Oskár Čepan

From Monoskop
Revision as of 15:20, 3 December 2017 by Dusan (talk | contribs) (Text replacement - "unless noted" to "unless noted otherwise")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Oskár Čepan (1925, Cífer - 1992, Bratislava) was a Slovak literary historian, theorist and critic.

Works[edit]

(in Slovak unless noted otherwise)

Books[edit]

 • with D. Chrobák, Rukoväť dejín slovenskej literatúry, 3rd ed., 1949. First edition by D. Chrobák, 1932.
 • Literárne bagately, 1971.
 • Kukučínove epické istoty, 1972.
 • Kontúry naturizmu, 1977.
 • Stimuly realizmu, afterw. Stanislav Šmatlák, Bratislava: Tatran, 1984, 478 pp.
 • Próza slovenského realizmu, 2001.
 • Literárne dejiny a literárna veda, 2002.
 • Literárnoteoretické state, 2003.

Essays[edit]

 • "Rozklad romantizmu", in Literatúra druhej polovice devätnásteho storočia. Dejiny slovenskej literatúry, III, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1965, pp 19-319.
 • "Romantický mesianizmus a Samo B. Hroboň", in K problematike slovenského romantizmu. Zborník z vedeckého seminára o M. M. Hodžovi a S. B. Hroboňovi, ktorý usporiadala Matica slovenská a Ústav slovenskej literatúry SAV 7. a 8. júna 1971 v Demänovskej doline, Martin, 1973, pp 95-127.
 • "Premeny 'ducha a predmetnosti' v slovenskom romantizme", Litteraria XVI, 1974, pp 101-163.
 • "Janko Kráľ a romantický mesianizmus", in Janko Kráľ. Zborník statí, Bratislava, 1976, pp 103-192.
 • "Ideové rozpory slovenského romantizmu", Slavia 48, 1979, pp 352-359.

Literature[edit]

 • Petr Šisler, "Za Oskárem Čepanem", Česká literatura 41:1 (1993), pp 112-114. (Czech)
 • Juraj Mojžiš, Znepokojené múzy: sedem pristavení pri štúdiách Oskára Čepana o výtvarnom umení, Bratislava: Sorosovo centrum súčasného umenia, 1999.
 • Výtvarník Oskár Čepan, Trnava: Galéria Jána Koniarka, 2005. Catalogue. [1] (Slovak)
 • Barbara Bodorová, Osobnosť Oskára Čepana, Trnava: Galéria Jána Koniarka, 2006. [2] (Slovak)
 • Peter Zajac, Barbara Bodorová, Obrazy Oskára Čepana, Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006. (Slovak)
 • Peter Zajac, "Literárne koláže Oskára Čepana", Romboid 41:2, 2006, pp 70-75. (Slovak)
 • Daniel Grúň, "Zmysel negácie. Nefiguratívny výtvarný prejav a avantgardné princípy v teórii Oskára Čepana", ARS 39:1 (2006), pp 91-106. (Slovak)
 • Tomáš Džadoň, "Fiktívny rozhovor s Oskárom Čepanom", SME, 20 Sep 2012. (Slovak)
 • Beáta Štupáková, Koláže Oskára Čepana, Brno: Masaryk University, 2013. Bachelor's thesis. (Czech)

Links[edit]