Balvan - štúdie

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Balvan - pohybové štúdie:
Členovia Balvanu každý rok pripravili jedno samostatné predstavenie, ktoré bolo odpremierované na festivaloch a súťažných prehliadkach amatérskeho divadla.


1986

Hudba - Kruh, (Dom kultúry Ovsište, festival Pantomimická scéna, ObKaSS II.)
autori: Alena Šefčáková, Michal Murin, Marián Čerba, Adam Šulgan
... občas energia ... prekvapenie ..., nie sm až takí bezmocní a odsúdení na podrobenie sa vonkajšiemu

Michal Murin predviedol svoje pohybové kompozície - skladby: Gavlas, ON - Hommage a Oskar Schlemmer

1987
Nedorozumenia alebo zvraty-návraty
autorka: Alena Šefčáková a kol.
Môžeme byť vyrovnanými, ak si uajsníme schopnosti, budeme pokorní voči inému, ale nestratíme seba a ani sa nestratíme sami v sebe. kde ale nájsť chuť k rovnováhe?!

1988
Aldeabrus
autori: Michal Murin, Vladimír Šabík, Alena Šefčáková
O niekedy neprekročiteľnosti hraníc čohokoľvek, o tom, že nie vždy je možné sa vrátiť a niečo opraviť, o manipulovateľnosti, o sile a slabosti v jednotlivom a v celku. Šachy.

1989
Pasce
autori: Eva Miklušičáková, Alena Šefčáková
Chceme slobodnú sebarealizáciu. Sloboda hraničí s bezradnosťou. Je ťažké sa ubrániť závislosti.

1990
Aldechomút alebo Klin
kolektív Balvanu
Muž-Žena-Muž
Muž-žena Žena-Muž
Muž-Muž
Muž?-Žena?-Muž?

1991
Tanec hypochondra
autor: Michal Murin a Balvan

Tanec hypochondra II. sólo verzia
autor: Michal Murin

1992
Zemné divadlo, Divadelná Nitra
autor: M. Murin, realizácia: Balvan, hudba: Jozef Vlk, scéna: Marián Palla