Andrei Pleşu

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Andrei Gabriel Pleşu (1948) is a Romanian philosopher, essayist, journalist, literary and art critic. He has been intermittently involved in politics assuming the roles of Minister of Culture (1989-91), Minister of Foreign Affairs (1997-99) and presidential counsellor for external affairs (2004-05). He was a teacher of philosophy of religions between 1991 and 1997. He received his PhD with the thesis Sentimentul naturii în cultura europeană.

Works[edit]

Monographs and collected writings[edit]

 • Corot: Monografie, Bucharest: Meridiane, 1973, 32 pp.
 • Călătorie în lumea formelor. Critică de artă, intro. Ion Frunzetti, Bucharest: Meridiane, 1974, 248 pp.
 • with Părintele Galeriu, Gabriel Liiceanu and Sorin Dumitrescu, Dialoguri de seară, Bucharest: Harisma, 1991, 150 pp.
 • Pitoresc şi melancolie. O analiză a sentimentului naturii în cultura europeană, Bucharest: Univers, 1980; re-print, Bucharest: Humanitas, 1992.
 • Francesco Guardi, Bucharest: Meridiane, 1981.
Ochiul şi lucrurile, 1986.
 • Ochiul şi lucrurile [The eye and things], Bucharest: Meridiane, 1986, 317 pp. Excerpts
Minima moralia, 1988, PDF.
 • Minima moralia: elemente pentru o etică a intervalului [The moral minimum], Bucureşti: Editura Cartea românească, 1988, PDF, PDF, IA, ARG; reprint, Bucureşti: Editura Humanitas, 2005, 2007 2008, PDF. Review.
  • Reflexion und Leidenschaft: Elemente einer Ethik des Intervalls, Wien: Deuticke, 1992. (German)
 • Jurnalul de la Tescani [The Tescani journal], Bucharest: Humanitas, 1993, HTML.
 • Limba păsărilor [The language of birds], Bucharest: Humanitas, 1994.
Despre îngeri, 2003, PDF.
 • Despre îngeri, Bucharest: Humanitas, 2003, PDF, PDF, IA, ARG; 2005; 2012.
  • On Angels. Exposition for a Post Modern World, Cross Meridian / Berlin University Press, 2012.(English)
 • Chipuri şi măşti ale tranziţiei, Bucharest: Humanitas, 1996, 446 pp.
 • Obscenitatea publică, Bucharest: Humanitas, 2004; 2nd edition, 2007, PDF.
 • Comedii la Porţile Orientului, Bucharest: Humanitas, 2005.
 • Despre bucurie în Est şi în Vest şi alte eseuri, Bucharest: Humanitas, 2006.
 • Note, stări, zile, Bucharest: Humanitas, 2010.
 • Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste, Bucharest: Humanitas, 2012, PDF, ARG.
 • Despre frumuseţea uitată a vieţii, Bucharest: Humanitas, 2011, ARG; 2014, PDF.
 • with Gabriel Liiceanu and Horia-Roman Patapievici, O idee care ne suceşte minţile, Bucharest: Humanitas, 2014, PDF, IA, ARG.
 • Despre inimă și alte eseuri, Bucharest: Humanitas, 2017. [1]

Essays, Book chapters[edit]

 • "Discutând originile artei", Amfiteatru, no. 34, 1968, p 570.
 • "Iluzie și cunoaștere artistică", Contemporanul, 1969, no. 12, p 7.
 • "Despre iubitorii de tristeţe. Artă și orgoliu", Contemporanul, 1969, no. 17, p 6.
 • "Culorile la români", Contemporanul, 1970, no. 32, p 7.
 • "Puterea socială a artei", Contemporanul, 1970, no. 47, p 1.
 • "Pictura pură și subiect literar", Contemporanul, 1971, no. 24, p 7.
 • "Adevărul artei", Romania literară, 1971, no. 51, p 25.
 • "Viitorul esteticii acum patruzeci de ani", Arta, 1971, no. 10-11-12, p 52.
 • "Zamfir Dumitrescu", Contemporanul, 1972, no. 50, p 5.
 • "Sala Apollo: Sorin Ilfoveanu, Stefan Câlția, Mihai Mihai", Contemporanul, 1972, no. 51, p 5.
 • "Sub semnul privirii", Romania literară, 1972, no. 12, p. 8.
 • "Considerații asupra raportului dintre imagine și forma artele plastice", Studii și cercetări de istoria artei, vol. 19, 1972, pp 83-91.
 • "Paul Klee sau vocația totalității", preface to Carola Giedon-Welcker, Paul Klee, Bucharest: Meridiane, 1972.
 • "L’espace plastique comme hypothese sur les visages du monde", Revue roumaine d’historie de I’art, vol. 9, 1972, pp 105-117. (French)
 • "Une réévaluation de la sphere de I’esthetique", Actes du Vile Congres International d’Esthetique, vol. I, Bucharest, 1972. (French)
 • "Louis Lavelle și dialectica vizibilului", Studii și cercetări de istorie a artei, vol. 21, 1974, pp 87-94.
Cartea interferenţelor, 1985.
 • Ştefan Berceanu, Ioana Bîrna et. all, Cartea interferenţelor, Bucharest: Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985, 304 pp. Includes essays by Ion Ianoşi, Nicolae Manolescu, Solomon Marcus, Victor Ernest Maşek, Constantin Noica, Iulian Panaitescu, Gheorghe Păun, Andrei Pleşu ("Aspecte ale Renaşterii", pp. 217-229), and others
 • with Alexandru Mihăilă, Bogdan Tătaru-Cazaban, Vlad Bedros, Ovidiu Victor Olar, Mihail Neamţu, Arhangheli si îngeri, Bucharest: Deisis/Stavropoleos, 2011, ARG.
 • "Cum era să fii fericit în România" in Oana Bârna (ed.), Cum să fii fericit în România, Humanitas: Bucharest, 2017, pp. 72-78.

Literature[edit]

 • Bogdan Tătaru-Cazaban, Mihail Neamţu, eds., O filozofie a intervalului. In honorem Andrei Pleşu [A Philosophy of the Interval: In Honor of Andrei Plesu], Humanitas: Bucharest, 2009, 316 pp [2].
 • Mihail Neamţu, Bogdan Tătaru-Cazaban, eds., Memory, Humanity, Meaning: Essays in Honor of Andrei Plesu’s Sixtieth Anniversary, Bucharest: Zeta Books, 2009, Excerts. (English)

Links[edit]