÍD, výstava, (Filko, Adamčiak, Kalmus, Koller, Murin, L&H)Vajda Lajos Studio, Sentendre, Maďarsko
 
• „Signature Office“ introduction of Contemporary Art Museum in Signature, ERNST MUSEUM, Nemzetkozi Performance Találkozó, Budapešť
 
• Performance Art Exhibition, MaMu, Budapešť
 
• Roland Barthes kontra Michal Murin, Typewriting Aloud - Typoxxs Allowed, SOUND OFF, Galéria umenia, Nové Zámky
 
• The Last Supper, performance, Transart Communication Festival, Nové Zámky, Slovakia, October 2002
 
• Pont de la différ&nce, performance, Transart Communication Festival, Nové Zámky, Slovakia, October 2002
 
• Pont de la différ&nce, Vajda Lajos Stúdió, Szentendre, Hungary, September 2002
 
• TRANSART COMMUNICATION, performance „Signature Office“, Nové Zámky
 
• HÍD - Vajda Lajos Stúdio, Szentendre, performance „&“ (PONT DE LA DIFFÉR&NCE) – L&H
 
• MittelFest 2002, SUPERDOWNLOAD, AREA 06, Cividale, Italy
 
• TEXT IN ART - SLOVO A OBJEKT (prednáška o doktorandskej práci) , FaVU, VUT Brno
 
• Kölner Gesellshaft für Neue Musik, Kolín – (s J. Cseresom)
 
• LENGOW&HEarRMEyeS - CUBA-CULTUR, Münster
 
• ROSENBERG MUSEUM, Mains D´oeuvres, Saint-ouen, Pariž,, performance - Minimal violin in attack ampliphiers
 
• „Paganiniho penis“, String them up, výstava,  Mains D'Oeuvres, Paríž
 
• CD-ROM EUROPATRAIN 2000, Krakow
 
 
 
2001
 
 
• Signatuúry, Zavlečenie ..., LIGHTHouse, Tatranská galéria, Poprad
 
• Akčné tendencie na Slovensku 90. rokov, Nitrianská galéria, Nitra
 
• Akčné tendencie na Slovensku 90. rokov, Tatranská galéria, Poprad
 
• Umenie akcie 1965 – 1989, SNG, Bratislava
 
• Ready to ..., Roxy Gallery, IKG a FCCA, Praha
 
• LIGHThouse, Galéria J. Koniarka, Trnava
 
• Plank Down the Ready!  (installation, „Check- In/Check-Out“, IKG Meeting, NoD, Prague, October, 2001)
 
• Globálny a lokálny A. Warhol, Múzeum Andy Warhola v Medzilaborciach, Prešov
 
• Rachel Rosenbach je muž, Mienkotvorné masmediálne manipulácie, Leťte moje slová kam chcete, robte umenie, Dart 1/01
 
• Unuďte sa na smrť, Mienkotvorné masmediálne manipulácie, Leťte moje slová kam chcete, robte umenie, Čas 10/01, str. 40
 
• Leťte moje slová kam, chcete robte umenie (1989), Actinart, SNG, Bratislava
 
• Partitúra k popukaniu, FaVU Brno
 
• Signatura – interpretácia grafickej partitúry, Pupíková partitúra, performance, Galérie Střepy, Brno
 
• Objekt – Text – Zvuk, Galerie Strěpy, výstava, Brno
 
• Household Continental, (spoluautor J. R. Juhász), Interakcje 2001 - Piotrkow Trybunalski
 
• Household Continental, (spoluautor J. R. Juhász), Wroclaw - mjeska Galeria
 
• Umenie akcie 1965 – 1989, SNG, Bratislava
 
• Odhalenie monumentálnej maľby ako dokumentácie akčného umenia, lecture performance, Umenie akcie 1989 –2000, Tatranská galéria, Poprad
 
• Household Continental, (spoluautor J. R. Juhász), performancia, Tatranská galéria, Poprad
 
• Umenie akcie 1989 – 2000, Tatranská galéria, Poprad
 
• LIGHThouse,  Považská galéria, Žilina
 
• Not So Good Music, Galéria J. Koniarka, Trnava
 
• Performance/Intervention on Photography, Multimedia Arts Gallery, Novi Sad
 
 
2000
 
• Piano Hotel, CD – ROM katalóg, SOUND OFF 1997, Bratislava
 
• LENGOW & HEarRMEyeS meet Teatro Carnevalo, Performance festival, Sklenená louka, Brno
 
• LENGOW & HEarRMEyeS meet Teatro Carnevalo, SOUND OFF - PUPANIMART, medzinárodný festival, Nitra
 
• The Rosenberg Museum, Galerie Střepy, Brno
 
• The Rosenberg Museum, festival Alternativa 2000, Praha
 
• Not So Good Music, festival Alternativa 2000, Praha
 
• Ligabuebuebue (Movie 3), Transart Communication – Human Body Electronics, Nové Zámky, (s P. Kalmusom, M. Deliom a D. Šubíkom)
 
• Traffic Situations, Transart Communication – Human Body Electronics, Nové Zámky, medzinárodný festival
 
• Traffic Situations, Central European Art Meeting, Budapest
 
• Radio Art CD SOUND OFF 1999 – 2000, záznam z akustického performance, L&H, medzinárodný internetový projekt
 
• Félreűtesek Feszt, Őszi Festival a MU Szinházban, Magyar Műhely, Budapešť
 
• IMAF 2000, 2nd International Multimedial Art festival, MAS Gallery, Odzaci, YU
 
• Central European Art meeting, Kispest, Budapešť
 
• REALITY/REAL (E)STATE, SCCA, Bratislava
 
• Traffic Situation – Jestem Drogom?, Europartrain, medzinárodný performance festival Krakov, Poľsko
 
• ZOE - MUROE MODEL 2000, ART IN WINDOWS, medzinárodný festival, N89,  Nitre
 
• Media Model, Intermedia - C3, Mucsarnok, Budapešť
 
• Art In Residence, Reality/Real (E) state, SCCA, Bratislava (s P.P. Cora)
 
• Prevoz M. Murina a P. Kalmusa, Performance Art Festival, Komoča
 
• KLAUZURY, VUT, FaVU, ateliér intermédiá, výstava a performance, Brno
 
• Performance B. Ferrando a La paintre NATO, videoprednáška, FaVU, Brno
 
• Zvukové objekty a performance na Slovensku, prednáška, FaVU, Brno
 
 
• Human body fog, videoinštalácia, festival tanca Bratislava v pohybe, Café Roland, Bratislava
 
• Kredit jazyka, J. Cseres a študenti FaVU, Galéria Střepy, Brno
 
• Videoprezentácia performance B. Ferrando a La paintre NATO, prednáška, FaVU, Brno
 
• Zvukové objekty a performance na Slovensku, prednáška, FaVU, Brno
 
• LENGOW & HEarRMEyeS: Menia súčasné diela definíciu hudby, workshop, AEGEE, Bratislava
 
• AXIS MUNDI – pramene umenia 20. storočia, SNG – Galéria insitného umenia, Pezinok
 
• Život a dielo P. Kalmusa, prednáška, galéria Priestor, Bratislava
 
• Mail-art (i)lustrácia, kurátor Kalmusovej participácie  na projekte Malík urvi, galéria Priestor, Bratislava
 
• 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení, SNG, Bratislava
 
• LENGOW & HEarRMEyeS meets Jon Rose, performance, SNG, Bratislava
 
• AXIS MUNDI – pramene umenia 20. storočia, SNG – Galéria mesta Bratislavy
 
• KLAUZURY, VUT, FaVU, ateliér Intermedia, výstava a performance, Brno
 
• The Wire 3/2000 – recenzia CD The left hand of the universe, str. 24, Londýn, UK
 
• RADIO ART – prednáška s prezentáciou projektu, VUT Brno, Fakulta výtvarných umění, Nové média v umení, (M. Vojtěchovský)
 
• LENGOW & HEarRMEyeS v Starom Divadle, Nitra
 
• LENGOW & HEarRMEyeS  Meet the Radio Artists (with Gordan Paunovič, Pál Tóth, Norbert Math and Andrea Sodomka), akustický performance s internetovým rádiovysielaním, Sound Off 2000, Artists B-Day – Wiencouver, ORF – Kunstradio Viedeň, B-92 Free Belehrad, Tilos Radio Budapest, live realizácia, Nové Zámky http://thing.at/orfkunstradio/2000A/ART_BDAY/main.html
 
 
 
 
 
1999
 
 
• Piano Hotel, internetový katalóg z výstavy a performance LHU
 
http://nic.savba.sk/logos/mca/sneh_pages/sndoff97.html
 
• Performnace festival, Cuba-Cultur, Münster, Nemecko
 
• Performance art in NRW, ASA – European, Moltkerei Werkstatt  Kolín, Nemecko
 
• EGO-DEO, Hommage a Ladislav Klíma, performance - prednáška, Sklenená Louka, Brno
 
• Hundreds and Hundreds of Legendary Higginses, L&H, performance, Hommage a Dick Higgins, Ernst Múzeum, Budapest, Hungary
 
• Hommage a Dick Higgins, výstava, kurátor L. Beke, Ernst Múzeum, Budapest, Hungary, http://www.sylvie-ferre.com, detail http://www.sylvie-ferre.com/higgins/oeuvre5.html
 
• VIOLIN IMM, Galeria MaMu, reinštalácia výstavy zo sympózia, Budapešť
 
• GlobalMix,  Audio Art Festival '99, Goethe-Institute Krakov, Poľsko 
 
• MATRIXXX (s P. Kalmus), Human Body Electronics, 11th international performance art festival, Nové Zámky
 
• Rodere dentem dente - Hommage a Roland Barthes, Human Body Electronics, 11th international performance art festival, (s J. Cseres, F. Hautzinger, B. Patterson, B. Ostertag), Nové Zámky
 
• We Think the body Electric,  Budapesti Őszi Festival, Human Body Electronics, 11th international performance art festival, , L&H, lecture performance, art – friction with oaraograse the Francois Dallegret’s art utopia, Műcsarnok, Budapest, Maďarsko
 
• MATRIXXX (s P. Kalmus), 2. Dni moravského experimentálneho umenia, Sklenená Louka, Club RHIZ, Viedeň
 
• HERZBAUM (for J.G.),  internetový projekt, MERZmuseum, http://front.bc.ca/artbarns/html/index.html
 
http://www.thing.or.at/orfkunstradio/PROJECTS/SCHWITTERS/EXHIBITS/cseres.html
 
• The Dark Side of the EI Huis, videoinštalácia & koncept, Experimental Intermedia House, Gent, Belgium
 
• Prijímací pohovor, akcia z cyklu Urob so mnou udalosť, FaVU, Brno
 
• AUTORADIO – Radio Art performance, Linz – Bratislava, privátny performance
 
• New Acquisitions for The Rosenberg Library, L&H, inštalácia, Violín IMM, Violín, Slovakia
 
• £ENGOW & HEyeRMEar$: Games That Money Can Buy (Inter Arma Silent Musae), ARTEKSPO 99, Novi Sad, Yugoslavia
 
• Het wonder van tarwe, mail – art project „Bread at Dinner“, Sidac Studio, Leiden, Holandsko
 
• LENGOW & HEyeRMEarS Meet Otomo Yoshihide & Sachiko M: Warholes/Warhol Memory Disorder (with DJ Mao and Peter Skala), akustická inštalacia, Múzeum moderného umenia Andy Warhola, Medzilaborce
 
• Travelling Art Museum, Medzilaborce, počas výstavy Warholes
 
• Hand prints, mail – art project, Múzeum moderného umenia Andy Warhol, Medzilaborce
 
• LENGOW & HEarRMEyeS, art príloha časopisu Magyar Muhely, Budapešť, Maďarsko
 
• Pamätná tabuľa pre Egodeistu, akcia, park Kamík, Praha
 
• Si moc a v moc sa obrátiš/ Si moč a v moč sa obrátiš, akcia, sympózium Agora, Pepsi Sziget festival, Budapešť
 
• Agoraphobia (with duo S.K. inštalácia Antiagorafóbický - klaustrofilický box LENGOW & HEarRMEyeS, sympózium  Agora - Pepsi Sziget, Budapešť, Hungary
 
• STRING ´EM UP - The Rosenberg Museum, kolektívna výstava, kurátor J. Cseres, Fluxeum - Humor Kirche, Wiesbaden-Erbenheim, Germany
 
• ViolinCross (with Stevie Wishart), performance, Fluxeum - Humor Kirche, Wiesbaden-Erbenheim, Germany
 
• JUKE BOX - revízia a inventarizácia starých a obohraných platní, reinterpretácie diel Erica Andersena, Dicka Higginsa, Petra Kalmusa, Milana Knížáka, George Maciunasa, Michala Murina, Bena Pattersona, Mieko Schiomi, Tomasa Schmita, Rachel Rosenbachovej, Ben Vautiera  v podaní performerského dua Peter Kalmus & Michal Murin, performance, Sklenená Louka, Brno
 
•Koncepcia dôchodkového zabezpečenia umelcov a teoretikov umenia, performance, Sklenená Louka, Brno
 
•Konkurz SNG, akcia z cyklu „Ich činy sú moje hry“, MK SR, Bratislava
 
•STRING ´EM UP - The Rosenberg Museum – kolektívna výstava, kurátor J. Cseres, V2 Rotterdam
 
•LENGOW & HEyeRMEarS Meet Ben Patterson: The Stringent Stringers, performance, String ´Em Up/Rosenberg Museum, V2, Rotterdam, Holland
 
•Self interactiv violance violin, live akustická inštalácia – performance, STRING ´EM UP - The Rosenberg Museum, V2 Rotterdam
 
 
 
 
1998
 
•Zdravotní potíže, diéty a cvičení performeru (spolu s J.Valoch, M. Palla, V. Stratil, P.Kalmus, J. Steklík), akcia, Kabinet múz, Brno,  autor projektu M. Murin
 
•Kandidát na funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej národnej galérie, výberove konanie ako akcia „Ich činy sú moje hry“, priestory Ministerstva kultúry SR
 
•Akční Praha,, ROXY klub, M.Murin: Zdravotní potíže, diéty a cvičení performeru (spolu s M. Palla, V. Stratil, P.Kalmus), Spomalený presun návykových látok (s P. Kalmus)
 
•Erotická E55, scéna, réžia a hudba pre performance podľa námetu P.Kalmusa, MALAMUT, Ostrava
 
•Spomalený prevoz M. Murina a P. Kalmusa,  MALAMUT – performance festival, , Ostrava
 
•More Kolářian Than Collage - Kolářovskejší než koláž, performance, LENGOW & HEarRMEyeS in Budapest, Ludwig Museum
 
•Pokus o únik z času, s P. Kalmusom, Transart Communication, Műcsarnok, Budapešť
 
•Pokus o únik z času, s P. Kalmusom, Transart Communication, Nové Zámky
 
•“Sú žlté nohavice lepšie ako ženské prsia?“ akcia pre projekt TRIPTYCHON (s J. Rose, W. Puntigam), Transart Communication – Sound Off, Nové Zámky
 
•LENGOW & HEyeRMEarS Play For You According Taste Of September L.t.d - LENGOW & HEarRMEyeS hrajú podľa chuti September s.r.o. , Travelling Art Museum – inštalácia, Sound Off, Nové Zámky
 
•LENGOW & HEyeRMEarS Meet Ben Patterson: From Fluxus To Subconsciousness, From Rhizome To Polyphrenia
 
• ...příští vlna/next wave...festival, Skleněná Louka, Prague - Brno, Czech Republic
 
LENGOW & HEarRMEyeS meets Ben Patterson, festival Next Wave, Praha,
 
• Defalcation, §248 - Sprenevera/Dokonalý zločin, inštalácia, LENGOW & HEarRMEyeS, ...MEDZI...,  Skalica
 
• Off The Wagon Again - LENGOW & HEarRMEyeS apropriácia, projekt Travelling Art Museum, AGORA - sympózium, PEPSI Sziget festival, Budapešť, Maďarsko
 
•PAIDEAE – ILYNX, performance, At home Gallery, kurátor M. Vojtěchovský, Zívanie
 
•Meditácia na Prantlovom kameni, Piešťanské parky, performance, internetová prezentácia a videoprezentácia na sympóziu Laboratórium, Vyšné Ružbachy (s P. Kalmus)
 
• A.K.T.II, Pokus o únik z času, s P.Kalmusom, Dom umenia, Brno a text pre katalóg A.K.T. II – Umenie akcie na Slovensku v 90. rokoch
 
•RITES De Pasage - sympózium Plasy, Centrum pre META – Média, Česká republika
 
 
 
 
* 1997
 
 
•The Left Hand of the Universe, multimediálne (vizuálno-akusticko-divadelno-literárne) performance - oratórium  (Ross Bolleter (AUS), Zdenek Plachy (CZ), Milan Adamčiak (SK), Stefen Scott (USA)),  At Home Gallery - Synagóga Šamorín
 
•flexible:X PERFORMER operationwork, Galerie kunst der zeit gmbh, Dražďany, Nemecko
 
•THE  DEATH OF CURATOR, Performance Art Festival Malamut, Ostrava
 
•Mäsiarov portrét, VII. časť, Pig Barrel - Zakáľačka, viDEOperformance, TransArt Communication 5, Nové Zámky
 
•VERTIGO ANTIBORUS - hra v kocky, s P. Kalmusom, TransArt Communication 5, Nové Zámky
 
•Hudobné artefakty a ekofakty od eocénu až po futurocén, vizuálno-akustická inštalácia s performance pre LENGOW & HEyeRMEarS TRAVELING ART MUSEUM, s J. Cseresom, sympózium Kép-Ze-Let v Múzeu Viktora Loisa pri Bánskom Múzeu, Tatabanya, Maďarsko
 
• LENGOW & HEyeRMEarS TRAVELLING ART MUSEUM, vystavný projekt pre budúce tisícročie
 
•VERTIGO ANTIBORUS - hra v kocky, s P. Kalmusom, PERMANENT PERFORMANCE - Performance Art Festival, Galéria G4, CHEB
 
 
* 1996
 
•SubRosa - SubTerra, sympózium, Kláštor Plasy
 
•A Memory Palace, sympózium, The Artists Museum, Lodz, Poľsko
 
•URBAN ABORIGINAL - performance, ...MEDZI..., intermediálny festival, Skalica, s M. Adamčiakom
 
•BARLA - Video - journal, prezentácie - Synagóga Nitra v rámci festivalu Divadelná Nitra, TransArt Communication 4 - Nové Zámky, BEE96CAMP Bratislava
 
•VERTIGO - anhedonická anomiofília, viDEOperformance, TransArt Communication 4, Nové Zámky
 
• Urýchlený prevoz slimákov, akcia s P. Kalmusom, TransArt Communication 4, Nové Zámky
 
•Princíp peepshow vo výtvarnom umení, prednáška s prezentáciou objektov, medzinárodná konferencia "SHOW ako forma estetickej komunikácie a výrazový princíp", Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FHV VŠPG v Nitre, publikované v zborníku a časť v mesačníku Kankán 2/97
 
•Smrť bankového úradníka, Bankový úradník v lone undergroundu - komunikácia s M. Kozelkom, Performance Art Festival Malamut, Ostrava
 
•VERTIGO ANTIBORUS - hra v kocky, performance s P. Kalmusom, Performance Art festival Malamut, Ostrava
 
 
1995
 
•Performance Art - edukačný videoperformance, TransArt Communication 3, Nové Zámky
 
• Eine Kleine Langweiliche Nachtmusik (s M. Adamčiakom), akustický performance, TransArt Communication 3, Nové Zámky
 
•SISkia KaGeBová, videoperformance, Performance Fest Malamut, Ostrava
 
•Urýchlený prevoz korytnačky, akcia s P. Kalmusom, Performance Fest Malamut, Ostrava
 
•Pivné kvarteto, s J. Suruvkom a P. Kalmusom, Performance Art Festival Malamut, Ostrava
 
• ANIMA ANIMUS- performance, Galeria Zlatno oko, Novi Sad, YU
 
•Globálne a lokálne v umení konca storočia, prednáška na medzinárodnom umelecko-teoretickom sympóziu Umenie deväťdesiatych, Galeria Zlatno oko, Novi Sad, YU
 
•International Mail Art Show, Museo National, Havana, Kuba
 
•Performance načierno, Galéria mesta Bratislavy
 
 
1994
 
• Fragmenty z etnoparku - Asimilovaný Rusín, Intuitívny individuálny folklór, Slovenská národná baroková antika, rustikálna adjustácia, performance - inštalácia, Happy Gallery kolektívna výstava Päť umelcov zo Slovenska (S. Filko, M. Adamčiak, P. Kalmus, P. Rónai), Belehrad, YU
 
* Mäsiarove tančeky, akcia, nám. SNP, Bratislava
 
* iDEOMANIAC AS FUCKMEDIUM, mail art projekt
 
* Otvorená komunikácia s verejnosťou, Mienkotvorné masmediálne manipulácie, akcia, nám. SNP, Bratislava
 
 
 
1993
 
* NEW SLOVAK RADICAL CensorSHIT II. - SONDA DO SLOVÄKOVEJ DUŠE – mixmedialny videoperformance pre mix - mediálne podujatie Severné Anglicko na Severnom Slovensku, Tatranská galéria - Elektráreň, Poprad
 
* Pray of Egodeist, akcia pre foto a olejomaľbu v "Kostole"
 
* Zemné divadlo, performance, Severné Anglicko na Severnom Slovensku, Tatranská galéria - Elektráreň, Poprad
 
* Mestská galéria Znojmo, performance na vernisáži M. Pokorný
 
* Medzinárodný divadelný projekt "Surabaya Johnny", Gelsenkirchen, Nemecko (org. ARTSCENICO s BROUHAHA FEST, Liverpool)
 
 
1992
 
* Pastier tela, performance na vernisáži M. Pokorný, Castle Gallery, Ostrihom, Maďarsko
 
* Exhibícia existencie - akcie
 
* EGO-DEO 1984, 1987, 1990, 1991 - Modlitba egodeistu - text, 1992 - Text ako citát
 
* Legnavské tančeky, Galéria mladých, Brno, vernisáž M. Magniho
 
* Samovražda závesného obrazu - Kŕmenie mŕtveho obrazu, prednáška a performance, Galéria ARTdeco, N. Zámky
 
* "Individual Intuitive Folklor" - International Performancefest - Postdam (Nemecko), s P. Machajdíkom
 
* SOLO SLOVAKIA (Mäsiarove tančeky) - Berliner Festwoche - Grenzenlos Prag - Berlin, Die Leichtigkeit das Klang, s P. Machajdíkom
 
* Festival undergroundovej kultúry (B), Karlove Vary
 
* Mäsiarove tančeky, Noc v STOKE, Bratislava
 
* Pocta Cavelinimu, Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, Medzilaborce, mail art
 
* Ako som kopal hroby pre Pallových mumifikovaných slimákov, akcia, park v Nitre
 
* Zemné divadlo, (BALVAN a M. Palla), Divadelná Nitra
 
* CensorSHIT - Kinetické manipulácie - cirkus, performance pre haldu divadelných rekvizít, 10 hercov a manipulantov a prerobené hľadisko, Dni inšpiratívnych vystúpení, Trnavské divadlo
 
* LOKAJ - FOREVER?- happening na otvorení Slovenskej kreditnej banky, s M. Adamčiakom
 
 
1991
 
* FIT - Festival Intermediálnej Tvorby , (TMC a B), Bratislava
 
* TANEC HYPOCHONDRA - Spišská Nová Ves, divadelný festival (B)
 
* Večery novej hudby, (s TMC), Bratislava
 
* MOREN MURIN - Svícení jara, Poľská ambasáda, Praha
 
* Burlaci na Volge, interpretácia, akcia, Slov. národná rada, Bratislava
 
* PATAFUNUS - dokumentárno - hraný film, záznamy z akcií, pre STV
 
* Všeobecná čs. výstava, (TMC a B), Praha
 
* BOREDOM - NUDA - ako inšpiračný zdroj, otvorený projekt
 
* Individuálny intuitívny folklór, Interrooms - MIX MEDIA PERFORMANCE, Bardejovské kúpele
 
* Mäsiarove tančeky, Alternative Art Festival, Nové Zámky
 
* SAN FRANCISCO - Performance Art Festival, (B), Bratislava
 
* NA KOBERCI - akcia, cenzúrno politická reakcia na články v Katolíckych novinách a Zmene o mojom texte v Kultúrnom živote, ktorý bol o San Francisco Performance Art Festivale v Bratislave a ktorý sa uskutočnil aj v kostole Klárisiek, spoluúčasť L. Snopko, M. Adamčiak, P. Uličný a zástupcovia biskupského úradu v Bratislave, Ministerstvo kultúry SR, Bratislava
 
* TANEC HYPOCHONDRA - sólo, Scénická žatva,(B), Martin
 
* TANEC HYPOCHONDRA, Experimentálne divadlo zo Slovenska,(B), Brno
 
* Dance of Hypochonder - performance, vernisáž výstavy Jaro Košš, Ambasáda ČSFR, Viedeň
 
* Eunuchove frustrácie, performance, Nitrianska štátna galéria, (J. Košš)
 
* Die Trotzigen, (B), STÄDTISCHE MUSEEN Heilbronn, Nemecko,
 
* Europaisch Kultur WerkStatt, (s TMC), Weimar - Nemecko
 
* Béla Bartók symposium, (s TMC) - Szombathely, Maďarsko
 
* Sochársky salón (B), Šarišská galéria Prešov
 
* M+, Bratislava, vernisáž P. Kvičalu, (B)
 
* Konceptualizmus v hudbe - performance s TMC, Galéria mesta Prahy, Dom u kamenného zvonu, Praha
 
* Sněmovní, Dům U divého muže, (s TMC) Praha
 
* Festival experimentálnej hudby, (s TMC), Brno
 
* Sen o múzeu, (s TMC), Považská galéria umenia, Žilina
 
* Geometria v poľskom sochárstve, (s TMC), SNG, Bratislava
 
* Mienkotvorné masmediálne manipulácie, otvorený koncept
 
* Transmusic Médiá, film pre STV
 
 
1990
 
* Konvergencie Ovsište (B a TMC), Bratislava
 
* Hudba pre klavír - realizácia verbálnej kompozície - akčná hudba
 
* Belopotockého divadelný Mikuláš - víťaz republikovej súťaže (B)
 
* 3. experimentálno umelecko-literárny festival, (B) Nové Zámky
 
* Mirrors (B) - performance, vernisáž výstavy Laco Čarny, Marianka
 
* Scénická žatva (B), divadelný festival, Martin
 
* Festival atraktívneho divadla,  (B), Zvolen
 
* Večer alternatívy (B), Elam - klub, Bratislava
 
* Sebaukameňovanie, ako dôskledok nevydareného ukrižovania vlastného spôsobu myslenia. Marmolada, Taliansko 7.7.1990, privátne performance
 
* Legnavské tančeky, Slowakische Woche (s TMC), Regensburg, Nemecko
 
* Tančeky pre kleptomaniaka v Nemecku - uzavreté performance, Regensburg, Nemecko
 
* Erotische Nachtmusik - Beer masturbations, Noc v Ovsišti (recitácia vlastných textov)
 
* Žranica pre a proti - radikálna protestná demonštrácia - teatralizovaný politický míting, happenning, nám. SNP, Bratislava
 
* Medzičas I. - Zatrpknutý mladý muž (r. B. Uhlár)
 
* Podhubie-podhudbie, (s TMC), podchod na Mierovom nám., Bratislava
 
* Mezinárodný festival experimentálnej hudby, (s TMC), Bratislava
 
* Meditation made in action, Večery novej hudby, (s TMC), Bratislava
 
* Teatralizácia bicích, Meditácie, festival People to people, (s TMC), Praha
 
* Dni novej slovenskej hudby, (s TMC), Bratislava
 
* Flux fest (s TMC), Bratislava
 
* Dirigentské manipulácie (s TMC) - Querdurch moderného rakúskeho umenia, Dom umenia, Bratislava
 
* Umenie proti totalite, (s TMC), Bratislava-hrad,
 
* Konzumná a flambovaná hudba, Odideologizovanie LP - performance, vernisáž T.Sládek a M.Kern ml., Galéria mladých, Bratislava
 
* Hommage ..., s M. Adamčiakom, Interpretácie, Bratislava, Slovenský rozhlas
 
* Pop - Music, hudobné performance, Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, (s TMC), Medzilaborce
 
* Partizánske divadlo - performance, Šarišská galéria, Prešov
 
 
1989
 
* Malý /veľký/ Tresk, festival alternatívneho umenia (B), Bratislava
 
* ...si vyžaduje amputáciu poslednej končatiny ( ...= Československo ) - akcia, Veľký (Malý) Tresk, Bratislava
 
* Feelings - Hommage a MOMA 60 - New York, koncept inštalácie – projekt múzea pre jediné dielo, múzea v predstave, odpoveď K.Varnedoa- riaditeľa MOMA
 
* Simultánnne improvizácie - koncept hudobného mostu Bratislava - Perth (Austrália)
 
* Mojím choreografom je smrť, performance, Deväťrýchlostný oblačný bicykel, MDKO Trnava
 
* UROB SO MNOU UDALOSŤ - vyhlásenie celoživotného, otvoreného performancu
 
* 2. experimentálno umelecko-literárny festival, (Balvan), Nové Zámky
 
* divadelný performance (Balvan) na vernisáži výstavy Nová slovenská fotografia, Bratislava
 
* Sexuálne deviácie (Balvan), performance na vernisáži výstavy Ľubo Stacho, Bratislava
 
* Vernisáž na výstave, Slovenská fotografia (B), Brno
 
* Galéria pod podloubím, Olomouc, (B)
 
* Noc kúzelníkov, Bratislava a reinštalácia Dom slovenského umenia v Praha
 
 
 
1988
 
* Kumšty I. (B), DK Ovsište, Bratislava
 
* Break the curtain, info mail art akcia
 
* Poetická Lýra, (B), Bratislava
 
* URE IMO - tanečno - akustické performance pre dynamickú, pohybovú recitáciu onomatopoických textov, 1. experimentálno umelecko-literárny festival, Nové Zámky
 
*  Weise Harlekin (s M. Kozelka, V. Stratil), výtvarno - tanečno - hudobný performance, 1. experimentálno umelecko-literárny festival, Nové Zámky
 
* Dni alternatívneho umenia,(B), Rožnov pod Radhoštem
 
* Du bist ein Vogel, Hommage a K. Stockhausen, Objekt a vítr, Sovinec, akcia reinterpretovaná fotografom Ľ. Stachom ako Pocta J. Palachovi
 
* Bonifácová zamrznutá mucha, (B), subkultúrne prezentácie, (Balvan, Ronai, ...), Klub Mladá garda, Bratislava
 
* Biela, Noc kúzelníkov,  UND, Prešov
 
 
1987
 
* Pamiatky a súčasnosť - Pocta strednej Európe, Bratislava
 
* Hommage a Cage, Nichi Nichi Koriko Nichi Bratislava - Praha, zatajená akcia na 4 roky a 33 mesiacov
 
* DIVADLO pre prírodu a aktéra bez dokumentácie - GREEN CONTACTS, Kladno, Legnava, Nízke Tatry
 
* A Visual Composition - Feelings and Moment with Own Music in Mind, text ako partitúra pre multimediálne performance - Warneműnde, Nemecko (DDR), realizované tiež 18.6.1989 v Dog Beach, Leighton, West Australia, realizátori: Ross Bolleter - akordeón, Linda Rossen - flauta, Lindsay Vickery - bass klarinet, John Austin, Terry Mayberry. Druhá realizácia Rossom Bolleterom v 1991.
 
* Óm namo narajana - akcia, pozdravná meditácia Nízke Tatry - Joga Camp Himaláje - India
 
* Exteriéry I., (BALVAN), Bratislava
 
* Dni alternatívneho umenia, (BALVAN), Rožnov pod Radhoštěm
 
* ARS SLOVAKIA - projekt celonárodného performancu pre uvedomenie si národnej príslušnosti Slovákov - nezrealizované, publikované v r. 1992 v Medzičasopise
 
* "01" - pocta ARS ELCTRONICA, performance pre terminálovú sieť, tlačiareň, tanečníka a software art - generátor náhodných čísel, MEOPTA, Bratislava
 
* Koncerty pre lisy, MEOPTA, Bratislava
 
 
1986
 
* Zemná hudba - archeomusic, Pamiatky a súčasnosť - Bukovohorská kultúra a hudba, Bratislava
 
* KRUH - Labyrint, divadelné akcie, protoBALVAN DK Ovsište, Bratislava
 
1985
 
* Hry hier - projekt vytvárania multimediálneho priestoru, prezentované, nerealizované
 
* Divadlo hudby K. Stockhausen-Sternklang - hvezdáreň Prešov
 
* Interpersonálne vzťahy, kontakty a konflikty, sociogramy ako forma umeleckej komunikácie
 
 
1984
 
* EX - EX - akcie odkazujúce na exkrementy
 
* Verbálne socio akcie - Teória stien spoločnosti, Teória všeobecného pesimizmu mladej generácie, Teória extremalizácie styčných plôch, VŠE - FR-EMV, Bratislava
 
 
1983
 
MOPRE - experimentálne divadlo, Prešov
 

Revision as of 20:08, 2 March 2006

First public performance in 1984.

 • 1994 in skc in Beograd with Stano Filko.

A.K.T. II, Dum umění Brno, http://www.dumb.cz/D_G99/g99_vystavy_2006/g99_2006_cz.html
Are yellow trousers better than womens breasts? TRIPTYCHON (Jon Rose), http://www.servus.at/pntgm/trip10.htm

http://www.tura.com.au/events/totallyhuge/2005/programme/ruinedPianoConvergance.html

TEXTS: Performance art in Slovakia http://www.asa.de/magazine/iss4/11murin.htm Book about Studio erté (*1987) http://www.studio-erte.sk.
HOME FESTIVAL: Transart Communication (from 1988)


2003


 • Múzeum v signature, časopis Arch 11/2003
 • „Knee-puff“ Mix (studio plunderphony, July 2003)
 • Obhajoba doktorantúry s výstavou SIGANTURES
 • Bio – chron, Artist Village, Taipei, Taiwan
 • Pont de la différ&nce and The Last Supper, TIPAF - Taiwan Performance Art Festival, Taipei, Taiwan
 • NIPAF Spring Seminar, Nagano, Japonsko
 • Pont de la différ&nce and The Last Supper, NIPAF – The 10th Nipon Performance Art Festival, Tokyo, Nagoya - Aichi, Kyoto, Osaka, Nagano, Japonsko
 • Contemporary art Museum in Signature, Your name in my signature, performance, Gallery B&b, Nagyoa Art University, Architecture & Design Department, Aichi, Japonsko

March 18 Art Complex 1928, Kyoto

'Dental Koto'-Performance with Jozef Cseres, Michal Murin and gal (special guest) Part of the Nippon International Performance Art Festival 2003.

http://www.pan-kyoto.com/ac1928


2002

 • On je rád feministka, Buryzone, Bratislava
 • Rotterdamská Madona, Madona v slovenskom výtvarnom umení, Nitrianská galéria, Nitra
 • LSSD, HÍD, výstava, (Filko, Adamčiak, Kalmus, Koller, Murin, L&H)Vajda Lajos Studio, Sentendre, Maďarsko
 • „Signature Office“ introduction of Contemporary Art Museum in Signature, ERNST MUSEUM, Nemzetkozi Performance Találkozó, Budapešť
 • Performance Art Exhibition, MaMu, Budapešť
 • Roland Barthes kontra Michal Murin, Typewriting Aloud - Typoxxs Allowed, SOUND OFF, Galéria umenia, Nové Zámky
 • The Last Supper, performance, Transart Communication Festival, Nové Zámky, Slovakia, October 2002
 • Pont de la différ&nce, performance, Transart Communication Festival, Nové Zámky, Slovakia, October 2002
 • Pont de la différ&nce, Vajda Lajos Stúdió, Szentendre, Hungary, September 2002
 • TRANSART COMMUNICATION, performance „Signature Office“, Nové Zámky
 • HÍD - Vajda Lajos Stúdio, Szentendre, performance „&“ (PONT DE LA DIFFÉR&NCE) – L&H
 • MittelFest 2002, SUPERDOWNLOAD, AREA 06, Cividale, Italy
 • TEXT IN ART - SLOVO A OBJEKT (prednáška o doktorandskej práci) , FaVU, VUT Brno
 • Kölner Gesellshaft für Neue Musik, Kolín – (s J. Cseresom)
 • LENGOW&HEarRMEyeS - CUBA-CULTUR, Münster
 • ROSENBERG MUSEUM, Mains D´oeuvres, Saint-ouen, Pariž,, performance - Minimal violin in attack ampliphiers
 • „Paganiniho penis“, String them up, výstava, Mains D'Oeuvres, Paríž


2001

 • Signatuúry, Zavlečenie ..., LIGHTHouse, Tatranská galéria, Poprad
 • Akčné tendencie na Slovensku 90. rokov, Nitrianská galéria, Nitra
 • Akčné tendencie na Slovensku 90. rokov, Tatranská galéria, Poprad
 • Umenie akcie 1965 – 1989, SNG, Bratislava
 • Ready to ..., Roxy Gallery, IKG a FCCA, Praha
 • LIGHThouse, Galéria J. Koniarka, Trnava
 • Plank Down the Ready! (installation, „Check- In/Check-Out“, IKG Meeting, NoD, Prague, October, 2001)
 • Globálny a lokálny A. Warhol, Múzeum Andy Warhola v Medzilaborciach, Prešov
 • Rachel Rosenbach je muž, Mienkotvorné masmediálne manipulácie, Leťte moje slová kam chcete, robte umenie, Dart 1/01
 • Unuďte sa na smrť, Mienkotvorné masmediálne manipulácie, Leťte moje slová kam chcete, robte umenie, Čas 10/01, str. 40
 • Leťte moje slová kam, chcete robte umenie (1989), Actinart, SNG, Bratislava

Signatura – interpretácia grafickej partitúry, Pupíková partitúra, performance, Galérie Střepy, Brno

 • Objekt – Text – Zvuk, Galerie Strěpy, výstava, Brno
 • Household Continental, (spoluautor J. R. Juhász), Interakcje 2001 - Piotrkow Trybunalski
 • Household Continental, (spoluautor J. R. Juhász), Wroclaw - mjeska Galeria
 • Umenie akcie 1965 – 1989, SNG, Bratislava
 • Odhalenie monumentálnej maľby ako dokumentácie akčného umenia, lecture performance, Umenie akcie 1989 –2000, Tatranská galéria, Poprad
 • Household Continental, (spoluautor J. R. Juhász), performancia, Tatranská galéria, Poprad
 • Umenie akcie 1989 – 2000, Tatranská galéria, Poprad
 • LIGHThouse, Považská galéria, Žilina
 • Not So Good Music, Galéria J. Koniarka, Trnava
 • Performance/Intervention on Photography, Multimedia Arts Gallery, Novi Sad

2000

 • LENGOW & HEarRMEyeS meet Teatro Carnevalo, Performance festival, Sklenená louka, Brno
 • LENGOW & HEarRMEyeS meet Teatro Carnevalo, SOUND OFF - PUPANIMART, medzinárodný festival, Nitra
 • The Rosenberg Museum, Galerie Střepy, Brno
 • The Rosenberg Museum, festival Alternativa 2000, Praha
 • Not So Good Music, festival Alternativa 2000, Praha
 • Ligabuebuebue (Movie 3), Transart Communication – Human Body Electronics, Nové Zámky, (s P. Kalmusom, M. Deliom a D. Šubíkom)
 • Traffic Situations, Transart Communication – Human Body Electronics, Nové Zámky, medzinárodný festival
 • Traffic Situations, Central European Art Meeting, Budapest
 • Radio Art CD SOUND OFF 1999 – 2000, záznam z akustického performance, L&H, medzinárodný internetový projekt
 • Félreűtesek Feszt, Őszi Festival a MU Szinházban, Magyar Műhely, Budapešť
 • IMAF 2000, 2nd International Multimedial Art festival, MAS Gallery, Odzaci, YU
 • Central European Art meeting, Kispest, Budapešť
 • REALITY/REAL (E)STATE, SCCA, Bratislava
 • Traffic Situation – Jestem Drogom?, Europartrain, medzinárodný performance festival Krakov, Poľsko
 • ZOE - MUROE MODEL 2000, ART IN WINDOWS, medzinárodný festival, N89, Nitre
 • Media Model, Intermedia - C3, Mucsarnok, Budapešť
 • Art In Residence, Reality/Real (E) state, SCCA, Bratislava (s P.P. Cora)
 • Prevoz M. Murina a P. Kalmusa, Performance Art Festival, Komoča
 • KLAUZURY, VUT, FaVU, ateliér intermédiá, výstava a performance, Brno
 • Performance B. Ferrando a La paintre NATO, videoprednáška, FaVU, Brno
 • Zvukové objekty a performance na Slovensku, prednáška, FaVU, Brno
 • Human body fog, videoinštalácia, festival tanca Bratislava v pohybe, Café Roland, Bratislava
 • Kredit jazyka, J. Cseres a študenti FaVU, Galéria Střepy, Brno
 • Videoprezentácia performance B. Ferrando a La paintre NATO, prednáška, FaVU, Brno
 • Zvukové objekty a performance na Slovensku, prednáška, FaVU, Brno
 • LENGOW & HEarRMEyeS: Menia súčasné diela definíciu hudby, workshop, AEGEE, Bratislava
 • AXIS MUNDI – pramene umenia 20. storočia, SNG – Galéria insitného umenia, Pezinok
 • Život a dielo P. Kalmusa, prednáška, galéria Priestor, Bratislava
 • Mail-art (i)lustrácia, kurátor Kalmusovej participácie na projekte Malík urvi, galéria Priestor, Bratislava
 • 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení, SNG, Bratislava
 • LENGOW & HEarRMEyeS meets Jon Rose, performance, SNG, Bratislava
 • AXIS MUNDI – pramene umenia 20. storočia, SNG – Galéria mesta Bratislavy
 • KLAUZURY, VUT, FaVU, ateliér Intermedia, výstava a performance, Brno
 • The Wire 3/2000 – recenzia CD The left hand of the universe, str. 24, Londýn, UK
 • RADIO ART – prednáška s prezentáciou projektu, VUT Brno, Fakulta výtvarných umění, Nové média v umení, (M. Vojtěchovský)
 • LENGOW & HEarRMEyeS v Starom Divadle, Nitra
 • LENGOW & HEarRMEyeS Meet the Radio Artists (with Gordan Paunovič, Pál Tóth, Norbert Math and Andrea Sodomka), akustický performance s internetovým rádiovysielaním, Sound Off 2000, Artists B-Day – Wiencouver, ORF – Kunstradio Viedeň, B-92 Free Belehrad, Tilos Radio Budapest, live realizácia, Nové Zámky http://thing.at/orfkunstradio/2000A/ART_BDAY/main.html1999

 • Piano Hotel, internetový katalóg z výstavy a performance LHU

http://nic.savba.sk/logos/mca/sneh_pages/sndoff97.html

 • Performnace festival, Cuba-Cultur, Münster, Nemecko
 • Performance art in NRW, ASA – European, Moltkerei Werkstatt Kolín, Nemecko
 • EGO-DEO, Hommage a Ladislav Klíma, performance - prednáška, Sklenená Louka, Brno
 • Hundreds and Hundreds of Legendary Higginses, L&H, performance, Hommage a Dick Higgins, Ernst Múzeum, Budapest, Hungary
 • Hommage a Dick Higgins, výstava, kurátor L. Beke, Ernst Múzeum, Budapest, Hungary, http://www.sylvie-ferre.com, detail http://www.sylvie-ferre.com/higgins/oeuvre5.html
 • VIOLIN IMM, Galeria MaMu, reinštalácia výstavy zo sympózia, Budapešť
 • GlobalMix, Audio Art Festival '99, Goethe-Institute Krakov, Poľsko
 • MATRIXXX (s P. Kalmus), Human Body Electronics, 11th international performance art festival, Nové Zámky
 • Rodere dentem dente - Hommage a Roland Barthes, Human Body Electronics, 11th international performance art festival, (s J. Cseres, F. Hautzinger, B. Patterson, B. Ostertag), Nové Zámky
 • We Think the body Electric, Budapesti Őszi Festival, Human Body Electronics, 11th international performance art festival, , L&H, lecture performance, art – friction with oaraograse the Francois Dallegret’s art utopia, Műcsarnok, Budapest, Maďarsko
 • MATRIXXX (s P. Kalmus), 2. Dni moravského experimentálneho umenia, Sklenená Louka, Club RHIZ, Viedeň
 • HERZBAUM (for J.G.), internetový projekt, MERZmuseum, http://front.bc.ca/artbarns/html/index.html

http://www.thing.or.at/orfkunstradio/PROJECTS/SCHWITTERS/EXHIBITS/cseres.html

 • The Dark Side of the EI Huis, videoinštalácia & koncept, Experimental Intermedia House, Gent, Belgium
 • AUTORADIO – Radio Art performance, Linz – Bratislava, privátny performance
 • New Acquisitions for The Rosenberg Library, L&H, inštalácia, Violín IMM, Violín, Slovakia
 • £ENGOW & HEyeRMEar$: Games That Money Can Buy (Inter Arma Silent Musae), ARTEKSPO 99, Novi Sad, Yugoslavia
 • Het wonder van tarwe, mail – art project „Bread at Dinner“, Sidac Studio, Leiden, Holandsko
 • LENGOW & HEyeRMEarS Meet Otomo Yoshihide & Sachiko M: Warholes/Warhol Memory Disorder (with DJ Mao and Peter Skala), akustická inštalacia, Múzeum moderného umenia Andy Warhola, Medzilaborce
 • Travelling Art Museum, Medzilaborce, počas výstavy Warholes
 • Hand prints, mail – art project, Múzeum moderného umenia Andy Warhol, Medzilaborce
 • LENGOW & HEarRMEyeS, art príloha časopisu Magyar Muhely, Budapešť, Maďarsko
 • Pamätná tabuľa pre Egodeistu, akcia, park Kamík, Praha
 • Si moc a v moc sa obrátiš/ Si moč a v moč sa obrátiš, akcia, sympózium Agora, Pepsi Sziget festival, Budapešť
 • Agoraphobia (with duo S.K. inštalácia Antiagorafóbický - klaustrofilický box LENGOW & HEarRMEyeS, sympózium Agora - Pepsi Sziget, Budapešť, Hungary
 • Preparovaný klavír, performance & experimentálny film, 50 sec., réžia/kamera: B. Paššová & Trigon s.r.o.
 • ANÓMIA – dokumentárny film o cykle performance EGODEO, B. Paššová
 • STRING ´EM UP - The Rosenberg Museum, kolektívna výstava, kurátor J. Cseres, Fluxeum - Humor Kirche, Wiesbaden-Erbenheim, Germany
 • ViolinCross (with Stevie Wishart), performance, Fluxeum - Humor Kirche, Wiesbaden-Erbenheim, Germany
 • Nonrealized work , G99 Gallery – internetový projekt, Dum umění, Brno
 • ALMANACH – zborník textov SCCA, Bratislava
 • Ticho – současník hudby, Zdravotné problémy s diéty performerov, text, Brno
 • JUKE BOX - revízia a inventarizácia starých a obohraných platní, reinterpretácie diel Erica Andersena, Dicka Higginsa, Petra Kalmusa, Milana Knížáka, George Maciunasa, Michala Murina, Bena Pattersona, Mieko Schiomi, Tomasa Schmita, Rachel Rosenbachovej, Ben Vautiera v podaní performerského dua Peter Kalmus & Michal Murin, performance, Sklenená Louka, Brno
 • Koncepcia dôchodkového zabezpečenia umelcov a teoretikov umenia, performance, Sklenená Louka, Brno
 • Konkurz SNG, akcia z cyklu „Ich činy sú moje hry“, MK SR, Bratislava
 • STRING ´EM UP - The Rosenberg Museum – kolektívna výstava, kurátor J. Cseres, V2 Rotterdam
 • LENGOW & HEyeRMEarS Meet Ben Patterson: The Stringent Stringers, performance, String ´Em Up/Rosenberg Museum, V2, Rotterdam, Holland
 • Self interactiv violance violin, live akustická inštalácia – performance, STRING ´EM UP - The Rosenberg Museum, V2 Rotterdam
 • Inter Arma Silent Musae II., inštalácia, String ´Em Up/Rosenberg Museum, V2, Rotterdam
 • Reflexia aktuálnej politiky v akciách a performance M.M., autoportrét, samizdat, Bratislava, v spolupráci so sympózium Pantograph, Plasy
 • EDODEO, autoportrét, samizdat, Bratislava
 • Intime – Faximilenium, fax art project, Mücsarnok, Budapešť

1998

 • Zdravotní potíže, diéty a cvičení performeru (spolu s J.Valoch, M. Palla, V. Stratil, P.Kalmus, J. Steklík), akcia, Kabinet múz, Brno, autor projektu M. Murin
 • Kandidát na funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej národnej galérie, výberove konanie ako akcia „Ich činy sú moje hry“, priestory Ministerstva kultúry SR
 • Akční Praha,, ROXY klub, M.Murin: Zdravotní potíže, diéty a cvičení performeru (spolu s M. Palla, V. Stratil, P.Kalmus), Spomalený presun návykových látok (s P. Kalmus)
 • Erotická E55, scéna, réžia a hudba pre performance podľa námetu P.Kalmusa, MALAMUT, Ostrava
 • Spomalený prevoz M. Murina a P. Kalmusa, MALAMUT – performance festival, , Ostrava
 • More Kolářian Than Collage - Kolářovskejší než koláž, performance, LENGOW & HEarRMEyeS in Budapest, Ludwig Museum
 • Pokus o únik z času, s P. Kalmusom, Transart Communication, Műcsarnok, Budapešť
 • Pokus o únik z času, s P. Kalmusom, Transart Communication, Nové Zámky
 • “Sú žlté nohavice lepšie ako ženské prsia?“ akcia pre projekt TRIPTYCHON (s J. Rose, W. Puntigam), Transart Communication – Sound Off, Nové Zámky
 • SOUND OFF - Rosenberg Museum, kolektívna výstava, Bar-Oko, Nové Zámky
 • LENGOW & HEyeRMEarS Play For You According Taste Of September L.t.d - LENGOW & HEarRMEyeS hrajú podľa chuti September s.r.o. , Travelling Art Museum – inštalácia, Sound Off, Nové Zámky
 • LENGOW & HEyeRMEarS Meet Ben Patterson: From Fluxus To Subconsciousness, From Rhizome To Polyphrenia

...příští vlna/next wave...festival, Skleněná Louka, Prague - Brno, Czech Republic LENGOW & HEarRMEyeS meets Ben Patterson, festival Next Wave, Praha,

 • Defalcation, §248 - Sprenevera/Dokonalý zločin, inštalácia, LENGOW & HEarRMEyeS, ...MEDZI..., Skalica
 • Prezentácia CD – Left Hand of the Universum spolu s R. Bolleterom, Plasy, Centrum pre Metamédia, Česká republika
 • Off The Wagon Again - LENGOW & HEarRMEyeS apropriácia, projekt Travelling Art Museum, AGORA - sympózium, PEPSI Sziget festival, Budapešť, Maďarsko
 • PAIDEAE – ILYNX, performance, At home Gallery, kurátor M. Vojtěchovský, Zívanie
 • Meditácia na Prantlovom kameni, Piešťanské parky, performance, internetová prezentácia a videoprezentácia na sympóziu Laboratórium, Vyšné Ružbachy (s P. Kalmus)
 • A.K.T.II, Pokus o únik z času, s P.Kalmusom, Dom umenia, Brno a text pre katalóg A.K.T. II – Umenie akcie na Slovensku v 90. rokoch
 • RITES De Pasage - sympózium Plasy, Centrum pre META – Média, Česká republika
 • Zvukový objekt, vizuálna partitúra – heslo pre Slovník súčasného výtvarného umenia, editor J. Geržová
 • STRING ´EM UP - The Rosenberg Museum – kolektívna výstava, kurátor J. Cseres, Podewil, Berlin

1997

 • SOUND OFF 1997 – PIANO HOTEL, kurátor výstavy akustických objektov, At Home Gallery - Synagóga Šamorín
 • The Left Hand of the Universe, multimediálne (vizuálno-akusticko-divadelno-literárne) performance - oratórium (Ross Bolleter (AUS), Zdenek Plachy (CZ), Milan Adamčiak (SK), Stefen Scott (USA)), At Home Gallery - Synagóga Šamorín
 • flexible:X PERFORMER operationwork, Galerie kunst der zeit gmbh, Dražďany, Nemecko
 • Akustické objekty Vladimíra Labata – prednáška a text do katalógu, Báčsky Petrovec, YU
 • BORE – BORE - BORE, grafika, LEOPOLD BLOOM 10, album na tému Ulysses - James Joyce, Szombathelly, Maďarsko
 • Klavír v dejinách umenia 20. storočia (prierez dejinami farebného klavíra, Fluxus - neofluxus a klavír, estetizácia demolovaných klavírov v 90. rokoch), uverejnenie textu v českom hudobnom časopise TICHO
 • THE DEATH OF CURATOR, Performance Art Festival Malamut, Ostrava
 • Mäsiarov portrét, VII. časť, Pig Barrel - Zakáľačka, viDEOperformance, TransArt Communication 5, Nové Zámky
 • VERTIGO ANTIBORUS - hra v kocky, s P. Kalmusom, TransArt Communication 5, Nové Zámky
 • Hudobné artefakty a ekofakty od eocénu až po futurocén, vizuálno-akustická inštalácia s performance pre LENGOW & HEyeRMEarS TRAVELING ART MUSEUM, s J. Cseresom, sympózium Kép-Ze-Let v Múzeu Viktora Loisa pri Bánskom Múzeu, Tatabanya, Maďarsko
 • LENGOW & HEyeRMEarS TRAVELLING ART MUSEUM, vystavný projekt pre budúce tisícročie
 • CD SOUND OFF, publikácia J. Cage - M. Feldman - realizácia s J. Cseresom, vydanie a distribúcia ako socio-akcia
 • 4´33´´ opery v mysli - Od akúzy hudby ku konceptu Marvina Minského, prednáška, súčasť prezentácie SNEH-u, Sklenená lúka, Brno, príspevok pre časopis TICHO a DOTYKY 1/98
 • 4´33´´opery v mysli - Od akúzy hudby ku konceptu Marvina Minského, hudba v mysli, prednáška, University workshop 97, Katedra hudobnej vedy, FF UK, Bratislava
 • International Exhibition of Photo-Booth Photography, kolektívna výstava, Happy Gallery, Students Cultural Center, Belehrad
 • MEDIUM 4 - International exhibition of Living Art Documentation, St. George Art Gallery, Rumunsko
 • VERTIGO ANTIBORUS - hra v kocky, s P. Kalmusom, PERMANENT PERFORMANCE - Performance Art Festival, Galéria G4, CHEB

1996

 • SubRosa - SubTerra, sympózium, Kláštor Plasy
 • A Memory Palace, sympózium, The Artists Museum, Lodz, Poľsko
 • URBAN ABORIGINAL - performance, ...MEDZI..., intermediálny festival, Skalica, s M. Adamčiakom
 • BARLA - Video - journal, prezentácie - Synagóga Nitra v rámci festivalu Divadelná Nitra, TransArt Communication 4 - Nové Zámky, BEE96CAMP Bratislava
 • VERTIGO - anhedonická anomiofília, viDEOperformance, TransArt Communication 4, Nové Zámky
 • Urýchlený prevoz slimákov, akcia s P. Kalmusom, TransArt Communication 4, Nové Zámky
 • Princíp peepshow vo výtvarnom umení, prednáška s prezentáciou objektov, medzinárodná konferencia "SHOW ako forma estetickej komunikácie a výrazový princíp", Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FHV VŠPG v Nitre, publikované v zborníku a časť v mesačníku Kankán 2/97
 • Smrť bankového úradníka, Bankový úradník v lone undergroundu - komunikácia s M. Kozelkom, Performance Art Festival Malamut, Ostrava
 • VERTIGO ANTIBORUS - hra v kocky, performance s P. Kalmusom, Performance Art festival Malamut, Ostrava
 • SOUND OFF, Synagóga Šamorín, intermediálny výstavný projekt s koncertami, s J. Cseresom

1995

 • Performance Art - edukačný videoperformance, TransArt Communication 3, Nové Zámky
 • Eine Kleine Langweiliche Nachtmusik (s M. Adamčiakom), akustický performance, TransArt Communication 3, Nové Zámky
 • SISkia KaGeBová, videoperformance, Performance Fest Malamut, Ostrava
 • Urýchlený prevoz korytnačky, akcia s P. Kalmusom, Performance Fest Malamut, Ostrava
 • Pivné kvarteto, s J. Suruvkom a P. Kalmusom, Performance Art Festival Malamut, Ostrava
 • ANIMA ANIMUS- performance, Galeria Zlatno oko, Novi Sad, YU
 • Globálne a lokálne v umení konca storočia, prednáška na medzinárodnom umelecko-teoretickom sympóziu Umenie deväťdesiatych, Galeria Zlatno oko, Novi Sad, YU
 • International Mail Art Show, Museo National, Havana, Kuba
 • Performance načierno, Galéria mesta Bratislavy
 • SOUND OFF, kurátor výstavy, Centrum českej kultúry, Bratislava
 • "46.411,-" s M. Boďom, Galéria J. Koniarka, Trnava
 • "46.411,-" s M. Boďom, Galéria J. Jakobyho, Košice
 • "46.411,-" s M. Boďom, Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, Medzilaborce
 • "46.411,-" s M. Boďom, Investičná rozvojová banka, filiálka Poprad v spolupráci s Tatranskou galériou Poprad


1994

 • Fragmenty z etnoparku - Asimilovaný Rusín, Intuitívny individuálny folklór, Slovenská národná baroková antika, rustikálna adjustácia, performance - inštalácia, Happy Gallery kolektívna výstava Päť umelcov zo Slovenska (S. Filko, M. Adamčiak, P. Kalmus, P. Rónai), Belehrad, YU
 • NUDA, inštalácia - Galéria Z. Medvedovej, kolektívna výstava Tradičné alternatívne umenie zo Slovenska, Báčsky Petrovec, YU, (S. Filko, M.Adamčiak)
 • Mäsiarove tančeky, akcia, nám. SNP, Bratislava
 • Medzinárodný divadelný projekt "Surabaya Johnny", Divadelný festival BROUHAHA, Liverpool
 • iDEOMANIAC AS FUCKMEDIUM, mail art projekt
 • Otvorená komunikácia s verejnosťou, Mienkotvorné masmediálne manipulácie, akcia, nám. SNP, Bratislava
 • "46.411,-" s M. Boďom, Galéria Poľnobanky, Žilina
 • "46.411,-" s M. Boďom, Galéria NOVA, Bratislava

1993

 • NEW SLOVAK RADICAL CensorSHIT II. - SONDA DO SLOVÄKOVEJ DUŠE – mixmedialny videoperformance pre mix - mediálne podujatie Severné Anglicko na Severnom Slovensku, Tatranská galéria - Elektráreň, Poprad
 • Pray of Egodeist, akcia pre foto a olejomaľbu v "Kostole"
 • Zemné divadlo, performance, Severné Anglicko na Severnom Slovensku, Tatranská galéria - Elektráreň, Poprad
 • Mestská galéria Znojmo, performance na vernisáži M. Pokorný
 • Medzinárodný divadelný projekt "Surabaya Johnny", Gelsenkirchen, Nemecko (org. ARTSCENICO s BROUHAHA FEST, Liverpool)

1992

 • Pastier tela, performance na vernisáži M. Pokorný, Castle Gallery, Ostrihom, Maďarsko
 • Exhibícia existencie - akcie
 • EGO-DEO 1984, 1987, 1990, 1991 - Modlitba egodeistu - text, 1992 - Text ako citát
 • Legnavské tančeky, Galéria mladých, Brno, vernisáž M. Magniho
 • Samovražda závesného obrazu - Kŕmenie mŕtveho obrazu, prednáška a performance, Galéria ARTdeco, N. Zámky
 • "Individual Intuitive Folklor" - International Performancefest - Postdam (Nemecko), s P. Machajdíkom
 • SOLO SLOVAKIA (Mäsiarove tančeky) - Berliner Festwoche - Grenzenlos Prag - Berlin, Die Leichtigkeit das Klang, s P. Machajdíkom
 • Festival undergroundovej kultúry (B), Karlove Vary
 • Mäsiarove tančeky, Noc v STOKE, Bratislava
 • Pocta Cavelinimu, Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, Medzilaborce, mail art
 • Ako som kopal hroby pre Pallových mumifikovaných slimákov, akcia, park v Nitre
 • Zemné divadlo, (BALVAN a M. Palla), Divadelná Nitra
 • CensorSHIT - Kinetické manipulácie - cirkus, performance pre haldu divadelných rekvizít, 10 hercov a manipulantov a prerobené hľadisko, Dni inšpiratívnych vystúpení, Trnavské divadlo
 • LOKAJ - FOREVER?- happening na otvorení Slovenskej kreditnej banky, s M. Adamčiakom

1991

 • FIT - Festival Intermediálnej Tvorby , (TMC a B), Bratislava
 • TANEC HYPOCHONDRA - Spišská Nová Ves, divadelný festival (B)
 • Večery novej hudby, (s TMC), Bratislava
 • MOREN MURIN - Svícení jara, Poľská ambasáda, Praha
 • Burlaci na Volge, interpretácia, akcia, Slov. národná rada, Bratislava
 • PATAFUNUS - dokumentárno - hraný film, záznamy z akcií, pre STV
 • Všeobecná čs. výstava, (TMC a B), Praha
 • PHILIOPHILIA, PHILIOPHOBIA,PHOBIOPHILIA, PHOBIOPHOBIA - performance, Intermediálne Sympózium Hammerschlag - 91, Scheifling, Rakúsko, Theseus Tempel - Viedeň, Rakúsko, M+ Galéria - Bratislava, Galéria ART DECO - Nové Zámky, Galéria Sýpka - Vlkov
 • BOREDOM - NUDA - ako inšpiračný zdroj, otvorený projekt
 • Individuálny intuitívny folklór, Interrooms - MIX MEDIA PERFORMANCE, Bardejovské kúpele
 • Mäsiarove tančeky, Alternative Art Festival, Nové Zámky
 • SAN FRANCISCO - Performance Art Festival, (B), Bratislava
 • NA KOBERCI - akcia, cenzúrno politická reakcia na články v Katolíckych novinách a Zmene o mojom texte v Kultúrnom živote, ktorý bol o San Francisco Performance Art Festivale v Bratislave a ktorý sa uskutočnil aj v kostole Klárisiek, spoluúčasť L. Snopko, M. Adamčiak, P. Uličný a zástupcovia biskupského úradu v Bratislave, Ministerstvo kultúry SR, Bratislava
 • TANEC HYPOCHONDRA - sólo, Scénická žatva,(B), Martin
 • TANEC HYPOCHONDRA, Experimentálne divadlo zo Slovenska,(B), Brno
 • Dance of Hypochonder - performance, vernisáž výstavy Jaro Košš, Ambasáda ČSFR, Viedeň
 • Eunuchove frustrácie, performance, Nitrianska štátna galéria, (J. Košš)
 • Die Trotzigen, (B), STÄDTISCHE MUSEEN Heilbronn, Nemecko,
 • Europaisch Kultur WerkStatt, (s TMC), Weimar - Nemecko
 • Béla Bartók symposium, (s TMC) - Szombathely, Maďarsko
 • Sochársky salón (B), Šarišská galéria Prešov
 • M+, Bratislava, vernisáž P. Kvičalu, (B)
 • Konceptualizmus v hudbe - performance s TMC, Galéria mesta Prahy, Dom u kamenného zvonu, Praha
 • Sněmovní, Dům U divého muže, (s TMC) Praha
 • Festival experimentálnej hudby, (s TMC), Brno
 • Sen o múzeu, (s TMC), Považská galéria umenia, Žilina
 • Geometria v poľskom sochárstve, (s TMC), SNG, Bratislava
 • Mienkotvorné masmediálne manipulácie, otvorený koncept
 • Transmusic Médiá, film pre STV

1990

 • Konvergencie Ovsište (B a TMC), Bratislava
 • Hudba pre klavír - realizácia verbálnej kompozície - akčná hudba
 • Belopotockého divadelný Mikuláš - víťaz republikovej súťaže (B)
 • 3. experimentálno umelecko-literárny festival, (B) Nové Zámky
 • Mirrors (B) - performance, vernisáž výstavy Laco Čarny, Marianka
 • Scénická žatva (B), divadelný festival, Martin
 • Festival atraktívneho divadla, (B), Zvolen
 • Večer alternatívy (B), Elam - klub, Bratislava
 • Sebaukameňovanie, ako dôskledok nevydareného ukrižovania vlastného spôsobu myslenia. Marmolada, Taliansko 7.7.1990, privátne performance
 • Legnavské tančeky, Slowakische Woche (s TMC), Regensburg, Nemecko
 • Tančeky pre kleptomaniaka v Nemecku - uzavreté performance, Regensburg, Nemecko
 • Erotische Nachtmusik - Beer masturbations, Noc v Ovsišti (recitácia vlastných textov)
 • Žranica pre a proti - radikálna protestná demonštrácia - teatralizovaný politický míting, happenning, nám. SNP, Bratislava
 • Medzičas I. - Zatrpknutý mladý muž (r. B. Uhlár)
 • Podhubie-podhudbie, (s TMC), podchod na Mierovom nám., Bratislava
 • Mezinárodný festival experimentálnej hudby, (s TMC), Bratislava
 • Meditation made in action, Večery novej hudby, (s TMC), Bratislava
 • Teatralizácia bicích, Meditácie, festival People to people, (s TMC), Praha
 • Dni novej slovenskej hudby, (s TMC), Bratislava
 • Flux fest (s TMC), Bratislava
 • Dirigentské manipulácie (s TMC) - Querdurch moderného rakúskeho umenia, Dom umenia, Bratislava
 • Umenie proti totalite, (s TMC), Bratislava-hrad,
 • Konzumná a flambovaná hudba, Odideologizovanie LP - performance, vernisáž T.Sládek a M.Kern ml., Galéria mladých, Bratislava
 • Hommage ..., s M. Adamčiakom, Interpretácie, Bratislava, Slovenský rozhlas
 • UM - Transmusic Comp., film pre STV
 • Pop - Music, hudobné performance, Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, (s TMC), Medzilaborce
 • Partizánske divadlo - performance, Šarišská galéria, Prešov

1989

 • Malý /veľký/ Tresk, festival alternatívneho umenia (B), Bratislava
 • ...si vyžaduje amputáciu poslednej končatiny ( ...= Československo ) - akcia, Veľký (Malý) Tresk, Bratislava
 • Feelings - Hommage a MOMA 60 - New York, koncept inštalácie – projekt múzea pre jediné dielo, múzea v predstave, odpoveď K.Varnedoa- riaditeľa MOMA
 • Simultánnne improvizácie - koncept hudobného mostu Bratislava - Perth (Austrália)
 • Mojím choreografom je smrť, performance, Deväťrýchlostný oblačný bicykel, MDKO Trnava
 • UROB SO MNOU UDALOSŤ - vyhlásenie celoživotného, otvoreného performancu
 • 2. experimentálno umelecko-literárny festival, (B), Nové Zámky
 • divadelný performance (B) na vernisáži výstavy Nová slovenská fotografia, Bratislava
 • Sexuálne deviácie (B), performance na vernisáži výstavy Ľubo Stacho, Bratislava
 • Vernisáž na výstave, Slovenská fotografia (B), Brno
 • Galéria pod podloubím, Olomouc, (B)
 • Noc kúzelníkov, Bratislava a reinštalácia Dom slovenského umenia v Praha
 • SLORUGÉNI - samizdatom vydal artbook, čestné ocenenie v literárnej súťaži, Kysuce, 1990

1988

 • Kumšty I. (B), DK Ovsište, Bratislava
 • Break the curtain, info mail art akcia
 • Poetická Lýra, (B), Bratislava
 • URE IMO - tanečno - akustické performance pre dynamickú, pohybovú recitáciu onomatopoických textov, 1. experimentálno umelecko-literárny festival, Nové Zámky
 • Weise Harlekin (s M. Kozelka, V. Stratil), výtvarno - tanečno - hudobný performance, 1. experimentálno umelecko-literárny festival, Nové Zámky
 • Dni alternatívneho umenia,(B), Rožnov pod Radhoštem
 • Du bist ein Vogel, Hommage a K. Stockhausen, Objekt a vítr, Sovinec, akcia reinterpretovaná fotografom Ľ. Stachom ako Pocta J. Palachovi
 • Bonifácová zamrznutá mucha, (B), subkultúrne prezentácie, (Balvan, Ronai, ...), Klub Mladá garda, Bratislava
 • Biela, Noc kúzelníkov, UND, Prešov

1987

 • Pamiatky a súčasnosť - Pocta strednej Európe, Bratislava
 • Hommage a Cage, Nichi Nichi Koriko Nichi Bratislava - Praha, zatajená akcia na 4 roky a 33 mesiacov
 • DIVADLO pre prírodu a aktéra bez dokumentácie - GREEN CONTACTS, Kladno, Legnava, Nízke Tatry
 • Týždeň pantomímy a pohybového divadla (B), Bratislava
 • A Visual Composition - Feelings and Moment with Own Music in Mind, text ako partitúra pre multimediálne performance - Warneműnde, Nemecko (DDR), realizované tiež 18.6.1989 v Dog Beach, Leighton, West Australia, realizátori: Ross Bolleter - akordeón, Linda Rossen - flauta, Lindsay Vickery - bass klarinet, John Austin, Terry Mayberry. Druhá realizácia Rossom Bolleterom v 1991.
 • Óm namo narajana - akcia, pozdravná meditácia Nízke Tatry - Joga Camp Himaláje - India
 • Exteriéry I., (B), Bratislava
 • Dni alternatívneho umenia, (B), Rožnov pod Radhoštěm
 • ARS SLOVAKIA - projekt celonárodného performancu pre uvedomenie si národnej príslušnosti Slovákov - nezrealizované, publikované v r. 1992 v Medzičasopise
 • "01" - pocta ARS ELCTRONICA, performance pre terminálovú sieť, tlačiareň, tanečníka a generátor náhodných čísel, MEOPTA, Bratislava
 • Koncerty pre lisy, MEOPTA, Bratislava

1986

 • Zemná hudba - archeomusic, Pamiatky a súčasnosť - Bukovohorská kultúra a hudba, Bratislava
 • KRUH - Labyrint, divadelné akcie, DK Ovsište, Bratislava
 • ABSURDITY - samizdatom vydal publikáciu vlastných textov

1985

 • Hry hier - projekt vytvárania multimediálneho priestoru, prezentované, nerealizované
 • Divadlo hudby K. Stockhausen-Sternklang - hvezdáreň Prešov
 • Interpersonálne vzťahy, kontakty a konflikty, sociogramy ako forma umeleckej komunikácie

1984

 • EX - EX - akcie odkazujúce na exkrementy
 • Verbálne socio akcie - Teória stien spoločnosti, Teória všeobecného pesimizmu mladej generácie, Teória extremalizácie styčných plôch, VŠE - FR-EMV, Bratislava

1983 MOPRE - experimentálne divadlo, Akademický Prešov

..........................