Pioneers of Electronic Art

From Monoskop
Revision as of 17:54, 21 October 2012 by Dusan (talk | contribs) (Created page with "[[Image:Dunn_David_ed_Pioneers_of_Electronic_Art.jpg|thumb|250px|A book published for Ars Electronica festival earlier that year was presented. [[Media:Dunn_David_ed_Pioneers_...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
A book published for Ars Electronica festival earlier that year was presented. Download PDF.

An event organised by Steina and Woody Vasulka in the media archive of |Video Department in 1992 in Brno.

"Produkce manželů Woodyho a Steiny Wasulkových se konal v nově vzniklém mediaarchivu Atelieru Video-Multimedia-Performance FaVU VUT na Květné ulici v Brně v roce 1992. Steina Vasulka ovládala svými elektronickými houslemi videoprojekce a Woody Vasulka předvedl interaktivní antologii Průkopníci elektronických médií. Woody Vasulka položil základy výzkumného centra Multimediální laboratoře. Nejprve zde působil jako hostující umělec, později se stal vedoucí laboratoře a po dvou letech profesorem. Hana Hubíková z Moravského demokratického deníku z konce roku 1992, píše o výstavě, která zachycuje přínos „naléhavých informací o dění v syntetických žánrech, jejichž bytostná spjatost s nejnovějšími technickými médii ponechávala domácí uměleckou obec dlouho opodál světových trendů“ (Hubíková). Jak dále autorka popisuje, na americké půdě tehdy souvisela příchylnost k tomuto vyjadřovacímu s prostředku s příznivou technologií a generačním postojem, ovlivněným vietnamskou válkou, zájmem o halucinogeny a drogy, proměny lidského vědomí, meditaci a extázi. Vasulkovi prezentují jako pionýři elektronického umění komponovaný program, který dokumentovali na velkoplošné projekci právě toto údobí amerického videoartu z let 1968 – 1975 pro festival Ars Elektronica v Linci. Dovezli osmnáct přístrojů, které dříve museli shledat po sklepeních a oživit. Umělecké programy Vasulků byly provozované na polyekránových stěnách o desítkách obrazovek i na velkoplošných projektorech. Na nich se promítaly tisíce odstínů, pohybů, zvuků. Každý obraz se stokrát vracel, trhal do nepatrných sekvencí, promítal se odpředu dozadu a zpět. Sled obrazů řídil počítač, který se řídil podle povelu zvukem houslí Steiny – kaţdá struna ovládala určitou sekvenci laserového záznamu a podle toho, jaké tóny vyluzoval, a jak rychle se střídal, měnil a přeléval obraz na plátně. „Mohli jsme vidět, jak tyto analogové stroje, které ještě měly individualitu svého stavitele (vystřídanou později anonymitou počítačových generací), pracovaly“ (Ibid.)." (Source)