Balvan - dodatky

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Balvan vznikol na základoch divadla Labyrint II.
Genéza:

Labyrint II. založená na základoch Labyrintu I. (Ján Budaj, Ľubomír Ďurček, Spoločnosť intenzívneho prežívania, Slnečné dni v Medickej záhrade, Dni pouličného divadla v centre Bratislavy a pod.).
Pri zrode Ivan Hrušovský (participoval na Labyrint I.) a Eka Samuhelová (členka divadla KEFKA Antona Sládeka, pred jeho emigráciou)

Dátum vzniku: 1984
Orientácia na pantomímu, po r. 1985 ovplyvnený Grotowského divadlo.
V septembri roku 1985 prichádza Michal Murin.
V októbri 1985 odchádzajú zakladajúci členovia Labyrintu II.

Členovia Labyrintu II (založené v r. 1984):

Eka Samuhelová, zakladateľka pantomimického zoskupenia pod názvom Labyrint II, odišla okt. 1985
Ivan Hrušovský odišiel okt. 1985 Marián Čerba, odišiel okt. 1985
Beata (neskôr hravala v GUnaGU a v Aréne A. Sládka), nástup 1984 - odišla okt. 1985
Andrej Šulgan, nástup koniec 1984 - odišiel 1986, máj
Oľga Richterová - Šulganová, nástup koniec 1984 - odišla 1986, marec
Matúš Beňo, nástup 1984
Alena Šefčáková, nástup 1984
Michal Murin, nástup sept. 1985, v apríli 1986 odchod na zákl. voj. službu
Jacqelina Sadloňová, nástup 1985.
V októbri 1985 sa oddelila pantomimická sekcia (Marián Čorba, Beata XXX). V marci 1986 bolo vystúpenie Hudba - KRUH v DK Ovsište a súbor opäť rozdelil na:
lyricko poetickú - Andrej Šulgan, Oľga Šulganová
a
na pohybovo experimentálnu - Matúš Beňo, Michal Murin, Jacquelina Sadloňová, Alena Šefčáková.


Hľadačské úsilie prerástlo do vytvorenia a označenia skupiny novým názvom BALVAN, aby sa jasne uzavrel rozchod s Labyrintom II.
BALVAN, oficiálna registrácia k 1.1. 1987, zriaďovateľ ObKaS III Vajnorská ul.

Matúš Beňo, v Balvane do konca
Eva Miklušičáková, v Balvane od 1.1.1987 do konca
Alena Šefčáková, v Balvane do konca
Jacquelina Sadloňová, odišla z Balvanu jar 1989
Michal Murin, marec 1987, návrat zo zákl. voj. služby, pokračuje v Balvane do konca
Vlado Švábik, v Balvane od r. 1988 do okt. r. 1989
Žaneta xxx (pracuje v Artfore na Kozej ul.), v Balvane od r. 1988 do okt. r. 1989

INFO: Plagát BALVANU, vydaný vo marci 1990 uvádza už len autorov: Beňo, Miklušičáková, Murin, Šefčáková.

Posledné predstavenie Balvanu:
Michal Murin (autor projektu): Zemné divadlo, realizácia Balvan, Divadelná Nitra, sept. 1992.
Toto predstavenie malo reprízu na podujatí Severné Anglicko na Severnom Slovensku v Tatranskej galérii Továreň/Elektráreň v Poprade v máji 1993 v zložení Michal Murin a Eva Miklušičáková.